Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Sophus Bauditz (1850-1915)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1877-
 Bog Bauditz, Sophus: Ved Søen og i Skoven. To Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1873. 178 sider (1873, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s003] Bauditz, Sophus: Ved Søen. Side [3]-106 (1873, roman)
[s107] Bauditz, Sophus: I Skoven. Side [107]-78 (1873, roman)
 Bog Bauditz, Sophus: Himmelbjerget (1876, roman)
 Bog Bauditz, Sophus: Arabesker. ♦ C.A. Reitzel, 1877. 158 sider (1877, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Gamle Minder. Et Digt. Juleaften 1879. ♦ Eget Forlag, [1879]. 11 sider (1879, digte)
 Dramatik Bauditz, Sophus: Mands Mod. Skuespil i en Akt af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1879. 79 sider (1879, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Opført første Gang paa det kongelige Teater den 12te Februar 1879.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Bauditz, Sophus: I Mester Sebalds Have. Lystspil med Musik i en Akt. Musiken af P. E. Lange-Müller. ♦ Reitzel, 1880. 59 sider (1880, dramatik)
Detaljer
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Amicis, Edmondo de: Italienske Soldaterhistorier. Efter Edmondo de Amicis. Ved Sophus Bauditz. ♦ C.A. Richter, 1880. 156 sider (1880, novelle(r)) EMP4917
originaltitel: La vita militare, 1868
Detaljer
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord af overs. (Om E.D.A.)].
 note til oversat titel Oversættelsen er "en fri Gjengivelse".
kollaps Indhold

[a] Amicis, Edmondo de: Tapperhedsmedaillen (1880, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 154 (12-9-1880), side 499-501, Nr. 155 (19-9-1880), side 510-12, efter Edmondo de Amicis ved Sophus Bauditz, illustreret.

[b] Amicis, Edmondo de: En Eftermiddag i Kasernen (1880, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[c] Amicis, Edmondo de: Buketten (1880, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[d] Amicis, Edmondo de: Lejren (1880, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[e] Amicis, Edmondo de: To Venner (1880, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[f] Amicis, Edmondo de: Oppasseren (1880, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[g] Amicis, Edmondo de: Bryllupsdagen (1880, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)
 Bog Bauditz, Sophus: Under aaben Himmel. Fortællinger af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. [1] 185 sider (1882, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Bauditz, Sophus: Skytten. Side [1]-24 (1882, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 1880-81, side 234-37.

[s025] Bauditz, Sophus: Per Andersen. En Historie om en Romantiker, der blev Realist. Side [25]-59 (1882, novelle(r))
1905 indgår i: Fortællinger [s128] Senere udgave: Peer Andersen. En Historie om en Romantiker, der blev Realist. Side [128]-50
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Bind 9 (1880), Nr. 417, side 4-10.

[s061] Bauditz, Sophus: Vadums Bøsse. Side [61]-84 (1882, novelle(r))
1905 indgår i: Fortællinger [s021] Senere udgave: Vadums Bøsse. Side [21]-35
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 1880-81, side 607-12.

[s085] Bauditz, Sophus: Hvad der hændtes i Mosen. Side [85]-98 (1882, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Oluf August Hermansen (1849-1897)
1912 indgår i: En Aften i Skovridergaarden [b] Senere udgave: Hvad der hændtes i Mosen
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 22 (3-3-1878), side 205-07. Med tegning af O. A. Hermansen.

[s099] Bauditz, Sophus: Mellem Roser. Side [99]-121 (1882, novelle(r))
illustrationer i periodicum: August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 48 (1-9-1878), side 447-50, med Tegning af Aug. Jerndorff.

[s123] Bauditz, Sophus: Baron Frederik. Side [123]-43 (1882, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende 1880-81, side 415-17.

[s145] Bauditz, Sophus: Kaptejnen. Side [145]-85 (1882, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: [indgår i antologien: Juleroser 1883 [?]] Hvordan Lyngerup slag for fjendtlig Indkvartering (1883, novelle(r))
Detaljer
1887 indgår i: Novelletter [s123] Senere udgave: Hvordan Lyngerup slag for fjendtlig Indkvartering. Side [123]-36
1898 indgår i: Udvalgte Noveller [s216] Senere udgave: Hvordan Lyngerup slap for fjendtlig Indkvartering. Side [216]-26
1905 indgår i: Fortællinger [s102] Senere udgave: Hvordan Lyngerup slap for fjendtlig Indkvartering. Side [102]-09
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [3-1s220] Senere udgave: Hvordan Lyngerup slap for fjendtlig Indkvartering. Side [220]-25
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Ole Ravn: De bedste julehæftehistorier 1880-1980. Chr. Erichsen, 1987.
 Dramatik Bauditz, Sophus: I Møllen. Opera i en Akt. Sujettet efter Melesville og Duveyrier. Musiken af Axel Grandjean. ♦ Reitzel, 1885. 62 sider (1885, dramatik)
Detaljer
andet: Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
andet: Charles Duveyrier (1803-1866, sprog: fransk)
musik af Axel Grandjean (1847-1932)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Amicis, Edmondo de: Italienske Soldaterhistorier. Efter Edmondo de Amicis. Ny Række. Med Forfatterens Tilladelse overs. fra Italiensk af Sophus Bauditz. ♦ C.A. Reitzel, 1885. 166 sider (1885, novelle(r)) EMP4918
originaltitel: ?
Detaljer
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Note af overs.].
kollaps Indhold

[a] Amicis, Edmondo de: Carmela (1885, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[b] Amicis, Edmondo de: Invaliden (1885, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[c] Amicis, Edmondo de: Død paa Valpladsen (1885, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)

[d] Amicis, Edmondo de: Regimentets Søn (1885, novelle(r))
af Edmondo de Amicis (1846-1908, sprog: italiensk)
 Bog Bauditz, Sophus: Klokkestøberen og andre Noveller. Af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1886. [1] 172 sider (1886, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Bauditz, Sophus: Klokkestøberen. Side [1]-30 (1886, novelle(r))
1905 indgår i: Fortællinger [s001] Senere udgave: Klokkestøberen. Side [1]-20

[s031] Bauditz, Sophus: Prinsessen og de to Bejlere. Side [31]-57 (1886, novelle(r))
[s059] Bauditz, Sophus: Den fremmede i Rif. Side [59]-89 (1886, novelle(r))
[s091] Bauditz, Sophus: Om Bord i "Svanen". Side [91]-172 (1886, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Novelletter. Af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1887. [1] 171 sider (1887, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Bauditz, Sophus: Det ægte Tschin-Fung Vand. Side [1]-24 (1887, novelle(r))
[s025] Bauditz, Sophus: Jagtpassiar. Side [25]-32 (1887, novelle(r))
[s033] Bauditz, Sophus: En Krønike fra Rhinen. Side [33]-64 (1887, novelle(r))
[s065] Bauditz, Sophus: Ekkoet, der blev forflyttet. Side [65]-74 (1887, novelle(r))
[s075] Bauditz, Sophus: Skjæbnens Røst. Side [75]-96 (1887, novelle(r))
[s097] Bauditz, Sophus: Saadan gaar det! Side [97]-106 (1887, novelle(r))
[s107] Bauditz, Sophus: Jordskjælvet i Vindeby. Side [107]-21 (1887, novelle(r))
1898 indgår i: Udvalgte Noveller [s169] Senere udgave: Jordskjælvet i Vindeby. Side [169]-79
1905 indgår i: Fortællinger [s094] Senere udgave: Jordskælvet i Vindeby. Side [94]-101
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [3-1s196] Senere udgave: Jordskjælvet i Vindeby. Side [196]-201

[s123] Bauditz, Sophus: Hvordan Lyngerup slag for fjendtlig Indkvartering. Side [123]-36 (1887, novelle(r))
1883 indgår i antologien: Juleroser 1883 [?] 1. udgave: Hvordan Lyngerup slag for fjendtlig Indkvartering

[s137] Bauditz, Sophus: Den flyvende Hollænder. Side [137]-71 (1887, novelle(r))
 Dramatik Bauditz, Sophus: Det hemmelige Selskab. Opera i to Akter. Musiken af Fr. Rung. (Efter Motiver fra Goldonis "Le donne curiose"). ♦ Reitzel, 1888. 61 sider (1888, dramatik)
Detaljer
musik af Frederik Rung (1854-1914)
andet: Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Bog Bauditz, Sophus: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider (1889, novelle(r))
Detaljer
1909 Senere udgave: Vel mødt, Du brave Jæger. 3. nordiske Jægerkongres. ♦ [Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri], 1909. [4] sider, illustreret
1911 i: Samlede Romaner og Noveller [1] Senere udgave: Historier fra Skovridergaarden. [7. Oplag]
1915 Senere udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. Med Illustr. af Knud Larsen, R. Christiansen og L. Kabell. Omslagstegn. af Kr. Kongstad. 9. Udg. Jubilæums-Udgave. ♦ Gyldendal, 1915. 222 sider, illustreret
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [1a] Senere udgave: Historier fra Skovridergaarden. ♦ Gyldendal, 1918. 205 sider, 1 farvetrykt tavle
1923 Senere udgave: Historier fra Skovridergaarden
1950 Senere udgave: Historier fra Skovridergaarden. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1950. 211 sider
1968 Senere udgave: Gift. Af "Historier fra Skovridergaarden". Ill. af Fini Løkke
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag 1890.
 note til titel 6. Oplag 1901, Gyldendal.
 anmeldelse Politiken 23-12-1889, side 2 [Anmeldelse, signeret E. Skram].
 Bog Bauditz, Sophus: Krøniker fra Garnisonsbyen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1892. 495 sider (1892, roman) 👓
Detaljer
1906 Senere udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen
1911 i: Samlede Romaner og Noveller [2] Senere udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen
1922 Senere udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen
1932 Senere udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen. Fortælling. Føljeton til Aalborg Stiftstidende. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1932. 532
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om oplag 2det Oplag, 1892.
 note om oplag 3. Oplag, 1893.
 url Fuld visning af bogen (2. Oplag, pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende 3-11-1892, aften, side 2 [Anmeldelse, signeret: M.].
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 14-11-1892, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Adresseavisen 24-11-1892, side 1 [Anmeldelse].
 Bog Bauditz, Sophus: [indgår i antologien: Juleroser 1893 [?]] Jul i Skovridergården (1893, novelle(r))
Detaljer
1899 indgår i: Jul i Skovridergaarden [s001] Senere udgave: Jul i Skovridergaarden. Side [1]-35
1905 indgår i: Fortællinger [s166] Senere udgave: Jul i Skovridergaarden. Side [166]-91
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [3-2s005] Senere udgave: Jul i Skovridergaarden. Side [5]-22
1930 Senere udgave: Jul i Skovridergaarden. ♦ Gyldendal, 1930. 213 sider
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Juleroser. Et udvalg af fortællinger fra "Juleroser" (1881-1944) ved Hans Henrik Jacobsen. Gyldendal, 1984.
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Hver 14. Dag. Ill. Tidsskrift for Hjemmet. Udg. af S. Bauditz. Redakt. A. Schumacher. ♦ Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894-96. 1-2. Aarg. (1894-96, periodicum)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
1896-1928 Samhørende, fortsættes af (2. del): Hver 8. Dag
kollaps Noter
 note til titel Fortsættes som: Hver 8. Dag.
 Trykt i periodicum Bauditz, Sophus: Heirejagt (1896, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
illustrationer af Carl Carlsen (1855-1917)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 194-95. Frise af Carl Carlsen og Finale af K. Hansen-Reistrup.
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Hver 8. Dag (1896-1928, periodicum)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
redigeret af George C. Grøn (1864-1923)
redigeret af Georg Kalkar (1868-1928)
redigeret af Holger Jerrild (1890-1962)
1894-96 Samhørende, 2. del af: Hver 14. Dag. Ill. Tidsskrift for Hjemmet. Udg. af S. Bauditz. Redakt. A. Schumacher. ♦ Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894-96. 1-2. Aarg.
kollaps Noter
 note til titel Fortsættelse af: Hver 14. Dag.
 url Artikel om tidsskriftet på: Link til ekstern webside Wikipedia
 anmeldelse Viborg Stifts Folkeblad 14-9-1912, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bauditz, Sophus: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1896. 424 sider (1896, roman)
Detaljer
1905 Senere udgave: Hjortholm. 5. Opl. ♦ Gyldendal, 1905. 284 sider
1911 i: Samlede Romaner og Noveller [3] Senere udgave: Hjortholm
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [2a] Senere udgave: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1918. 226 sider, 1 farvetrykt tavle
1919 Senere udgave: Hjortholm. 9. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 270 sider
1929 Senere udgave: Hjortholm. 10. Oplag. ♦ Gyldendal, 1929. 316 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1900.
 url film Filmatiseret 1950 under titlen: Historien om Hjortholm (premiere 5-10-1950). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Artikel (forord) Andersen, Clara: Dramatiske Arbejder i Udvalg. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. xiii + 370 sider (1897, roman) 👓
Detaljer
af Clara Andersen (1826-1895)
kollaps Noter
 note til titel Side i-xiii: [Forord om forfatterens litterære produktion, især skuespillene, signeret Sophus Bauditz].
 note til titel Side [370]: Indhold.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[a] Andersen, Clara: Rosa og Rosita. Lystspil i to Akter. Side 1-66 (1897, dramatik)
af Clara Andersen (1826-1895)

[b] Andersen, Clara: En nyttig Onkel. Lystspil i een Akt. Side 67-131 (1897, dramatik)
af Clara Andersen (1826-1895)

[c] Andersen, Clara: Grøns Fødselsdag. Lystspil i tre Akter. Side 133-244 (1897, dramatik)
af Clara Andersen (1826-1895)

[d] Andersen, Clara: De lykkeligste Børn. Lystspil i een Akt. Side 245-319 (1897, dramatik)
af Clara Andersen (1826-1895)

[e] Andersen, Clara: Yadacé. Lystspil i to Akter. Side 321-69 (1897, dramatik)
af Clara Andersen (1826-1895)
kollaps Noter
 note til titel 1. akt af et ufuldendt efterladt lystspil.
 Bog Bauditz, Sophus: Udvalgte Noveller. Af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 317 [1] sider (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
omslag af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [319]: Indhold.
 note til titel Oplag: 3500. Med farvetrykt omslagstegning af Carl Thomsen.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Bauditz, Sophus: Klokkestøberen. Side [1]-27 (1898, novelle(r))
[s028] Bauditz, Sophus: Vadums Bøsse. Side [28]-48 (1898, novelle(r))
[s049] Bauditz, Sophus: En Krønike fra Rhinen. Side [49]-74 (1898, novelle(r))
[s075] Bauditz, Sophus: Hvad der hændtes i Mosen. Side [75]-86 (1898, novelle(r))
[s087] Bauditz, Sophus: Den flyvende Hollænder. Side [87]-115 (1898, novelle(r))
[s116] Bauditz, Sophus: Skytten. Side [116]-36 (1898, novelle(r))
[s137] Bauditz, Sophus: Ekkoet, der blev forflyttet. Side [137]-43 (1898, novelle(r))
[s144] Bauditz, Sophus: Prinsessen og de to Beilere. Side [144]-68 (1898, novelle(r))
[s169] Bauditz, Sophus: Jordskjælvet i Vindeby. Side [169]-79 (1898, novelle(r))
1887 indgår i: Novelletter [s107] 1. udgave: Jordskjælvet i Vindeby. Side [107]-21

[s180] Bauditz, Sophus: Capitainen. Side [180]-215 (1898, novelle(r))
[s216] Bauditz, Sophus: Hvordan Lyngerup slap for fjendtlig Indkvartering. Side [216]-26 (1898, novelle(r))
1883 indgår i antologien: Juleroser 1883 [?] 1. udgave: Hvordan Lyngerup slag for fjendtlig Indkvartering

[s227] Bauditz, Sophus: Kong Gambrinus. Side [227]-36 (1898, novelle(r))
[s237] Bauditz, Sophus: Skjæbnens Røst. Side [237]-54 (1898, novelle(r))
[s255] Bauditz, Sophus: Saadan gaaer det! Side [255]-61 (1898, novelle(r))
[s262] Bauditz, Sophus: Peer Andersen. En Historie om en Romantiker, derblev Realist. Side [262]-92 (1898, novelle(r))
[s293] Bauditz, Sophus: Jagtpassiar. Side [293]-97 (1898, novelle(r))
[s298] Bauditz, Sophus: Det ægte Tschin-Fung Vand det. Side [298]-317 (1898, novelle(r))
omslag af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel Farvetrykt omslagstegning af Carl Thomsen [jævnfør annonce i Dannebrog 14-12-1898, side 6].
 Bog Bauditz, Sophus: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 119 sider, illustreret (1898, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 1
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1906 Senere udgave: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 119 sider
1911 i: Samlede Romaner og Noveller [5x] Senere udgave: Sporsne
1917 indgår i: Sporsne [a] Senere udgave: Sporsne
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [120]: [illustration].
 note om oplag 4. Oplag, 1900.
 Bog Bauditz, Sophus: Jul i Skovridergaarden og andre Fortællinger af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. [1] 273 sider (1899, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Andet Oplag, 1899.
 note til titel 3. Oplag, 1900.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Bauditz, Sophus: Jul i Skovridergaarden. Side [1]-35 (1899, novelle(r))
1893 indgår i antologien: Juleroser 1893 [?] 1. udgave: Jul i Skovridergården

[s037] Bauditz, Sophus: Anfægtelser. Side [37]-50 (1899, novelle(r))
[s051] Bauditz, Sophus: Studenten, der solgte sin Bjørn. Side [51]-61 (1899, novelle(r))
[s063] Bauditz, Sophus: Den første Eranthis. Side [63]-73 (1899, novelle(r))
[s075] Bauditz, Sophus: Ombord i "Svanen". Side [75]-153 (1899, novelle(r))
[s155] Bauditz, Sophus: Bogen, der gjorde Lykke. Side [155]-63 (1899, novelle(r))
[s165] Bauditz, Sophus: 30° Réaumur. Side [165]-202 (1899, novelle(r))
[s203] Bauditz, Sophus: Den sidste Flaske. Side [203]-13 (1899, novelle(r))
[s215] Bauditz, Sophus: To "Bukke". Side [215]-36 (1899, novelle(r))
[s237] Bauditz, Sophus: Hvid Jul. Side [237]-73 (1899, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Absalons Brønd. Af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 427 sider (1901, roman) 👓
Detaljer
omslag af Knud Larsen (1865-1922)
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [2b] Senere udgave: Absalons Brønd. ♦ Gyldendal, 1918. 200 sider, 1 farvetrykt tavle
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af smudstitelbladet: Af "Absalons Brønd" udkommer samtidigt en svensk Udgave (Alb. Bonnier, Stockholm) og en tysk (Fr. Wilh. Grunow, Leipzig).
 note til titel Omslag af Knud Larsen [jævnfør annonce i Dannebrog 20-10-1901, side 3].
 note om oplag 3. Oplag, 1901. [Samlet 6.000 eksemplarer, 1. oplag var på 3.000].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 9-11-1901, side 1 [Anmeldelse af Erik Skram].
 Bog Bauditz, Sophus: Komedie paa Kronborg. Af Sophus Bauditz. Med Vignetter af Hans Dall. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1903. 171 sider, illustreret (1903, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Hans Dall (1862-1920)
andet: William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1914 Senere udgave: Komedie på Kronborg
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [3-1s049] Senere udgave: Komedie paa Kronborg og andre Noveller. Side [49]-109
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af smudstitelbladet: Af "Komedie paa Kronborg" udkommer samtidigt en svensk Udgave (Alb. Bonnier, Stockholm) og en tysk (Fr. Wilh. Grunow, Leipzig).
 note om oplag Tredie Oplag, 1903 [dermed samlet trykt i 6.000 eksemplarer].
 anmeldelse Nationaltidende 7-11-1903, Aften, B, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.G.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bauditz, Sophus: Fortællinger. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. [1] 310 sider (1905, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Efter "Udvalgte Noveller" (1898) og "Jul i Skovridergaarden og andre Fortællinger" (2. Oplag 1899).
 note til titel Med portræt.
kollaps Indhold

[s001] Bauditz, Sophus: Klokkestøberen. Side [1]-20 (1905, novelle(r))
1886 indgår i: Klokkestøberen [s001] 1. udgave: Klokkestøberen. Side [1]-30

[s021] Bauditz, Sophus: Vadums Bøsse. Side [21]-35 (1905, novelle(r))
1882 indgår i: Under aaben Himmel [s061] 1. udgave: Vadums Bøsse. Side [61]-84

[s036] Bauditz, Sophus: En Krønike fra Rhinen. Side [36]-54 (1905, novelle(r))
[s055] Bauditz, Sophus: Skytten. Side [55]-69 (1905, novelle(r))
[s070] Bauditz, Sophus: Ekkoet, der blev forflyttet. Side [70]-75 (1905, novelle(r))
[s076] Bauditz, Sophus: Prinsessen og de to Beilere. Side [76]-93 (1905, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen staver: Prinsessen og de to Bejlere.

[s094] Bauditz, Sophus: Jordskælvet i Vindeby. Side [94]-101 (1905, novelle(r))
1887 indgår i: Novelletter [s107] 1. udgave: Jordskjælvet i Vindeby. Side [107]-21

[s102] Bauditz, Sophus: Hvordan Lyngerup slap for fjendtlig Indkvartering. Side [102]-09 (1905, novelle(r))
1883 indgår i antologien: Juleroser 1883 [?] 1. udgave: Hvordan Lyngerup slag for fjendtlig Indkvartering

[s110] Bauditz, Sophus: Skjæbnens Røst. Side [110]-22 (1905, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Skæbnens Røst.

[s123] Bauditz, Sophus: Saadan gaaer det! Side [123]-27 (1905, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortengelsen skrevet: Saadan gaar det.

[s128] Bauditz, Sophus: Peer Andersen. En Historie om en Romantiker, der blev Realist. Side [128]-50 (1905, novelle(r))
1882 indgår i: Under aaben Himmel [s025] 1. udgave: Per Andersen. En Historie om en Romantiker, der blev Realist. Side [25]-59

[s151] Bauditz, Sophus: Det ægte Tschin-Fung Vand. Side [151]-65 (1905, novelle(r))
[s166] Bauditz, Sophus: Jul i Skovridergaarden. Side [166]-91 (1905, novelle(r))
1893 indgår i antologien: Juleroser 1893 [?] 1. udgave: Jul i Skovridergården

[s192] Bauditz, Sophus: Anfægtelser. Side [192]-201 (1905, novelle(r))
[s202] Bauditz, Sophus: Ombord i "Svanen". Side [202]-56 (1905, novelle(r))
[s257] Bauditz, Sophus: Hvid Jul. Side [257]-83 (1905, novelle(r))
[s284] Bauditz, Sophus: Capitainen. Side [284]-310 (1905, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Hjortholm. 5. Opl. ♦ Gyldendal, 1905. 284 sider (1905, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1896. 424 sider
 Bog Bauditz, Sophus: [indgår i antologien: Juleroser 1905 [?]] Slettede Spor (1905, novelle(r))
Detaljer
1907 indgår i: Jægerblod [d] Senere udgave: Slettede Spor. ♦
1912 indgår i: En Aften i Skovridergaarden [d] Senere udgave: Slettede Spor
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [3-2s175] Senere udgave: Slettede Spor. Side [175]-79
 Bog Bauditz, Sophus: Krøniker fra Garnisonsbyen (1906, roman)
Detaljer
1892 1. udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1892. 495 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 119 sider (1906, roman) 👓
serietitel: Nordisk Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1898 1. udgave: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 119 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side [129]: [illustration].
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 6te Oplag - 16de Tusinde.
 Bog Bauditz, Sophus: Jægerblod. ♦ Gyldendal, 1907. 127 sider, 1 farvetrykt tavle (1907, novelle(r))
serietitel: Nordisk Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1907.
 anmeldelse Viborg Stifts-Tidende 9-11-1907, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Bauditz, Sophus: Sent Foraar. ♦ (1907, novelle(r))
[b] Bauditz, Sophus: Junisol. ♦ (1907, novelle(r))
1912 indgår i antologien: Småfortællinger [s027] Senere udgave: Junisol. Side [27]-56
1914 Senere udgave: Junisol
1917 indgår i: Sporsne [c] Senere udgave: Junisol
1954 indgår i antologien: Legenden om juleroserne [n] Senere udgave: Junisol
kollaps Noter
del af: Juleroser
 note til titel Nationaltidende 13-12-1904, Aften, notits side 3: Morgenen efter, at Sophus Bauditz forleden i Studenterforeningen under stærkt Bifald havde oplæst sin store Novelle "Junisol", der udgør Julerosers Hovedbidrag for i Aar, gik der iflg. et københavnsk Blad ikke saa faa Mennesker omkring ved Holmens Bro for at forvisse sig, om det forholdt sig rigtigt, at den mærkelige Flise, der sætter Novellens Handling i Gang, virkelig findes i Fliserækken undenfor Holmens Kirke, som den angives i Fortællingens Slutning. De fleste tvivlede vel derom, men det mærkelige indtraf: den "historiske Sten" var der; naar man fra Holmens Bro gaar over ad Børsen til, er det den 55. Sten i den anden Fliserække fra Kanalen.
 url Fuld visning af notitsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Juleroser 1904.

[c] Bauditz, Sophus: Kastanien. ♦ (1907, novelle(r))
[d] Bauditz, Sophus: Slettede Spor. ♦ (1907, novelle(r))
1905 indgår i antologien: Juleroser 1905 [?] 1. udgave: Slettede Spor
 Trykt i periodicum Bauditz, Sophus: I Slæde (1908, novelle(r))
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 24-12-1908, Aften, Fortsættelse. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bauditz, Sophus: Omkring Ilden og andre Fortællinger. Omslagstegn. af Knud Larsen. ♦ Gyldendal, 1908. 301 sider (1908, novelle(r))
Detaljer
omslag af Knud Larsen (1865-1922)
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1908.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 74 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
kollaps Indhold

[a] Bauditz, Sophus: Omkring Ilden (1908, novelle(r))
[b] Bauditz, Sophus: Landsbybørn (1908, novelle(r))
[c] Bauditz, Sophus: Matthieus Hare (1908, novelle(r))
[d] Bauditz, Sophus: Bagladeren (1908, novelle(r))
[e] Bauditz, Sophus: En Aften i Skovridergaarden (1908, novelle(r))
[f] Bauditz, Sophus: Nummer Sexten (1908, novelle(r))
[g] Bauditz, Sophus: "Adresse-" (1908, novelle(r))
[h] Bauditz, Sophus: Madeira-Cognac (1908, novelle(r))
[i] Bauditz, Sophus: Dagmild Kloster (1908, novelle(r))
[j] Bauditz, Sophus: Natravnen (1908, novelle(r))
[k] Bauditz, Sophus: Det mærkelige fugletræk (1908, novelle(r))
[l] Bauditz, Sophus: Eremitage-Alleen (1908, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Vel mødt, Du brave Jæger. 3. nordiske Jægerkongres. ♦ [Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri], 1909. [4] sider, illustreret (1909, digte)
Detaljer
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider
kollaps Noter
 note til titel Digt med illustrationer fra "Historier fra Skovridergaarden, 6. Oplag, 1901.
 Dramatik Bauditz, Sophus: Sne. Lystspil i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1910. 171 sider (1910, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 39 [Anmeldelse af Louis Kæstel].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 43, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Bauditz, Sophus: Samlede Romaner og Noveller. Folkeudgave. ♦ Gyldendal, 1911-12. [Bind] 1-6 (1911-12, roman)
Detaljer
omslag af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Med omslagstegninger og farvetrykte titelvignetter af Hans Tegner.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 1 (April), side 20 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 1 (April), side 31, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
kollaps Indhold

[1] Bauditz, Sophus: Historier fra Skovridergaarden. [7. Oplag] (1911, novelle(r))
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider

[2] Bauditz, Sophus: Krøniker fra Garnisonsbyen (1911, roman)
1892 1. udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1892. 495 sider

[3] Bauditz, Sophus: Hjortholm (1911, roman)
1896 1. udgave: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1896. 424 sider

[4] Bauditz, Sophus: Absalons Brønd (1911, roman)
[5] Bauditz, Sophus: Noveller (1911, novelle(r))
[5x] Bauditz, Sophus: Sporsne (1911, roman)
1898 1. udgave: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 119 sider, illustreret

[6] Bauditz, Sophus: Noveller (1912, novelle(r))
 Artikel (forord) Muusmann, Carl: Københavns Nøgler. Roman. Med Forord af Sophus Bauditz. ♦ E. Jespersen, 1912. 302 sider (1912, roman)
af Carl Muusmann (1863-1936)
 Bog antologi: Småfortællinger. Af Sophus Schandorph, Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 95 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret 5. Marts 1912, Knud Bokkenheuser].
 note til titel Uddrag af forordet: Ved nærværende Udvalg har Forfatterne Professor Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan selv vist mig den Ære at udpege, hvilke Fortællinger de selv fandt baade karakteristiske for deres Forfatter og egnede til læsning i Skolen. Professor Bauditz har desuden venligst selv gennemlæst og godkendt Noterne ...
 note til titel Side [81]-95: Noter.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s009] Schandorph, Sophus: Juleaften i Hønsehuset. Side [9]-23 (1912, novelle(r))
af Sophus Schandorph (1836-1901)
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-8: Sophus Schandorph [om forfatteren].

[s027] Bauditz, Sophus: Junisol. Side [27]-56 (1912, novelle(r))
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦
kollaps Noter
 note til titel Side [25]: Sophus Bauditz [om forfatteren].

[s059] Pontoppidan, Henrik: Menneskenes Børn. Side [59]-66 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1890 indgår i: Krøniker [s009] 1. udgave: Menneskenes Børn. Side 9-21
kollaps Noter
 note til titel Side [57]-58: Henrik Pontoppidan [om forfattere].

[s067] Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt. Side [67]-71 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1899 i: Fortællinger [1s211] 1. udgave: Ørneflugt. Side 211-16

[s072] Pontoppidan, Henrik: Den kloge Mand. Side [72]-80 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1899 i: Fortællinger [1s240] 1. udgave: Den kloge Mand. Side 240-48
 Bog Bauditz, Sophus: Den gamle Kro. ♦ Gyldendal, 1912. 347 sider (1912, roman)
Detaljer
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [2c] Senere udgave: Den gamle Kro. ♦ Gyldendal, 1918. 144 sider
1931 Senere udgave: Den gamle Kro. 10. Udg. ♦ Gyldendal, 1931. 205 sider
kollaps Noter
 note om oplag 8. Oplag, 1913.
 Bog Bauditz, Sophus: En Aften i Skovridergaarden og andre Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1912. 224 sider (1912, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Bauditz, Sophus: En Aften i Skovridergaarden (1912, novelle(r))
[b] Bauditz, Sophus: Hvad der hændtes i Mosen (1912, novelle(r))
1882 indgår i: Under aaben Himmel [s085] 1. udgave: Hvad der hændtes i Mosen. Side [85]-98

[c] Bauditz, Sophus: Kastanien (1912, novelle(r))
[d] Bauditz, Sophus: Slettede Spor (1912, novelle(r))
1905 indgår i antologien: Juleroser 1905 [?] 1. udgave: Slettede Spor

[e] Bauditz, Sophus: Omkring Ilden (1912, novelle(r))
[f] Bauditz, Sophus: Bagladeren (1912, novelle(r))
[g] Bauditz, Sophus: Nr. Sexten (1912, novelle(r))
[h] Bauditz, Sophus: "Adresse-" (1912, novelle(r))
[i] Bauditz, Sophus: Dagmild Kloster (1912, novelle(r))
[j] Bauditz, Sophus: Natravnen (1912, novelle(r))
[k] Bauditz, Sophus: Eremitage-Alleen (1912, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Junisol (1914, novelle(r))
Detaljer
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦
 Bog Bauditz, Sophus: Landsbybørn (1914, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Matthieus Hare (1914, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Sent Foraar (1914, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Komedie på Kronborg (1914, novelle(r))
Detaljer
1903 1. udgave: Komedie paa Kronborg. Af Sophus Bauditz. Med Vignetter af Hans Dall. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1903. 171 sider, illustreret
 Bog Bauditz, Sophus: Komedie paa Kronborg. Sent Foraar, Junisol, Matthieus Hare. ♦ Gyldendal, 1914. 221 sider (1914, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Gydendals Bibl.'s Udg.
kollaps Indhold

[a] Bauditz, Sophus: Komedie på Kronborg (1914, novelle(r))
1903 1. udgave: Komedie paa Kronborg. Af Sophus Bauditz. Med Vignetter af Hans Dall. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1903. 171 sider, illustreret

[b] Bauditz, Sophus: Sent Foraar (1914, novelle(r))
[c] Bauditz, Sophus: Junisol (1914, novelle(r))
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦

[d] Bauditz, Sophus: Landsbybørn (1914, novelle(r))
[e] Bauditz, Sophus: Matthieus Hare (1914, novelle(r))
 Bog Bauditz, Sophus: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. Med Illustr. af Knud Larsen, R. Christiansen og L. Kabell. Omslagstegn. af Kr. Kongstad. 9. Udg. Jubilæums-Udgave. ♦ Gyldendal, 1915. 222 sider, illustreret (1915, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
illustrationer af Ludvig Kabell (1853-1902)
omslag af Kr. Kongstad (1867-1929)
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Avis 11-12-1914, side 1 [Anmeldelse, signeret: Bibliophil] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bauditz, Sophus: Aarstiderne og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1915. 77 sider (1915, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med indklæbet portræt på omslagets inderside.
 Bog Bauditz, Sophus: Sporsne og andre Noveller. ♦ Gyldendal, 1917. 124 sider (1917, novelle(r))
serietitel: Gyldendals 50 Øres Bøger, 18
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Bauditz, Sophus: Sporsne (1917, novelle(r))
1898 1. udgave: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 119 sider, illustreret

[b] Bauditz, Sophus: Sent Foraar (1917, novelle(r))
[c] Bauditz, Sophus: Junisol (1917, novelle(r))
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦
 Bog Bauditz, Sophus: Absalons Brønd. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 200 sider, 1 farvetrykt tavle (1918, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1901 1. udgave: Absalons Brønd. Af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 427 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Den gamle Kro. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 144 sider (1918, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Den gamle Kro. ♦ Gyldendal, 1912. 347 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Historier fra Skovridergaarden. 10. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 205 sider, 1 farvetrykt tavle (1918, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Hjortholm. 7. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 226 sider, 1 farvetrykt tavle (1918, roman)
serietitel: Gyldendals Gavebøger
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1896 1. udgave: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1896. 424 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Samlede Romaner og Noveller. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1918. [Bind] I-III, (205 + 277) + (226 + 200 + 139) + (271 + 302) sider, 3 + 2 + 2 tavler (1918, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Hver roman med separat paginering.
 note til titel Bind 1: Portrættavle [foto, helfigur].
 note til titel Med farvetrykte titeltavler [af Hans Tegner].
kollaps Indhold

[1a] Bauditz, Sophus: Historier fra Skovridergaarden. ♦ Gyldendal, 1918. 205 sider, 1 farvetrykt tavle (1918, roman)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider

[1b] Bauditz, Sophus: Krøniker fra Garnisonsbyen. ♦ 1918. 277 sider (1918, roman)
[2a] Bauditz, Sophus: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1918. 226 sider, 1 farvetrykt tavle (1918, roman)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1896 1. udgave: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1896. 424 sider

[2b] Bauditz, Sophus: Absalons Brønd. ♦ Gyldendal, 1918. 200 sider, 1 farvetrykt tavle (1918, roman)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1901 1. udgave: Absalons Brønd. Af Sophus Bauditz. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 427 sider

[2c] Bauditz, Sophus: Den gamle Kro. ♦ Gyldendal, 1918. 144 sider (1918, roman)
1912 1. udgave: Den gamle Kro. ♦ Gyldendal, 1912. 347 sider

[3-1s001] Bauditz, Sophus: Sporsne. En Vinternovelle. Side [1]-47 (1918, roman)
[3-1s049] Bauditz, Sophus: Komedie paa Kronborg og andre Noveller. Side [49]-109 (1918, roman)
1903 1. udgave: Komedie paa Kronborg. Af Sophus Bauditz. Med Vignetter af Hans Dall. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1903. 171 sider, illustreret

[3-1s110] Bauditz, Sophus: Klokkestøberen. Side [110]-23 (1918, roman)
[3-1s124] Bauditz, Sophus: Vadums Bøsse. Side [124]-33 (1918, roman)
[3-1s134] Bauditz, Sophus: En Krønike fra Rhinen. Side [134]-46 (1918, roman)
[3-1s147] Bauditz, Sophus: Hvad der hændtes i Mosen. Side [147]-52 (1918, roman)
[3-1s153] Bauditz, Sophus: Den flyvende Hollænder. Side [153]-67 (1918, roman)
[3-1s168] Bauditz, Sophus: Skytten. Side [168]-78 (1918, roman)
[3-1s179] Bauditz, Sophus: Ekkoet, der blev forflyttet. Side [179]-82 (1918, roman)
[3-1s183] Bauditz, Sophus: Prinsessen og de to Beilere. Side [183]-95 (1918, roman)
[3-1s196] Bauditz, Sophus: Jordskjælvet i Vindeby. Side [196]-201 (1918, roman)
1887 indgår i: Novelletter [s107] 1. udgave: Jordskjælvet i Vindeby. Side [107]-21

[3-1s202] Bauditz, Sophus: Capitainen. Side [202]-19 (1918, roman)
[3-1s220] Bauditz, Sophus: Hvordan Lyngerup slap for fjendtlig Indkvartering. Side [220]-25 (1918, roman)
1883 indgår i antologien: Juleroser 1883 [?] 1. udgave: Hvordan Lyngerup slag for fjendtlig Indkvartering

[3-1s226] Bauditz, Sophus: Kong Gambrinus. Side [226]-30 (1918, roman)
[3-1s231] Bauditz, Sophus: Skjæbnens Røst. Side [231]-39 (1918, roman)
[3-1s240] Bauditz, Sophus: Saadan gaaer det! Side [240]-43 (1918, roman)
[3-1s244] Bauditz, Sophus: Peer Andersen. Side [244]-58 (1918, roman)
[3-1s259] Bauditz, Sophus: Jagtpassiar. Side [259]-61 (1918, roman)
[3-1s262] Bauditz, Sophus: Det ægte Tschin-Fung Vand. Side [262]-71 (1918, roman)
Jul i Skovridergaarden og andre Noveller. Side [3]-132
[3-2s005] Bauditz, Sophus: Jul i Skovridergaarden. Side [5]-22 (1918, roman)
1893 indgår i antologien: Juleroser 1893 [?] 1. udgave: Jul i Skovridergården

[3-2s023] Bauditz, Sophus: Anfægtelser. Side [23]-29 (1918, roman)
[3-2s030] Bauditz, Sophus: Studenten, der solgte sin Bjørn. Side [30]-34 (1918, roman)
[3-2s035] Bauditz, Sophus: Den første Eranthis. Side [35]-39 (1918, roman)
[3-2s040] Bauditz, Sophus: Ombord i "Svanen". Side [40]-77 (1918, roman)
[3-2s078] Bauditz, Sophus: Bogen, der gjorde Lykke. Side [78]-81 (1918, roman)
[3-2s082] Bauditz, Sophus: 30 [Grader] Réamur. Brev fra Premierlieutenant i Garden Louis Gerner til Forstcandiat Peter Isberg. Side [82]-98 (1918, roman)
[3-2s099] Bauditz, Sophus: Den sidste Flaske. Side [99]-103 (1918, roman)
[3-2s104] Bauditz, Sophus: To "Bukke". Side [104]-14 (1918, roman)
[3-2s115] Bauditz, Sophus: Hvid Jul. Side [115]-32 (1918, roman)
Jægerblod. Side [133]-79
kollaps Noter
 note til titel Side [135]-36: [Digt, første linie: Der er Vikingeblod, der er Taterblod].

[3-2s137] Bauditz, Sophus: Sent Foraar. Side [137]-42 (1918, roman)
[3-2s143] Bauditz, Sophus: Junisol. Side [143]-64 (1918, roman)
[3-2s165] Bauditz, Sophus: Kastanien. Side [165]-74 (1918, roman)
[3-2s175] Bauditz, Sophus: Slettede Spor. Side [175]-79 (1918, roman)
1905 indgår i antologien: Juleroser 1905 [?] 1. udgave: Slettede Spor

Omkring Ilden og andre Noveller. Side [181]-302
[3-2s183] Bauditz, Sophus: Omkring Ilden. Side [183]-201 (1918, roman)
[3-2s202] Bauditz, Sophus: Landsbybørn. Side [202]-11 (1918, roman)
[3-2s212] Bauditz, Sophus: Matthieu's Hare. Side [212]-16 (1918, roman)
[3-2s217] Bauditz, Sophus: Bagladeren. Side [217]-20 (1918, roman)
[3-2s221] Bauditz, Sophus: En Aften i Skovridergården. Side [221]-32 (1918, roman)
[3-2s233] Bauditz, Sophus: Nr. Sexten. Side [233]-46 (1918, roman)
[3-2s247] Bauditz, Sophus: "Adresse -". Side [247]-50 (1918, roman)
[3-2s251] Bauditz, Sophus: "Madeira-Cognac". Side [251]-53 (1918, roman)
[3-2s254] Bauditz, Sophus: Dagmild Kloster. Side [254]-68 (1918, roman)
[3-2s269] Bauditz, Sophus: Natravnen. Side [269]-76 (1918, roman)
[3-2s277] Bauditz, Sophus: Det mærkelige Fugletræk. Side [277]-82 (1918, roman)
[3-2s283] Bauditz, Sophus: Eremitage-Alleen. Side [283]-302 (1918, roman)
[3a] Bauditz, Sophus: Noveller. Første Samling. ♦ 1918. 302 [1] sider (1918, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side [272]: Indhold.
 note til titel Side [303]: Indhold.

[3b] Bauditz, Sophus: Noveller. II. ♦ 1918. 302 [1] sider (1918, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side [272]: Indhold.
 note til titel Side [303]: Indhold.
 Bog (oversætter) : La Traviata. Opera i 4 Akter af F. M. Piave. Oversat af Sophus Bauditz. Ny revideret Udgave. Musiken af Guiseppe Verdi. ♦ Nordisk Musikforlag, 1918. 30 sider (1918, dramatik)
Detaljer
af Francesco Maria Piave (1810-1876, sprog: italiensk)
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
1907 1. udgave: »La Traviata«
 Bog Bauditz, Sophus: Hjortholm. 9. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 270 sider (1919, roman)
serietitel: Gyldendals Gavebøger
Detaljer
1896 1. udgave: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1896. 424 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Krøniker fra Garnisonsbyen (1922, roman)
Detaljer
1892 1. udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1892. 495 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Historier fra Skovridergaarden (1923, novelle(r))
Detaljer
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider
 Bog antologi: Smaafortællinger. Af Sophus Bauditz, Sophus Schandorph og Henrik Pontoppidan. 3. Udg. ♦ 1925. 95 sider (1925, novelle(r))
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
 Bog Bauditz, Sophus: Hjortholm. 10. Oplag. ♦ Gyldendal, 1929. 316 sider (1929, roman)
serietitel: Gyldendals Gavebøger
Detaljer
1896 1. udgave: Hjortholm. ♦ Gyldendal, 1896. 424 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Jul i Skovridergaarden. ♦ Gyldendal, 1930. 213 sider (1930, novelle(r))
Detaljer
1893 indgår i antologien: Juleroser 1893 [?] 1. udgave: Jul i Skovridergården
 Bog Bauditz, Sophus: Den gamle Kro. 10. Udg. ♦ Gyldendal, 1931. 205 sider (1931, roman)
serietitel: Gyldendals danske Bogsamling
Detaljer
1912 1. udgave: Den gamle Kro. ♦ Gyldendal, 1912. 347 sider
 Bog Bauditz, Sophus: Krøniker fra Garnisonsbyen. Fortælling. Føljeton til Aalborg Stiftstidende. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1932. 532 (1932, roman) 👓
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
1892 1. udgave: Krøniker fra Garnisonsbyen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1892. 495 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Aalborg Stiftstidende fra 6-12-1931 til 27-1-1932.
 Bog Bauditz, Sophus: Historier fra Skovridergaarden. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1950. 211 sider (1950, novelle(r))
Detaljer
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider
 Bog Bauditz, Sophus: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [n]] Junisol (1954, novelle(r))
Detaljer
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦
 Bog Bauditz, Sophus: [Fortællinger] (1957, roman)
 Bog Bauditz, Sophus: Gift. Af "Historier fra Skovridergaarden". Ill. af Fini Løkke (1968, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Fini Løkke (f. 1937)
1889 1. udgave: Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cyclus. ♦ Reitzel, 1889. 403 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Bauditz, Sophus: Mands ModSkuespil i 1 Akt af Sophus Bauditz (premiere 12-02-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Bauditz, Sophus: I Mester Sebalds HaveLystspil i 1 Akt af Sophus Bauditz, med Musik af P.E. Lange-Müller
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 09-12-1880 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)MefistofelesOpera i 4 Akter med Prolog og Epilog (Musik og Tekst) af Arrigo Boïto [efter J.W. v. Goethe's tragedier »Faust I« og »Faust II«]. Teksten oversat af Sophus Bauditz
musik og tekst af Arrigo Boïto (1842-1918, sprog: italiensk)
andet af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
(premiere 20-01-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41, 1889-1975: 4)
(tekst)I MøllenOpera i 1 Akt af Axel Grandjean, Teksten af Sophus Bauditz
musik af Axel Grandjean (1847-1932)
(premiere 15-03-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Forbi?Lystspil i 1 Akt af Abraham Dreyfus. Oversat af Sophus Bauditz
af Abraham Dreyfus (1847-1926, sprog: fransk)
(premiere 24-11-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Oberonromantisk Tryllespil i 3 Akter af I.R. Planché. Oversat af Adam Oehlenschläger, senere [i 1886-87] bearbejdet og til Dels paany oversat af Sophus Bauditz og Pietro Krohn, Musiken af C.M.v. Weber, Dansen af P. Funck og [i 1886-87] af Emil Hansen
af James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af Pietro Krohn (1840-1905)
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
andet af Christoph Martin Wieland (1733-1813, sprog: tysk)
(premiere 31-01-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)»La Traviata«Opera i 4 Akter af Giuseppe Verdi, Teksten (efter A. Dumas d.y. »La dame aux camélias«) af F.M. Piave, oversat af Sophus Bauditz
[Fra 1905:] Dans: Hans Beck
[Til Den jyske Opera:] Oversat af Holger Boland
[Fra 1966:] opera i 3 akter (2. akt i 2 billeder). Oversættelse: Jens Louis Petersen
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
andet af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
tekst af Francesco Maria Piave (1810-1876, sprog: italiensk)
danse af Hans Beck (1861-1952)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
(premiere 29-11-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19, 1889-1975: 133)
(tekst)Det hemmelige SelskabOpera i 2 Akter af Fr. Rung, Teksten af Sophus Bauditz
musik af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 09-02-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Konge for én DagOpera af Adolphe Adam, Teksten af Dennery og Brésil. Oversat af Soph. Bauditz
musik af Adolphe Charles Adam (1803-1856, sprog: fransk)
tekst af Adolphe Philippe Dennery (1811-1899, sprog: fransk)
tekst af J. H. Brésil (f. 1818, sprog: fransk)
(premiere 17-03-1889 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
Bauditz, Sophus: SkovridergaardenLystspil i 5 Akter af Vilhelm Østergaard, frit efter Sophus Bauditz' »Historier fra Skovridergaarden«. Sangene af ***. Musiken arranget af Nicolai Hansen. Musiken til Skovridervisen i 2. Akt af P.E. Lange-Müller
bearbejdelse af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
sange af Anonym
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 18-04-1890 på Folketeatret)
(oversætter)Stjaalen LykkeSkuespil i 3 Akter af Giuseppe Giacosa. Oversat af Sophus Bauditz
[På Århus Teater under titlen:] Advokat Scarli. Oversat af Regitze Winge
af Giuseppe Giacosa (1847-1906, sprog: italiensk)
oversat af Regitze Winge (1868-1951)
(premiere 30-04-1892 på Casino)
Bauditz, Sophus: GarnisonsbyenLystspil i 5 Akter af Vilhelm Østergaard, frit efter Sophus Bauditz's »Krøniker fra Garnisonsbyen«
bearbejdelse af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 26-03-1894 på Folketeatret)
Bauditz, Sophus: Absalons BrøndLystspil i 5 Akter (6 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter Motiver fra Sophus Bauditz' Fortælling af samme Navn. Musiken af Axel Schiøler
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
musik af Axel Schiøler (1872-1930)
(premiere 14-02-1904 på Folketeatret)
Bauditz, Sophus: Epilogaf Sophus Bauditz ved mindefesten for August Bournonville i anl. af 100-året for hans fødsel (premiere 31-08-1905 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Bauditz, Sophus: Snelystspil i 4 akter af Sophus Bauditz (premiere 23-01-1910 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 18)
(andet)HjortholmSkuespil i 5 Akter efter Sophus Bauditz' Roman af Knud Zangenberg
af Knud Zangenberg (1884-1956)
(premiere 28-12-1910 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden