Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

S. Birket-Smith (1838-1919)

 Om personen Oplysninger om S. Birket-Smith

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Ludus de Sancto Kanuto duce. Et fædrelandshistorisk Skuespil fra Reformationstiden. Udgivet af det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog ved Soph. Birket Smith. ♦ (Gyldendal), 1868. xxxx + 59 sider (1868, dramatik)
af Anonym
 Afsnit i bog (udgiver) anonym [Skeel, Mogens]: Grevens og friherrens komedie. En dramatisk Satire fra Christian V's Tid. Udg. af S. Birket Smith. Gyldendal, 1871 (1871, dramatik)
af Mogens Skeel (1650-1694)
 Afsnit i bog (udgiver) Hansen, Christiern: De tre ældste danske Skuespil. ("Christiern Hansen's Komedier") udgivne for Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog ved S. Birket Smith. ♦ Kjøbenhavn, Louis Kleins Bogtrykkeri, 1874 (1874, dramatik) 👓
Detaljer
af Christiern Hansen
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side 1-9: Almindelig Indledning.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s010] Hansen, Christiern: Den utro Hustru (1874, dramatik)
af Christiern Hansen

[s064] Hansen, Christiern: Paris' Dom (1874, dramatik)
af Christiern Hansen

[s078] Hansen, Christiern: Dortheæ Komedie (1874, dramatik)
af Christiern Hansen

[s144] Hansen, Christiern: Brudstykke af Henno (1874, dramatik)
af Christiern Hansen
 Afsnit i bog (udgiver) anonym [Skeel, Mogens]: Grevens og friherrens komedie. En dramatisk Satire fra Christian V's Tid. Udg. af S. Birket Smith. 2 Udgave. Gyldendal, 1874 (1874, dramatik)
af Mogens Skeel (1650-1694)
 Afsnit i bog (udgiver) Ranch, Hieronymus Justesen: Danske Skuespil og Fuglevise. Udgivet af S. Birket Smith. Med en ordforklaring af O. Kalkar. Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1876-77 (1876-77, dramatik)
Detaljer
andet: Otto Kalkar (1837-1926)
kollaps Indhold

[a] Ranch, Hieronymus Justesen: Kong Salomons Hylding (1876-77, dramatik)
1585 1. udgave: K: Salomons Hylding. En ny lystig, oc nyttig Comoedie, aff K: Dauids, oc K: Salomons Historier vd dragit. Oc ageret ... vdi H. Førstis, Hertug Christian den Fierdis Hylding, som stod i Wiborg, Trinitatis Tisdag Anno 1584. [Kbh.], 1585

[b] Ranch, Hieronymus Justesen: Samsons Fængsel (1876-77, dramatik)
1633 1. udgave: Samsons Fængsel. Det er En ynckelig Tragedi om den dræfflige stærcke Krigs Hældt Samson, en mectig Dommere i Israel, vnderlig begaffuit med Mod oc Styrcke aff Herren. Dog slemmelig igien forlorit, i det hand forlod Gud, slog sig til Letfærdigheden ... Aarhus, 1633

[c] Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding (1876-77, dramatik)
1664 1. udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider

[d] Ranch, Hieronymus Justesen: Fuglevisen (1876-77, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: Tobiæ komedie. Et dansk Skuespil fra Tiden omkring 1600. Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af S. Birket Smith. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1887. (1887, dramatik)
Detaljer
af Anonym
andet: Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607)
1967 Senere udgave: Tobiæ komedie. Bearbejdet af Erik H. Madsen
1972 indgår i antologien: Den gamle danske dødedans [b] Senere udgave: Thobiæ comoedia
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Af Hans Brix tillagt Ranch (jævnfør: Analyser og problemer, V, 1940, side 110 ff), Støttet af Ad. Stender-Petersen (jævnfør: Humanister i Jylland, 1959, side 86 ff). S. Birket-Smith mener ikke stykke er af Ranch, side xvi-xviii.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: Comoedia de Mundo et Paupere. Et dansk Skuespil fra begyndelsen af det 17. Aarhundrede. Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af S.Birket-Smith. ♦ Thieles Bogtrykkeri, 1888. xvii + 119 sider (1888)
Detaljer
formodet af Peder Thøgersen (1577-1634)
1972 Senere udgave: Comaedia de mvndo et pavpere. Anno 1607 die V. Majj. Rhandrusiæ cimbrorum exhibita a P.T.R. [Udg. af] Institut for Nordisk Filologi. ♦ Universitetsforlaget i København, 1972. 59 sider (21 x 28 cm)
kollaps Noter
 url Fuld visning af tekst (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af tekst (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Comedia de mundo et paupere. Et dansk Skuespil fra Begynd. af det 17. Aarh. Udg. af S. B. Smith (1888, dramatik)
af Anonym
 Bog (udgiver) Manuel, Niclaus: Satire om den syge Messe. I dansk Bearbejdelse fra Reformationstiden. Udgivet af S. Birket Smith. ♦ (Kleins Eftf.), 1893. 49 sider (1893, digte)
Detaljer
af Niklaus Manuel (1484-1530, sprog: tysk)
formodet af Herman Veigere (d. 1556)
1533 1. udgave: Dialogus. En greselig ond tiende, sõ Pauen fick til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste høffuitsticke i hans oc Anthechristens Kircke, Och huad suar hand hellige aanelige selffskaff der til swaret haffue. ♦ [Malmø], 1533. 20 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 opført under Franske Digte.
 Afsnit i bog (udgiver) Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. Kopi af Birket Smith's Udgave 1876 (1967, tekster)
af Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Grevens og Friherrens Komedie. En anonym dramatisk Satire fra Christian V's Tid tillagt Mogens Skeel. Trykt efter Soph. Birket Smiths Udgave med Efterskrift og Noter af Jørn Vosmar. Ill. af Sven Okkels (1969, tekster)
formodet af Mogens Skeel (1650-1694)
efterskrift af Jørn Vosmar (f. 1928)
illustrationer af Sven Okkels (f. 1927)
 Afsnit i bog (udgiver) Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. Kopi af Birket Smith's Udgave 1876 (1969, tekster)
Detaljer
forord af Rolf Dorset (1938-2018)
forord af Lisbet Holst (f. 1940)
forord af Lone Rørbech (f. 1939)
kollaps Noter
 note til titel Ny udg. med indledning af Rolf Dorset, Lisbet Holst og Lone Rørbech.
 note til titel Indledning også udgivet separat: [1969]. 24 sider [siderne 63-86].
 Bog (redigeret) anonym: Comaedia de mvndo et pavpere. Anno 1607 die V. Majj. Rhandrusiæ cimbrorum exhibita a P.T.R. [Udg. af] Institut for Nordisk Filologi. ♦ Universitetsforlaget i København, 1972. 59 sider (21 x 28 cm) (1972, børnebog)
Detaljer
af Anonym
1888 1. udgave: Comoedia de Mundo et Paupere. Et dansk Skuespil fra begyndelsen af det 17. Aarhundrede. Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af S.Birket-Smith. ♦ Thieles Bogtrykkeri, 1888. xvii + 119 sider
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk af udgave fra 1888, udgivet af S.B. Smith.
 Bog (redigeret) anonym: [indgår i antologien: Den gamle danske dødedans [b]] Thobiæ comoedia (1972, dramatik)
Detaljer
af Anonym
1887 1. udgave: Tobiæ komedie. Et dansk Skuespil fra Tiden omkring 1600. Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af S. Birket Smith. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1887.
kollaps Noter
 note til titel Thobiæ comoedia: Fotografisk optryk af Tobiæ Komedie, Kbh. 1887, udg. af S. B. Smith.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden