Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)

 Om personen Oplysninger om Jens Christian Julin[-]Fabricius

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Julin-Fabricius, Christian: Portrætet. En original Fortælling (1827, novelle(r))
del af: Læsefrugter
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Læsefrugter, 1827, bind 36, side 177-95.
 Bog (oversætter) pseudonym [Bremer, Fredrika]: Præsidentens Døttre. En Fortælling af Forf. af "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1836. 366 sider (1836, roman) EMP3281
originaltitel: Presidentens döttrar, 1834
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
1836-1837 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nina. En Tegning af Hverdagslivet. Fra det Svenske ved J. R. Reiersen. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 376 + 368 sider. (Familiebibliothek, Ny Suite, 4-5)
1845 Senere udgave: Præsidentens Døttre. Andet Oplag. ♦ Schubothe, 1845. 299 sider
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 1. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note til oversat titel På smudstitelblad med undertitlen: Fortælling af en Gouvernante.
 url Fuld visning af den svenske tekst ([1. afdeling], pdf) på:  Link til ekstern webside Göteborgs Universitet
 url Fuld visning af den svenske tekst (sednare Afdelningen, pdf) på:  Link til ekstern webside Göteborgs Universitet
 Bog (oversætter) Almqvist, C. J. L.: Colombine eller Duen fra Skaane. Oversat af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ 1837. 98 sider (1837, roman) EMP3234
originaltitel: Colombine, 1835
Detaljer
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 7. del af: Fria fantasier, ... Törnrosens bok.
 note til oversat titel [2 upaginerede sider:] Forord af oversætteren.
 note til titel Dramatiseret fortælling.
 Bog (oversætter) pseudonym [Knorring]: Illusionerne. Af Forf. til "Søskendebørnene". Oversat fra Svensk af C. Julin-Fabricius. ♦ 1837. xii + 308 sider (1837, roman) EMP3381
originaltitel: Illusionerna, 1836
Detaljer
af Sofia Margareta von Knorring (1797-1848, sprog: svensk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
 Bog (oversætter) anonym [Knorring, Sofia Margareta von]: Søskendebørnene. Overs. efter det andet svenske Oplag af C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1837. Del 1-3, 206 + 176 + 168 sider (1837, roman) EMP3383
originaltitel: Cousinerna, 1834
Detaljer
af Sofia Margareta von Knorring (1797-1848, sprog: svensk)
1838 Samhørende, fortsættes af (2. del): Axel. Af Forf. til "Søskendebørnene". Overs. fra Svensk. ♦ Schubothe, 1838. Del 1-3, 212 + 198 + 179 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag 1851. Del 1-3, 428 sider.
 Bog (oversætter) pseudonym [Bremer, Fredrika]: Nabofamilierne. Af Forf. til "Præsidentens Døttre, Nina o.s.v." Overs. af det Svenske. ♦ Schubothe, 1837. Del 1-4, 176 + 145 + 169 + 168 sider (1837, roman) EMP3283
originaltitel: Grannarne, 1837
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
1846 Senere udgave: Nabofamilierne. Overs. af Julin Fabricius. 2. Opl. ♦ Schubothe, 1846.
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 3. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note om oversættelse Del 1-2: Overs. ved C. Julin-Fabricius.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Almqvist, C. J. L.: Amalia Hillner. Roman. Oversat efte det Svenske af C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1840-41. Deel 1-4, 125 + 141 + 117 + 134 sider (1840-41, roman) EMP3235
originaltitel: Amalia Hillner, 1840
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) anonym [Bremer, Fredrika]: Hjemmet eller Familie-Sorger og Glæder. I fire Afdelinger. Oversat efter det Svenske af Julin-Fabricius. ♦ 1840. [Bind] i-iv, 184 + 224 + 175 + 95 sider (1840, roman) EMP3284
originaltitel: Hemmet, 1839
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 4. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note til oversat titel Del 1, side 3: [Tilegnelse "Til min Moder!" af oversætteren].
 Bog (oversætter) pseudonym [Bremer, Fredrika]: Trælternen. En Skildring fra Fortiden, af Forfatterinden til "Præsidentens Døttre, Nabofamilierne", etc. Oversat af Julin-Fabricius. ♦ Kbh., Schubothe, 1840. 97 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp791
originaltitel: Trälinnan, 1840
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Flygare, Emilie: Fosterbrødrene. Roman af Emilie Flygare, Forf. af Gustav Lindorm og den gamle Preofessor. Oversat efter det Svenske af Julin-Fabricius. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840-41. Deel 1-3, 224 + 231 + 221 sider (1840-41, roman) EMP3295 👓
originaltitel: Fosterbröderne, 1840
Detaljer
af Emilie Flygare-Carlén (1807-1892, sprog: svensk)
1855 i: Samlede Skrivter [10-12] Senere udgave: Fosterbrødrene. Roman. ♦ 1855. Deel 1-3, 244 + 257 + 246 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3-4]: Forord [Sluttes med: Disse Blade helliges en ædel Danneqvinde, Mad. Sophie Laurberg i Horsens, af Oversætteren].
 url Fuld visning af bogen (titelblad mangler), Første Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (titelblad mangler), Anden Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (titelblad mangler), Tredie Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) anonym [Crusenstolpe]: Morianen eller Det Holsten-Gottorpske Hus i Sverrig. Tidsbilleder, tegnede paa Fæstningen. Overs. af Julin Fabricius. ♦ 1841-44, Deel 1-12, 250 + 247 + 246 + 247 + 238 + 268 + 239 + 232 + 219 + 236 + 258 + 274 sider (1841-44, roman) EMP3343
originaltitel: Morianen, 1840-44
Detaljer
af Magnus Jakob Crusenstolpe (1795-1865, sprog: svensk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
kollaps Noter
 note om oversættelse Ifølge Erslew er første del oversat af Jacob Davidsen.
 Bog (oversætter) Bremer, Fr.: Præsidentens Døttre. Andet Oplag. ♦ Schubothe, 1845. 299 sider (1845, roman) EMP3281
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
1836 1. udgave: Præsidentens Døttre. En Fortælling af Forf. af "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1836. 366 sider
 Bog (oversætter) Bremer, Fr.: Nabofamilierne. Overs. af Julin Fabricius. 2. Opl. ♦ Schubothe, 1846. (1846, roman) EMP3283
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
1837 1. udgave: Nabofamilierne. Af Forf. til "Præsidentens Døttre, Nina o.s.v." Overs. af det Svenske. ♦ Schubothe, 1837. Del 1-4, 176 + 145 + 169 + 168 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonceret i Adresseavisen 21-4-1846, som: Udkommen er: Nabofamilierne af Frederikke Bræmer, oversat af Julin Fabricius. Anden Udgave, complet, 1 Rbd. 32 sk.
Af Præsidentens Døttre er tidligere udkommen en lignende priisbillig Udgave, der faaes for 1 Rbd.
J.H. Schubothes Boghandel.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden