Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

 Om personen Oplysninger om Niels Thoroup Bruun

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Bruun, N. T.: Jordens Glæder. Cantate skreven til Franz Danzis Musik. Til Brug for det kgl. Musik-Akademie. ♦ Kbh., [uden år]. 4 blade (s.a., digte) BD4:sp218
Detaljer
musik af Franz Danzi (1763-1826, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Måske mellem 1818-20.
 Bog (oversætter) Sheridan, [Richard Brinsley]: Medbeylerne. Comedie i 5 Akter ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1798 (1798, dramatik) BD4:sp380
originaltitel: The rivals, 1775
Detaljer
af Richard Brinsley Sheridan (1751-1816, sprog: engelsk)
1852 Senere udgave: Medbeilerne. Lystspil i 5 Acter. Oversat [af Ludolph Fog]. ♦ Schubothe, 1852. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 172)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Familiehistorier. ♦ 1799-1805. Bd. 1-12 (1799-1805, roman) EMP2317 BD4:sp462
originaltitel: Familiengeschichten. 1-11, 1797-1804
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Indhold

[1-2] Lafontaine, A.: Familien fon Halden. Overs. [af E.L. Grüner]. ♦ Helsingøer, 1799. Deel 1-2, 406 + 390 sider (1799, roman)
originaltitel: ?
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 5 upaginerede sider: [Forord af oversætteren].
 note til oversat titel Bind 2, 4 upaginerede sider: [Oversætterens tilegnelse til Ritmester Engelsted, Hirschholm].

[3] Lafontaine, A.: Familien Sængt Sjyliæng. Overs. af E. L. Grüner. ♦ Helsingøer, 1800. 380 sider (1800, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af forf. tilegnet "Førstekonsul Bonaparte".

[4-5] Lafontaine, A.: Familien Herman Lange. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 422 + 398 sider (1801, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[6] Lafontaine, A.: Karl Engelmands Dagbog. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. 303 sider (1801, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[7-8] Lafontaine, A.: En fattig Landsbypræsts Levnet. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 374 + 344 sider (1801, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[9-10] Lafontaine, A.: Henriette Belmand. Et Malerie af skiønne Hierter. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. Deel 1-2, 312 + 312 sider (1802, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[11-12] Lafontaine, A.: Barneck og Saldorf. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1805. Deel 1-2, 320 + 320 sider (1805, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Planterre: Den fattige Familie (1799, dramatik) BD4:sp407
af Barthélemi Ambroise Planterre (d. 1800, sprog: fransk)
musik af Pierre Gaveaux (1760-1825, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Moralske Fortællinger. ♦ A.Soldin, 1799-1800. Deel 1-4, 308 + 466 + 292 + 402 sider (1799-1800, novelle(r)) EMP2319 BD4:sp462
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversat af Andreas Svendsen, f 1757 (1767-1802)
oversat af Svend Bru(u)n Juul (1774-1813)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingerne: Moralische Erzählungen, 1794-1802.
 note om oversættelse Deel 1. Overs. af Tydsk.
 note om oversættelse Deel 2. Overs. af Andreas Svendsen.
 note om oversættelse Deel 3. Overs. af Tydsk ved Brun Juul.
 note om oversættelse Deel 4. Overs. af Tydsk ved N. T. Bruun.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 anmeldelse L.Eft. 1800, p. 584 (jfr. 1801, p. 769) [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, A.: Diogenes's Tønde (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1b] Lafontaine, A.: Harpen. En Fortælling (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1c] Lafontaine, A.: Menneskets Skabelse. En Fabel (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1d] Lafontaine, A.: Kjærlighed for Kjærlighed. En Fortælling (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1e] Lafontaine, A.: Idda von Tokenburg eller Skinsygens Magt (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[2a] Lafontaine, A.: Kjerlighed og Dyd (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1799 1. udgave: Kierlighed og Dyd. En Fortælling. Overs. af A. Svendsen. ♦ 1799. 267 sider

[2b] Lafontaine, A.: Harpespillerinden eller Kjerlighed paa Riesenbjergene (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1800 Senere udgave: Harpespillersken eller Kierligheden paa Riesenbierget. En Fortælling. Overs. af C. B. Hallager. ♦ 1800. 260 sider. (Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine. Overs. af C. B. Hallager. Deel 2)

[3a] Lafontaine, A.: Harpespillerinden. (Fortsat) (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[3b] Lafontaine, A.: Den faderlige Myndighed (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[4] Lafontaine, A.: Aristomenes og Gorgus (1800, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1800 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Overs. af H. C. Michelsen. ♦ 1800. 322 sider
1835 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Historisk Roman. Ved A. C. Birch. ♦ 1835. 318 sider
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: De uventede Giester (1799, dramatik) BD4:sp395
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Lewis, M. G.: Ambrosio eller Munken. Af M. G. Lewis. Oversat af N. T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, A. Soldins Forlag, 1800. [1.]-3. Deel, 179 + 199 + 224 sider (1800, roman) EMP 946 BD4:sp484 👓
originaltitel: The monk. A romance, 1796
Detaljer
af Matthew Gregory Lewis (1775-1818, sprog: engelsk)
1966 Senere udgave: Munken. Overs. fra engelsk af N. T. Bruun efter "Ambrosio or The Monk". Bearbejdet af Grethe Gudmundsen og Sven Rossel. ♦ Biilmann & Eriksen, 1966. Bind 1-2
kollaps Noter
 url Fuld visning (1 Deel, farve-pdf) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (1 Deel, sort/hvid-pfd) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Anden Deel, farve-pdf) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Anden Deel, sort/hvid-pdf) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Tredie Deel, farve-pdf) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Tredie Deel, sort/hvid-pdf) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Cibber, Colley: Fruentimmer-Luner. Comedie i 5 Acter, oversat og localiseret efter Colley Cibbers engelske Original: She would not af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1800 (1800, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: She Would and She Would Not, 1702
af Colley Cibber (1671-1757, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Zschokke, [Joh. Heinr. Dan.]: Julius von Sassen. Sørgespil i 4 Acter, efter Zschockes tydske Original oversat af N.T. Bruun. Kbh., 1800 (1800, dramatik) BD4:sp373
af Heinrich Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Voigt, Christian Friedrich Traugott]: Robert eller Mønstret for Mænd. Et Sidestykke til Elisa eller Mønstret for Koner. ♦ 1800-02. Deel 1-3, 272 + 286 + 286 sider (1800-02, roman) EMP2948 BD4:sp475
originaltitel: Robert, oder der Mann wie er seyn sollte, 1800-02
se også: Elisa
Detaljer
af Christian Friedrich Traugott Voigt (1770-1814, sprog: tysk)
oversat af Manasse Tøxen (1768-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1: Til Indtrædelse i det ægteskabelige og huslige Liv. Overs. ved M. Tøxen.
 note til oversat titel Del 2-3: Robert skildret som Borger, Mand og Fader. Overs. af N. T. Bruun.
 note til oversat titel Del 1, 1 upagineret side: Oversætterens Fortale.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Den afbrudte Rejse (1801, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: Arrestanten (1801, dramatik) BD4:sp395
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
musik af Claus Schall (1757-1835)
 Bog (oversætter) Dumaniant: Den opdagede Hemmelighed (1801, dramatik) BD4:sp395
af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Theodor. Overs. af N. T. Bruun. ♦ 1801-03. Deel 1-2, 400 + 388 sider. (Roman-Bibliothek for det smukke Kiøn, 1) (1801-03, roman) EMP2329 BD4:sp463
originaltitel: Theodor, 1802
serietitel: Roman-Bibliothek for det smukke Kiøn, 1
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag. ♦ Fredericia, 1807. Deel 1, 400 sider.
 Bog (oversætter) Pigault le Brun: Vertshuset eller Det unge Ægtepar eller Det unge Ægtepar (1801, dramatik) BD4:sp407
originaltitel: Les Rivaux d'eux même
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Bouilly: De To Dage eller Flygtningene. Syngestykke i 3 Acter, oversat til Cherubinis Musik af N.T. Bruun. Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp389
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
musik af Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cherubini (1760-1842, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) Candeille: Daglønneren eller Vennen i Nød. Comedie i 2 Acter oversat af N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik)
af Amélie-Julie Candeille (1767-1834, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Vial, [J. B. C.]: Den, som kommer først til Mølle (1802, dramatik) BD4:sp413
af Jean-Baptiste-Charles Vial (1771-1839, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Huber, [L. F.]: Frands og Josepha. Overs. af N. T. Bruun. Kbh., 1802. 106 sider (1802, roman) EMP2160 BD4:sp460
originaltitel: ?
af Ludwig Ferdinand Huber (1764-1804, sprog: tysk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Krigernes Gravsted. Epilog. Skrevet og indleveret til Theater-Direktionen i September Maaned 1801. Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp314
 Bog (oversætter) antologi: Lommebogs-Fortællinger af de meest yndede Forfattere. Aug. Lafontaine, Huber og andre. Overs. af N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. Bd. 3 (1802, samling) EMP1572 BD4:sp453
Detaljer
af antologi tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Kun bind 3 foreligger.
kollaps Indhold

[3a] Lafontaine, A: Moderen eller den ædle Hævn. 80 s. (1802, tekster)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[3b] pseudonym [Wolzogen, Karoline von]: Zigeunerne. Af Forfatteren til Agnes von Lilien [ie: K.v. Wolzogen]. 109 sider (1802, tekster)
originaltitel: Die Zigeuner [i: Taschenkalender für Damen], 1800
af Karoline von Wolzogen (1763-1847, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel også udgivet i selvstændig udgave med forord, se EMP3032 [Zigeuneren, 1802].
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: De lystige Passagerer (1802, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Bonel, P. G. A.: Post-Chaisen eller Vertshuset i Calais. Comedie i 1 Act. Omarbeidet efter Bonels, Dorvignys og Georges Duvals franske Original af N.T. Bruun. Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp389
af P. G. A. Bonel (sprog: fransk)
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
af Georges Duval (1772-1853, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) pseudonym [Wolzogen, Karoline von]: Zigeunerne En Fortælling af Forfatt. til Agnes von Lilien. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. 109 sider (1802, roman) EMP3032 BD4:sp475
originaltitel: Die Zigeuner, 1800
se også: Lommebogs-Fortællinger af de meest yndede Forfattere
Detaljer
af Karoline von Wolzogen (1763-1847, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Taschenkalender für Damen, 1800.
 note til titel 2 upag. sider: Forerindring.
 note til titel også udgivet som del af Lommebogs-Fortællinger, 1802.
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: Skibbrudet eller Arvingerne. Comedie i 1 Act, ved N. T. Bruun. Kbh., Soldin, 1802. 63 sider (1802, dramatik) BD4:sp396
originaltitel: Les héritiers ou Le naufrage, 1796
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: Alexis eller Faderens Vildfarelse (1803, dramatik) BD4:sp402
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, [Aug.] v.: Borgmester-Familien eller de lystige Feiltagelser. Comedie i 4 Acter. Frit oversat af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1803 (1803, dramatik) BD4:sp361
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Findes også med årstallet 1804.
 Bog (oversætter) Roger, [Jean Franç.]: Caroline eller Maleriet. Comedie i 1 Akt. Frit oversat af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1803 (1803, dramatik) BD4:sp410
af Jean-François Roger (1776-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Colmann, George [den Ældre]: Egoismen (1803, dramatik)
originaltitel: The Deuce is in him
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Patrat, [Joseph]: Nytaarsgaven eller Den heldige Feiltagelse. Comedie i een Act. Frit oversat af N. T. Bruun. ♦ 1803. 40 sider (1803, dramatik) BD4:sp405
Detaljer
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
1786 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [10s297] 1. udgave: Ægteskabet ved Feiltagelse. Skuespil i een Akt. Oversat efter Patrat's L'heureuse Erreur, ved Friderich Schwarz. Side [297]-362
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1804.
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 2-1-1804.
 Bog (oversætter) anonym [Bawr, Alex. Sophie de]: Puds og Penge eller den lille Løgn. Comedie i 1 Act. Frit oversat af Fransk ved N.T. Bruun. Kbh., 1803 (1803, dramatik) BD4:sp388
af Alexandrine-Sophie Goury de Champgrand Bawr (1773-1860, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: Eduard i Skotland (1804, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Hver Mands Fætter (1804, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Schilling, G. F.: Ignoranterne. En comisk Roman. Overs. ved N. T. Bruun. ♦ 1804. Deel 1-3, 218 + 206 + 176 sider (1804, roman) EMP2721 BD4:sp470
originaltitel: Die Ignoranten, 1803
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Pain og Veillard: Creditorerne eller Hvem er den Rette? Comedie i 1 Act frit oversat efter: Pains og [Pierre Ange] Veillard [de Boismartins] franske Original: le Père d'Occasion ved N.T. Bruun. Kbh., 1804 (1804, dramatik) BD4:sp405
originaltitel: Le Père d'Occasion
Detaljer
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
af Pierre A. Vieillard de Boismartin (1778-1862, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til forfatter Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 405 har fejlagtig Veillard.
 Bog (oversætter) Pigault le Brun: Qvaksalverne (1804, dramatik) BD4:sp407
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Pelletier-Volmeranges, [Benoit]: Maleren af Kierlighed eller Svigersønnen. Skuespil i 3 Acter, oversat af N. T. Bruun. Kbh. 1804. (1804, dramatik) BD4:sp406
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dieulafoy, [Jos. Marie Armand Michel]: Maleren og Ligene (1804, dramatik) BD4:sp394
af J. M. A. M. Dieulafoy (1762-1823, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Hofman, [François Benoit]: Skatten eller Staae ikke paa Luur (1804, dramatik) BD4:sp400
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Bernard-Valville: Skielmen i sin egen Snare. Syngestykke i 1 Act med Musik af [Pierre] Gaveaux. Frit oversat efter: Le trompeur trompé af N. T. Bruun (1804, dramatik)
originaltitel: Le trompeur trompé
af François Bernard-Valville (1767-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Martainville, [A. L. D.]: Den umulige Duel (1804, dramatik) BD4:sp403
af A. L. D. Martainville (1776-1830, sprog: fransk)
bearbejdelse: August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Martelly, [H. A. R.]: De to Figaroer (1805, dramatik) BD4:sp403
af Honoré-Antoine Richaud Martelly (1751-1817, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: Camilla eller Den underjordiske Hvælving (1805, dramatik) BD4:sp402
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dupaty, Emanuel: Fra Vertshuus til Vertshuus (1805, dramatik) BD4:sp395
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
musik af A. Tarchy (1760-1814, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Den gamle Skuespiller (1805, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Sang til Vaaren. Musiken af J. Sedlaszek. Afsiungen i Concerten i det Venskabelige Selskab d. 17. Marts 1805. ♦ Kbh., 1805. 2 blade (1805, digte) BD4:sp217
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: ... d. 13. April. 1806. ♦ Kbh., 1806. 2 blade.
 Bog (oversætter) anonym [Brown, John]: Selim, Prinds af Algier. Sørgespil i 5 Acter [oversat] af [Joh. Frid.] Jünger. Frit oversat [fra Tysk] ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1805 (1805, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: Barbarossa, 1754
originaltitel: Selim, Prinz von Algier
Detaljer
af John Brown (1715-1766, sprog: engelsk)
oversat af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Jars, A.]: Utidig Fortrolighed. Syngestykke i 2 Acter med Musik af Nicolo Isoard. Oversat efter Les confidences ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1805 (1805, dramatik) BD4:sp400
originaltitel: Les confidences
af Antoine Gabriel Jars (1774-1857, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J. og Favieres [Edmond Guill.]: Den afbrudte Concert (1806, dramatik)
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
af Edmond Guillaume François de Favières (1755-1837, sprog: fransk)
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Berard, [C.]: Frieren fra Landet. Comedie i 3 Acter, frit oversat ved N. T. Bruun. Kbh. (1806, dramatik) BD4:sp389
af C. Bérard (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Laya, [Jean Louis]: Hertugen af Monmouth (1806, dramatik) BD4:sp401
af Jean Louis Laya (1761-1833, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: Ildebranden (1806, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Pelletier-Volmeranges, [Benoit]: Krigsretten eller Pligtens og Naturens Kamp. Skuespil i 5 Acter ved N. T. Bruun. Kbh. 1806. (1806, dramatik) BD4:sp406
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marivaux, [Pierre Carlet de Chamblain de]: Lige for Lige (1806, dramatik) BD4:sp401
originaltitel: Le jeu de l'amour e du hasard
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
bearbejdelse: Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Etienne, [C. G.] og Gaugiran-Nanteuil, [Charles]: Paschaen i Suresne (1806, dramatik) BD4:sp396
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Ségur, J. [Alex. Pierre de]: Romeo og Juliette (1806, dramatik) BD4:sp412
af J. A. P. de Ségur (1756-1805, sprog: fransk)
musik af Daniel Steibelt (1765-1823, sprog: tysk)
 Bog Bruun, N. T.: Samling af Smaadigte. ♦ Kbh., 1806 (1806, digte) BD4:sp217
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Findes også med kobberstukket titelblad og udgivelsesåret 1807.
 Bog (oversætter) Etienne, [C. G.]: En Times Ægteskab (1806, dramatik) BD4:sp396
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Etienne, [C. G.]: Den unge hidsige Kone (1806, dramatik) BD4:sp396
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Bryllupsgildet uden Givtermaal (1807, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dubois, [J. B.]: List imod List eller Hendrik og Pernille (1807, dramatik) BD4:sp394
Detaljer
af Jean Baptiste Dubois (1778-1850, sprog: fransk)
af André René Polydore Alissan de Chazet (1775-1844, sprog: fransk)
1858 Senere udgave: List imod List eller Hendrik og Pernille. Comedie i en Act af Dubois [og Chazet]. Frit oversat og localiseret af N. T. Bruun. ♦ Jordan, 1858
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: De omflakkende Comedianter (1807, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Charlemagne, [Jean Armand]: Den paadigtede Galskab (1807, dramatik) BD4:sp391
af J. A. Charlemagne (1753-1838, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Patrat, [Joseph]: Skielmen og Dosmeren (1807, dramatik) BD4:sp405
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: Æblet falder langt fra Stammen. En Roman i tre Bøger. Overs. ved N. T. Bruun. ♦ 1807. 334 sider (1807, roman) EMP2284 BD4:sp461
originaltitel: ?
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog Bruun, N. T.: Samling af Smaadigte. ♦ Kbh., 1808 (1808, digte) BD4:sp217
 Bog (oversætter) Pigault le Brun: Forførelsens Offer (1808, dramatik) BD4:sp407
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Fædrelandske Smaadigte. ♦ Kbh., 1808 (1808, digte) BD4:sp217
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: Henrik den Femtes Ungdom (1808, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: Huus-Tyrannen (1808, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Hvor Tiden løber (1808, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dubois, [J. B.]: Kierlighed under Maske (1808, dramatik) BD4:sp394
af Jean Baptiste Dubois (1778-1850, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Marionetterne (1808, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: Pleiesønnen (1808, dramatik) BD4:sp402
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Babo: Pulsen. Comedie i 2 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1808, dramatik) BD4:sp352
af Franz Josef Maria v. Babo (1756-1822, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Pelletier-Volmeranges, [Benoit]: Brødrene paa Prøve. Skuespil i 3 Akter. Oversat ved N. T. Bruun. Kbh. 1809. (1809, dramatik) BD4:sp406
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Desforges [ie: Pierre Jean Bapt. Choudard]: Den Døve eller Vertshuset fuldt af Gjæster (1809, dramatik) BD4:sp393
af Pierre Jean Baptiste Choudard (1746-1806, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Auguste [Augustin, Fr.]: Frokosten (1809, dramatik)
af Auguste François Creuzé de Lesser (1771-1839, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Frygt og Mod. Cantate. Musik af C. Schall. Opført i det Kgl. Musikalske Akademie. ♦ Kbh., 1809. 2 Blade (1809, digte) BD4:sp217
musik af Claus Schall (1757-1835)
 Bog (oversætter) Arresto, [C. G. H.]: Planen eller Soldater og Bønder. Comedie i een Act. Ved Niels Thorup Bruun. Kbh., 1809. 53 sider (1809, dramatik)
af Christlieb Georg Heinrich Arresto (1764-1817, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Dorvigny, [L. A.] og Kotzebue: Skuespilleren imod sin Villie (1809 ff, dramatik) BD4:sp394
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Roger, J.-F.]: Den vovelige Prøve eller den skinsyge Mand. Comedie i 1 Act oversat af Fransk ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1809 (1809, dramatik) BD4:sp410
af Jean-François Roger (1776-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Patrat, [Joseph]: De to Grenadierer eller Feiltagelserne. Comedie i 3 Acter. Frit oversat ved N.T. Bruun. Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp405
Detaljer
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
1802 1. udgave: De to Grenadierer eller Feiltagelserne. Komedie i 3 Optog. Oversat af N.M. Nielsen. Kbh., 1802
 Bog (oversætter) Bernard-Valville: De to talende Skilderier eller der bliver intet af Maaltidet. Comedie i 1 Act, ved N. T. Bruun (1810, dramatik)
originaltitel: Les deux tableaux parlans
af François Bernard-Valville (1767-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Schröder, [Ludv.]: De tre Feil eller Kortspil, Piger og Viin. Comedie i een Act, efter [Ludv.] Schrøders Omarbeidelse af Jerome Pointu ved N. T. Bruun. ♦ Schubothe, 1810. 51 sider (1810, dramatik) BD4:sp370
Detaljer
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
baseret på værk af Alexandre-Louis-Bertrand Robineau (1746-1823, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Marsollier [ie: Chabeaussière, Aug. Poisson de]: Azemia eller De Vilde. Syngestykke i 3 Acter af Marsollier. Sat i Musik af d'Alayrac. Oversat ved N.T. Bruun. Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp391
Detaljer
af Auguste Etienne Poisson de la Chabeaussière (1752-1820, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
fejlagtig tillagt: Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Stykket er ikke af Marsollier, men Chabeaussière.
 Bog (oversætter) Dufresny, Charles Rivière: Enken og Enkemanden (1810, dramatik) BD4:sp395
af Charles Riviere Dufresny (1654-1724, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Morton, Thomas: Den hiemkomne Nabob eller uden Retsind, ingen Sindsro. Comedie i 5 Acter; frit oversat ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp378
af Thomas Morton (1764-1838, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dorvigny, [L. A.]: Jocrisse eller Dosmeren (1810, dramatik) BD4:sp394
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Weisze, Chr. Felix: Kierlighed paa Landet. Syngestykke i 3 Acter med tilhørende Dands af N.T. Bruun. Sat i Musik af [Æm.] Kuntzen. Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp372
af Christian Felix Weiße (1726-1804, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Maurice, C.: Sladderhanken. Comedie i een Act. ved N. T. Bruun. Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp403
af Charles Maurice (1782-1869, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Duval, Alex.: Snedkeren i Lifland (1810, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Barré, [Pierre Yves] og Ourry: Stakket Dans er snart sprungen (1810, dramatik)
af Pierre Yves Barré (1749-1832, sprog: fransk)
af E. T. Maurice Ourry (1776-1843, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Pixérécourt, [René Charles] Guilbert [de]: Den unge hidsige Mand (1810, dramatik) BD4:sp407
af René Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dupaty, Emanuel: Den unge Moder (1810, dramatik) BD4:sp395
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Borgertroskab. Cantate, opført i det kgl. musikalske Akademie. Sat i Musik af Schall. ♦ Kbh., [før 1811]. 2 blade (før 1811, digte) BD4:sp217
Detaljer
musik af Claus Schall (1757-1835)
kollaps Noter
 note til titel Også med undertitlen: Opført i det Harmoniske Selskab. ♦ Kbh., [før 1811]. 2 blade.
 Dramatik Bouilly: Fruentimmerhaderen (1811, dramatik)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Fædrelandskierlighed. Et lyrisk Digt. Sat i Musik af Schall. ♦ Kbh., [E.A.H. Müller], [før 1811]. 4 blade (før 1811, digte) BD4:sp217
Detaljer
musik af Claus Schall (1757-1835)
kollaps Noter
 note til titel Findes også i forskellige udgaver [efter 1811]. Et trykt hos C.A. Bording [efter 1816].
 Dramatik Bruun, N. T.: Hittebarnet. Original-Comedie i 5 Acter. 1811 (1811, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: NB. Istedet for dette Titelblad leveres om føie Tiid et andet, stukket i Kobber af Sonne.
 note til titel [Nyt oplag?:] Kbh., 1812 [Koberst. Titelblad].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: Hierte og Hoved i Striid (1811, dramatik) BD4:sp402
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Esmenard: Jacob Moleys Svanesang ved Tempelherrernes Vandring til Baalet. Oversat efter Esmenard til Musik af Cherubini ved N. T. Bruun. Kbh., 1811. 2 Blade (1811, digte) BD4:sp285
af Joseph-Alphonse (Étienne) Esménard (1770-1811, sprog: fransk)
musik af Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cherubini (1760-1842, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) Colmann, George [den Yngre]: Kobbersmeden. Skuespil i 5 Acter, frit oversat efter George Colman [den Yngres] engelske Original: John Bull ved N.T. Bruun. Kbh., 1811 (1811, dramatik) BD4:sp377
originaltitel: John Bull
af George Colman, f 1762 (1762-1836, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Brueys og Palaprat: Lommeprocuratoren. Comedie i 3 Acter, efter l'avocat Patelin af Brueys og Palaprat, ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1811. (1811, dramatik) BD4:sp391
originaltitel: L'avocat Patelin, 1706
af David-Augustin de Brueys (1640-1723, sprog: fransk)
af J. de Bigot Palaprat (1650-1721, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Bouilly og Dupaty: Maria af Foix (1811, dramatik) BD4:sp390
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Lamartellière: Menzikof og Dolgorucki (1811, dramatik)
af Jean Henri Ferdinand Lamartellière (1761-1830, sprog: fransk)
andet: August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Planard, [F. A. E. de]: Silkestigen. Comedie i een Act. Efter Planard, ved N. T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, J. H. Schubothes Forlag, 1811. 78 sider (1811, dramatik) BD4:sp407 👓
Detaljer
af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Bruéis og Palaprat: Skændegæsten. Comedie i 3 Acter efter Le Grondeur af [David Auguste Abbé de] Bruéis og [Jean De Bigot] Palaprat ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1811 (1811, dramatik) BD4:sp391
originaltitel: Le grondeur, 1691
af David-Augustin de Brueys (1640-1723, sprog: fransk)
af J. de Bigot Palaprat (1650-1721, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Federici og Dupaty: Stanislaus og Floresca eller Eventyret paa Slottet Lovinski. Comedie i 3 Acter, oversat ved N. T. Bruun. [Af] Federici [Camillo i.e. Giov. Battista Viassolo el. Ogeri] og Dupaty [Emanuel]. Kbh., 1811. 112 sider (1811, dramatik) BD4:sp398
af Giovanni Battista Viassolo (1749-1802, sprog: italiensk)
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Desaugiers, [M. A. M.]: Tieneren til Laans eller Philosophen paa atten (1811, dramatik) BD4:sp392
af Marc Antoine Madeleine Desaugiers (1772-1827, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Bretzner, C. F.: Bortførelsen af Serailet (1812, dramatik)
af Christoph Friedrich Bretzner (1748-1807, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Etienne, [C. G.]: Cendrillon (1812, dramatik) BD4:sp396
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dieulafoy, [J.M.A.M. og Longchamp, Charles de]: Drankeren (1812, dramatik) BD4:sp394
af J. M. A. M. Dieulafoy (1762-1823, sprog: fransk)
af Ch. de Longchamps (1768-1832, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Colin d'Harleville, [Jean Francois]: Familien i Bretagne eller Tvistighederne. Comedie i 3 Acter ved N.T. Bruun. Kbh., 1812 (1812, dramatik) BD4:sp391
af Jean François Colin d Harleville (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: Korsridderne. Skuespil i 5 Acter. Oversat ved N. T. Bruun ♦ (1812, dramatik) BD4:sp362
originaltitel: Die Kreuzfahrer
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Pixérécourt, [René Charles] Guilbert [de]: Kierlighed indtil Døden (1812, dramatik) BD4:sp407
af René Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844, sprog: fransk)
 Dramatik Bouilly og Dupaty: Kierligheds-Intriguen i Vinduerne. Syngestykke i 1 Act af Bouilly og Dupaty, sat i Musik af Nicolo Isoard di Malta. Oversat ved N.T. Bruun. Kbh., 1812 (1812, dramatik) BD4:sp390
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dejaure: Montano og Stephanie. Syngestykke i 3 Acter. Sat i Musik af [Henri Montan] Berton, og oversat ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1812. 95 sider (1812, dramatik) BD4:sp392
af Jean Claude Bédéno Dejaure (sprog: fransk)
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Rambach, [Fried. Eberh.]: Naturens Datter. Syngestykke i 1 Act. Lyrisk omarbeidet til Musik af forskiellige Componister ved N.T. Bruun. Kbh. 1812 (1812, dramatik) BD4:sp368
af Friedrich Eberhard Rambach (1767-1826, sprog: tysk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Nye Viser, Chor og Sange til Skuespillet Soliman den Anden. Satte i Musik af Ludvig Zink. Kbh., 1812 (1812, dramatik) BD4:sp314
 Bog (oversætter) Moreau, [C. F. J. B.] og Dumolard: Rochesters Forviisning (1812, tekster) BD4:sp405
af C. F. J. B. Moreau (1783-1832, sprog: fransk)
af Henri Dumolard (1771-1845, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Federici og Martainville: Skoflikkerens Bankerot. Comisk Syngestykke i 1 Act, til Musik af forskiellige Componister ved N. T. Bruun. Efter Federci og Martainville [Alphonse Louis Dieudonné]. Kbh., 1812. 88 sider (1812, dramatik) BD4:sp398
af Giovanni Battista Viassolo (1749-1802, sprog: italiensk)
af A. L. D. Martainville (1776-1830, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Hofman, [François Benoit]: Slottet Montenero (1812, dramatik) BD4:sp400
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Vial, [J. B. C.]: Stedmoderen eller De to Døttre (1812, dramatik) BD4:sp413
af Jean-Baptiste-Charles Vial (1771-1839, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Francis og Coster: Sølvbryllupsfesten (1812, dramatik) BD4:sp398
af Marie-François-Denis-Théresa Leroi Francis (1778-1840, sprog: fransk)
af Coster (sprog: ukendt)
 Bog Bruun, N. T.: Tvillingrigets Lyksalighed. Lyrisk Digt. Musik af L. Zinck. ♦ [Kbh.], 1812. 4 blade (1812, digte) BD4:sp218
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
 Bog Bruun, N. T.: Vinterblomster. Poetisk Samling. ♦ Kbh., 1812 (1812, digte) BD4:sp217
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Vinterblomster. Nytaarsgave for begge Kiøn. Af N. T. Bruun. 1812.
 Bog (oversætter) Patrat, [Joseph]: Væddemaalet (1812, dramatik) BD4:sp406
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Alma og Elfride eller Skoven ved Hermanstad. Syngestykke i 3 Acter med tilhørende Dands. Lyrisk Bearbeidelse af Madam Cotin's Roman og [Louis Charles] Caigniez's Melodrama. Sat i Musik af [Cl.] Schall. Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp314
af Sophie Cottin (1770-1807, sprog: fransk)
af Louis Charles Caigniez (1762-1842, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Bagateller indeholdende:. Saar og Lægedom; Handelsdievlen; Surrogaterne; Skomager! bliv ved din Læst! og Ønskerne. Fem nye Drikkeviser efter Tidernes Tarv atter sammenflikkede. ♦ Kbh., 1813 (1813, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Hauteroche, [Noel de Breton Sieur de]: Crispins Forvandlinger. Comisk Syngestykke i tre Acter. Tildeels efter Hauteroches Crispin medecin og til Musik af Mozart, Mehul og Pær ved N. T. Bruun. ♦ 1813. 134 sider (1813, dramatik) BD4:sp400
Detaljer
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
1787 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s235] 1. udgave: Crispin Lakei og Doktor. Comedie i tre Akter. Oversat af det Franske efter Hauteroches Crispin Medicin [ved Falck]. Side [235]-328
 Bog (oversætter) Pelletier-Volmeranges, [Benoit]: Den forskudte Søn. Skuespil i 3 Acter, frit oversat ved N. T. Bruun. Kbh. 1813. (1813, dramatik) BD4:sp406
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dupaty, Emanuel: Fruentimmer-Hævn (1813, dramatik) BD4:sp395
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Husarerne paa Frieri eller Virtuoserne. Originalt Syngespil i 3 Acter. Sat i Musik af [Æm.] Kuntzen. Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp314
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Library of Congres
 Bog (oversætter) Duval, Alexander: Joseph og hans Brødre i Ægypten (1813, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
andet: Pierre-Marie-François Baour-Lormian (1770-1854, sprog: fransk)
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Qvindedyder og Moderværdighed. Poetisk Epistel. Nytaarsgave for Damer 1813. ♦ Kbh., trykt paa Fr. Brummer's forlag, hos Ernst Andreas Herman Møller, 1813. 24 sider (1813, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Rambach, [Fried. Eberh.]: Kierligheds Kamp eller Brødrene. Skuespil i 1 Act, oversat ved N.T. Bruun. Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp368
originaltitel: Die Brüder, 1798
af Friedrich Eberhard Rambach (1767-1826, sprog: tysk)
 Bog Bruun, N. T.: Naturen taler - Kunsten tier. Cantate til Musik af Bruun. Opført i det kgl. musik. Akademie Apr. 1813. ♦ [Kbh., 1813]. 2 blade (1813, digte) BD4:sp218
 Bog Bruun, N. T.: Norge i September 1813. Digt af N. T. Bruun. ♦ Kbh. (1813, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Bruun, N. T.: Orientalia eller Moralsk Legetøi fra Østerlandet. Julegave for Unge og Gamle for 1813. ♦ Kbh. (1813, samling) BD4:sp176
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Orientalia eller moralsk Tidsfordriv fra Østerlandet. Ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1814.
 Bog (oversætter) Duval, A.: Shakespeare som Elsker (1813, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) antologi: Snorrepiberier. Julegave for 1813. Ved N. T. Bruun. [1813]. viii + 168 sider (1813, roman) EMP 4 BD4:sp439
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-vi: En glædelig Juul! Et glædeligt Nytaar! [af udgivere].
kollaps Indhold

[a] Delandine: Leerskaalen. Fortælling af Delandine (1813, novelle(r))
af Antoine-François Delandine (1756-1820, sprog: fransk)

[b] Parny, Evariste: Amors Vinger. Overs. efter Evarist Parys Efterligning af det Græske (1813, novelle(r))
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)

[c] Parny, Evariste: Det Leucadiske Forbierg. Af Evariste Parny (1813, novelle(r))
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)

[d] Halley: Scythisk eller Tartarisk krigssang ved Stammernes Ældste. Af Halleys Reise (1813, tekster)
originaltitel: A collection of voyages chiefly in the southern Atlantick Ocean, 1775
af Edmund Halley (1656-1742, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Måske fra: A Collection of voyages chiefly in the southern Atlantick Ocean. Published from original M.S.S. by Alexander Dalrymple, 1775.

[e] Sherlock: Om den qvindelige Følelse. Af Sherlock (1813, tekster)
formodet af Thomas Sherlock (1678-1761, sprog: engelsk)

[f] Parny, Evariste: Strømmen. Persisk Idy. Af Evariste Parny (1813, novelle(r))
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)

[g] anonym: Om nogle komiske Høitider ved fyrstelige Indtog. Af den Göttingske Lommebog for 1809 (1813, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)

[h] Grosse [ie: Grose]: Kierlighed og Moderømhed. Sand Tildragelse, af Englænderen Grosses ostindiske Reise. Fortalt i Kotzebues Misceller (1813, tekster)
af John Henry Grose (1750-1783, sprog: engelsk)
andet: August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)

[i] anonym: Om en i vore Dage meget gængs Landeplage: de ubeskrevne Reisende. Af en afdød berømt Mands Brevtaske (1813)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[j] Delandine: En Scene fra Fængslerne i Lyon. Af Delandine (1813, novelle(r))
af Antoine-François Delandine (1756-1820, sprog: fransk)

[k] Kotzebue [?]: Det store Kastanietræ. Af Kotzebues Misceller (1813, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)

[l] Pitou: En Dag og Nat i Cayenne. Af Pitous Reise (1813, novelle(r))
af Ange Pitou (1767-1842, sprog: fransk)

[m] anonym: Om Romernes Overdaad. Af L'Esprit des Journaux (1813, tekster)
af anonym fransk (sprog: fransk)

[n] anonym: Om Kiønnet. Af Thomas (1813)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[o] anonym: Anecdoter (1813)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[p] Parny, Evariste: Madagascarske Sange. Findes overs. paa Fransk i Evarist Parnys samlede Værker (1813, digte)
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)

[q] Bufflers: Aline, Dronningen af Golcanda. Skiømtsom Fortælling af Boufflers (1813, novelle(r))
af Stanislas-Jean Boufflers (1738-1815, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dejaure: Spillesygen eller den høimodige Ægtemand. Syngestykke i 1 Act. Oversat af [Jean Pierre] Solies Musik ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1813. 68 sider. (1813, dramatik) BD4:sp392
af Jean Claude Bédéno Dejaure (sprog: fransk)
musik af Jean Pierre Solié (1755-1812, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Vinterblomster. Nytaargave for begge Kiøn af N. T. Bruun 1813. Kbh. 1813 (1813, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Den afbrudte Rejse (1814, dramatik) BD4:sp407
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Bacchus og Comus. Vademecum til Vennelag og lystige Gilder af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1814. Første Deel (1814, digte) BD4:sp218
 Dramatik anonym [Bruun, N. T.]: Betlerpigen. Original Comedie i 5 Acter. [Kbh., 1814] (1814, dramatik) BD4:sp314
 Dramatik Bruun, N. T.: Epilog i Anl. af Hds. M. Dronningens og H.K.M. Kronprindsesse Carolines høie Fødseldag d. 28. Oct. 1814. Fremsagt paa Skuepladsen, efter første Forestilling af Syngespillet: Fanchon, Lirespillerinden. Kbh., 4 Bl. (1814, dramatik) BD4:sp314
 Bog (oversætter) Bouilly og Kotzebue: Fanchon (1814, tekster)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
musik af Fr. Heinrich Himmel (1765-1814, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: Fangetaarnet i Neüstadt (1814, dramatik) BD4:sp402
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Auguste [Augustin, Fr.]: Carnevals-Aftenen (1814, dramatik)
af Auguste François Creuzé de Lesser (1771-1839, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Loreaux, C. F. F.: Lodoiska (1814, dramatik) BD4:sp401
af C. F. F. Loreaux (1753-1821, sprog: fransk)
musik af Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cherubini (1760-1842, sprog: italiensk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Markedsdagen. Originalt Syngestykke i 3 Acter. Antaget til Opførelse paa den kongelige Skueplads. Kbh., 1814 (1814, dramatik) BD4:sp314
 Bog (oversætter) Babo: Otto af Wittelsbach (1814, dramatik) BD4:sp352
af Franz Josef Maria v. Babo (1756-1822, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Babo: [Theaterstykker [1d]] Pulsen. Comedie i 2 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
af Franz Josef Maria v. Babo (1756-1822, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Loreaux, C. F. F.: Romancen (1814, dramatik) BD4:sp401
af Franç. F. Loreaux (1780-1821, sprog: fransk)
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Radet, J. B.: Skuespillerinden paa Prøve eller Den Sidstankomne. Comedie i 1 Act; oversat ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1814 (1814, dramatik) BD4:sp409
af Jean-Baptiste Radet (1752-1830, sprog: fransk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Smil og Taarer. Dramatisk Nytaarsgave for 1814 ved N[iels] T[horoup] Bruun. ♦ Kbh. (1814, dramatik) BD4:sp299 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hvert skuespil med separat paginering.
 note til titel Titelbladet mangler i Det kgl. Biblioteks eksemplar.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, [A. v.]: Arven. Skuespil i een Act efter Kotzebue. [Oversat af Hans Henr. Schønberg]. ♦ 1814. 62 sider (1814, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
1813 1. udgave: Arven. Comedie i 1 Act af Kotzebue

[b] Rousseau, Jean Jaques: Pygmalion. Melodrama af Jean Jaques Rousseau. ♦ 1814. 18 sider (1814, dramatik)
af Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, sprog: fransk)

[c] Bouilly: Jean Jaques Rosseau i hans sidste Øieblikke. Skuespil i een Act af Bouilly. ♦ 1814. 50 sider (1814, dramatik)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)

[d] Arresto: Portraitet eller Misforstaaelserne. Comedie i een Act efter Arresto. ♦ 1814. 48 sider (1814, dramatik)
af Christlieb Georg Heinrich Arresto (1764-1817, sprog: tysk)
1814 1. udgave: Portraitet eller Misforstaaelserne. Comedie i een Akt. Ved N. T. Bruun. Kbh., 1814. 48 sider

[e] Florian: Hero og Leander. Melodrama af Florian. ♦ 1814. 16 sider (1814, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)

[f] anonym: Den lille Askepot eller Troldkatten. Hexe-Farce i een Act, frit efter Desaugiers og Gentil [ie: Mich. Jos. Gentil de Chavagnac]. (Til bekiendte Melodier). ♦ 1814. 81 sider (1814, dramatik)
af Marc Antoine Madeleine Desaugiers (1772-1827, sprog: fransk)
af M. J. G. de Chavagnac (1769-1846, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Til den danske Cendrillon Madam Maria Zinck! [digt, signeret: N.T. Bruun].
 note til oversat titel Mellem side 74 og 80 mangler 4 sider.
 Bog Bruun, N. T.: Vinterblomster. Nytaargave for begge Kiøn af N. T. Bruun 1814. Kbh. 1814 (1814, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Dupaty, Emanuel: De væltede Vogne (1814, dramatik) BD4:sp395
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Arresto, [C. G. H.]: Portraitet eller Misforstaaelserne. Comedie i een Akt. Ved N. T. Bruun. Kbh., 1814. 48 sider (1814, dramatik)
Detaljer
af Christlieb Georg Heinrich Arresto (1764-1817, sprog: tysk)
1814 indgår i antologien: Smil og Taarer [d] Senere udgave: Portraitet eller Misforstaaelserne. Comedie i een Act efter Arresto. ♦ 1814. 48 sider
 Dramatik Bruun, N. T.: Avis-Frierierne eller det forseglede Brev. Original-Comedie i 3 Acter. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp315
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [3b]] Brud og Brudgom i een Person. Comedie i 2 Akter. Oversat af N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Bulderbassen eller den gamle Kiøbmand. Original Comedie i 5 Acter. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp314
Detaljer
kollaps Noter
 omtale Antaget af Det kgl. Teater 1814, dog aldrig opført. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [e]] Drengene fra Auvergne. Skuespil i 1 Act. Ved N.T. Bruun. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Auguste [Augustin, Fr.]: [Theaterstykker [2c]] Frokosten. Syngestykke i 1 Akt. Oversat til Nicolo Isoards Musik ved N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
af Auguste François Creuzé de Lesser (1771-1839, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Colmann, [Geo. den Ældre]: Det hemmelige Ægteskab (1815, dramatik)
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [a]] Hvem veed, hvad det er godt for! Oversat ved N.T. Bruun. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [3c]] Illuminationen. Skuespil i 1 Akt. Ved. N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog Bruun, N. T.: Janus og Muserne. Nytaarsgave for begge Kiøn af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) St. Just, [C. G.]: Johan fra Paris (1815, dramatik) BD4:sp410
af C. G. Saint Just (1769-1826, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dupaty, Emanuel: Krigsarresten (1815, dramatik) BD4:sp395
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Jester, [Ernst Friedr.]: Landsbypræsten. Skuespil i 5 Acter. [Ernst Friedr.] Jester. Oversat ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1815. 144 sider (1815, dramatik) BD4:sp378
originaltitel: Der Dorfprediger, 1782
Detaljer
bearbejdelse: Friedrich Ernst Jester (1743-1822, sprog: tysk)
andet: Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 378, opført under Engelske Skuespil.
 note til titel Efter Oliver Goldsmiths Roman: The vicar of Wakefield, 1766.
 note til titel Den engelske tekst på Gutenberg.org. Link til ekstern webside www.gutenberg.org
 Bog (oversætter) Marsollier [ie: Favières, Edm. Guill. Franç. de]: Paul og Virginie. Syngestykke i 3 Acter oversat til Kreutzers Musik ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp398
originaltitel: Paul et Virginie, 1791
Detaljer
af Edmond Guillaume François de Favières (1755-1837, sprog: fransk)
musik af Rodolphe Kreutzer (1766-1831, sprog: fransk)
fejlagtig tillagt: Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Wycherlye og Garrick: [Theaterstykker [3a]] Pigen fra Landet. Comedie i 5 Akter. Ved N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
originaltitel: The Country Girl
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Demoustier: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [d]] Skilsmissen. Skuespil i 2 Acter, frit ved N.T. Bruun. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
af Charles Albert Demoustier (1760-1801, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [c]] Sparebøssen. Comedie i 1 Act. Ved N.T. Bruun. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Schröder: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [f]] Ugebladet. Comedie i 1 Act, frit efter: Die Heyrath durch ein Wochenblatt. Ved N.T. Bruun. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
originaltitel: Die Heyrath durch ein Wochenblatt
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Patrat: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [b]] Uglspilstreger og et godt Hierte eller Pudsenmageren. Comedie i 2 Acter efter: L'espiegle. Ved N.T. Bruun. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Velkomsten. Lyrisk-Forspil. Skrevet til Musik af [Joh. Abr. Pet.] Schultz. De nationale Dandse componerede af [Vincenzo Tomacelli kaldet] Galeotti. Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp314
 Bog (oversætter) Lamartelliere: De tre Galninger eller Kunster og Munterhed. Syngestykke i 2 Acter lyrisk omarbeidet ved N.T. Bruun. Sat i Musik af C. Schall. Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp401
Detaljer
af Jean Henri Ferdinand Lamartellière (1761-1830, sprog: fransk)
musik af Claus Schall (1757-1835)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Library of Congres
 Bog (oversætter) Bouilly og Dupaty: Agrens Sorel (1816, dramatik)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
musik af Adalbert Gyrowetz (1763-1850, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Burkhard [ie F. G. J. B. Roller]: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1816] [c]] Digteren og hans Familie. Skuespil i 5 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1816, dramatik)
originaltitel: Die Dichterfamilie, 1794
Detaljer
af Friedrich Gottlieb Julius Burchard (1767-1807, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til forfatter BDsp301 har: Burkhard [ie F. G. J. B. Roller], men WorldCat har udgivet under pseudonymet Max Roller [ie: Friedrich Gottlieb Julius Burchard].
 Bog (oversætter) Bouilly: Digterens Hiem (1816, dramatik)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
musik af Antonio Bartolomeo Bruni (1757-1821, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Merle, Ourry og Kotzebue: Slaget ved Marsaille (1816, dramatik) BD4:sp403
af Jean Toussaint Merle (1785-1852, sprog: fransk)
af E. T. Maurice Ourry (1776-1843, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog Bruun, N. T.: Vinterkrandsen. Nytaarsgave for 1816. Af N. T. Bruun. ♦ Kbh. (1816, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Sevrin [c: C. A. Bassompierre]: Forrige Tider og Nuomstunder (1817, dramatik) BD4:sp412
af Charles-Augustin de Bassompierre (1771-1853, sprog: fransk)
musik af Rodolphe Kreutzer (1766-1831, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Fædrelandets Skaal! Den 25. September 1817. Af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1817. 2 blade (1817, digte) BD4:sp218
 Dramatik Bruun, N. T.: Galeottis Minde. Skrevet til Musik af den Afdødes Balletter Lagertha, samt Romeo og Giulietta. Dands og Grupper componerede af Bournonville. Kbh., 1817. 4 Bl. (1817, dramatik) BD4:sp315
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
 Dramatik Bruun, N. T.: Indvielsen. Lyrisk Forspil i Anl. af det ny Helsingørske Theaters Aabning d. 28. Jan. 1817. Til Musik af Kuntzen. [Kbh.,] (1817, dramatik) BD4:sp315
 Bog (oversætter) Etienne, [C. G.]: Joconde eller Frierne paa Eventyr (1817, dramatik) BD4:sp397
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Caignez: Salomons Dom (1817, dramatik) BD4:sp391
af Louis Charles Caigniez (1762-1842, sprog: fransk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
 Bog Bruun, N. T.: Skaaler. Den 25. September 1817. Af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1817. 2 blade (1817, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Lembert: Stor-Vizierens Slægtskab. Comedie i 1 Act. Oversat ved N. ï. Bruun. Kbh. 1817. P. (1817, dramatik)
af Wenzel Tremler (1770-1851, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Planard]: Ægtemanden ved en Hændelse. Comoedie i to Acter [oversat paa Tydsk] af Lembert [ie: Tremler, Wenzel]. Oversat [fra Tydsk] af N.T. Bruun. Kbh., 1817 (1817, dramatik) BD4:sp407
af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
bearbejdelse: Wenzel Tremler (1770-1851, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Beaumarchais: Figaros Givtermaal eller den gale Dag. Syngestykke i 4 Acter oversat til Musik af Mozart efter [Lorenzo da Pontes] italienske Omarbeidelse af Beaumarchais' franske Original ved N.T. Bruun. Kbh., 1817 (1817, dramatik) BD4:sp389
se også: Figaros Bryllup
Detaljer
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
bearbejdelse: Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
1852 Senere udgave: Figaros Bryllup. Opera i fire Akter. Musik: Wolfgang Amadeus Mozart, tekst: Lorenzo da Ponte, oversat af N. C. L. Abrahams, udgivet af A. Zinck. ♦ J.L. Lybecker, 1852. 32 sider
1875 Senere udgave: Figaros Bryllup. Opera i 4 Akter efter Beaumarchais Lystspil. Oversat af N. C. L. Abrahams, udg. af A. Zinck. Musiken af Mozart. ♦ Schou, 1875. 31 sider
1904 Senere udgave: Figaros Bryllup
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: To Ord eller Natten i Skoven (1818, dramatik) BD4:sp403
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Eyre, [Edm. John]: Bonton blandt Borgerstanden (1818, dramatik) BD4:sp377
af Edm. John Eyre (1767-1816, sprog: engelsk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Borgerfesten. Lyrisk Forspil i Anl. af H.M. Kongens høie Fødselsdag d. 28. Jan. 1818. Til Brug for det dramatiske Selskab i Helsingøer og til Musik af Schultz. Helsingør, 1818 (1818, dramatik) BD4:sp315
 Bog (oversætter) Burgoyne, [John]: Dyder og Penge eller Testamentet. Comedie i 5 Acter oversat efter Burgoynes engelske Original af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp376
af John Burgoyne (1730-1792, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Etienne, [C. G.]: Jeannot og Colin (1818, dramatik) BD4:sp397
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
andet: François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Krigerfesten. Lyrisk Digt. Sat i Musik af Ludv. Zinck. Opført id det Harmoniske Selskab. ♦ Kbh. [efter 1818]. 2 blade (1818, digte) BD4:sp218
Detaljer
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
kollaps Noter
 note til titel Opså med undertitlen: Opført i Militair-Concerten 28. Jan. 1811. ♦ [Kbh.,]. 4 blade.
 Bog Bruun, N. T.: Krigersange og Soldaterviser. ♦ Kbh., 1818 (1818, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Arnold, [Samuel Jones]: Mand og Kone eller Flere Hemmeligheder end een. Comedie i 5 Acter efter syvende Udgave af Arnolds engelske Original, til Brug for den danske Skueplads ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1818 (1818 ff, dramatik) BD4:sp376
Detaljer
af Samuel James Arnold (1774-1852, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Reynold, [Fred.]: Munterheds Triumph eller Lee naar du kan. Comedie i 5 Acter. Omarbeidet til Brug for den danske Skueplads ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp379
originaltitel: Laugh, when You can
Detaljer
af Frederic Reynolds (1764-1841, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Kosegarten, [Ludw. Theobul]: Sphærernes Harmonie. Hymne. Musik af Andr. Romberg. Oversat til Brug for det harmon. Selsk. ved N. T. Bruun. Kbh., 1818. 4 Blade (1818, digte) BD4:sp273
Detaljer
af Gotthard Ludwig Theobul Kosegarten (1758-1818, sprog: tysk)
musik af Andreas Jakob Romberg (1767-1821, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med Forerindring.
 note til oversat titel Også udgave fra 1822. 2 Blade.
 note til oversat titel Også udgave: Opført i det venskab. Selsk. 1828. 2 Blade.
 Bog Bruun, N. T.: Den sorte Hanes og Peter Scholtens Skaal! Den 22. September 1818. Forfattet af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1818. 4 blade (1818, digte) BD4:sp218
om: Peter v. Scholten (1784-1854)
 Bog (oversætter) Desaugiers, [M. A. M.]: Ægtefolkene før Brylluppet eller De ere hjemme. Comisk Syngestykke i 1 Act, med Musik af Alexander Piccini. Oversat ved N. T. Bruun (1818, dramatik) BD4:sp393
af Marc Antoine Madeleine Desaugiers (1772-1827, sprog: fransk)
musik af Louis Alexandre Piccinni (1779-1850, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Théaulon [og Derance]: De sex Rosenbrude (1819, dramatik) BD4:sp412
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Derance (sprog: fransk)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Hofman, [François Benoit]: De borgerlige Stævnemøder (1819, dramatik) BD4:sp400
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Hertha. Lyrisk Forspil paa Vers. (Til Musik af Herman von Unna). Opført paa det Helsingørske Theater Dramatikken, i Anl. af H.M. Kongens Fødselsdag d. 28. Jan. 1819. Kbh. (1819, dramatik) BD4:sp315
 Bog (oversætter) Desaugiers, [M. A. M.]: Huusverten under Forsegling. Vaudeville i 1 Act. Lyrisk bearbeidet til Melodier af [Nic.] d'Alayrac, [Domenico] Dellamaria, [Pierre] Gavaux og [Ant.] Tarchy. Ved N. T. Bruun (1819, dramatik) BD4:sp393
af Marc Antoine Madeleine Desaugiers (1772-1827, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
musik af Domenico Della Maria (1768-1800, sprog: fransk)
musik af Pierre Gaveaux (1760-1825, sprog: fransk)
musik af A. Tarchy (1760-1814, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kosegarten, [Ludw. Theobul]: Hvad bliver og hvad svinder. Oversat til Musik af Andreas Romberg, ved N.T. Bruun. Kbh., 1819. 4 Blade (1819, digte) BD4:sp273
Detaljer
af Gotthard Ludwig Theobul Kosegarten (1758-1818, sprog: tysk)
musik af Andreas Jakob Romberg (1767-1821, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Til Brug for det harmoniske Selskab.
 note til oversat titel Også udgivet som: Opført i dt musikalske Øvelses-Selskab Euterpe den 11. December 1825. Kbh. 4. Bl.
 note til oversat titel Også udgivet som: Opført i dt musikalske Øvelses-Selskab Euterpe den 18. Jan. 1829. Kbh. 4. Bl.
 Bog (oversætter) Théaulon: Den lille Rødhætte. Lyrisk Tryllespil i 3 Acter. Sat i Musik af Adrien Boyeldieu. Oversat ved N. T. Bruun. (Æmnet er taget af Perronets Fee-eventyr.) Kbh. 1819 (1819 ff, dramatik) BD4:sp412
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Delrieu, [E. J. B.]: Michel Angelo (1819, dramatik)
af Etienne Joseph Bernard Delrieu (1761-1836, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) St. Just, [C. G.]: Den nye Jordegodseier (1819, dramatik) BD4:sp410
af C. G. Saint Just (1769-1826, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Monvel: Sargius eller Kierligheds Lærling (1819, dramatik) BD4:sp405
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) Saint-Cyr, Reveroni: Ungdom og Vildfarelse. Syngestykke i 1 Act; sat i Musik af Berton, oversat ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1819 (1819, dramatik) BD4:sp410
af Reveroni Saint Cyr (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Pelletier-Volmeranges, [Benoit]: De to Frimurere. Skuespil i 3 Acter. (Grundet paa en virkelig Tildragelse). Oversat ved N. T. Bruun. Kbh. 1820. (1820, dramatik) BD4:sp406
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Gaugiran-Nanteuil, [Charles]: To Virtuoser eller Hvor bliver Frokosten af? Comisk Syngestykke i een Act. Gaugiran-Nanteuil. Sat i Musik af Nicolo Isoard di Malta. Oversat ved N. T. Bruun (1820, dramatik) BD4:sp398
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Weissenthurn, Johanna [Franul]: Bestormelsen mod Smolensk. Romantisk Skuespil i 4 Acter, oversat ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp371
originaltitel: Die Bestürmung von Smolensk, 1808
Detaljer
af Johanna Franul von Weissenthurn (1773-1847, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Antaget af Det kgl. Teater, men aldrig opført. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Bog Bruun, N. T.: Biekuben. Nytaarsgave for 1820. ♦ Kbh., 1820 (1820, digte) BD4:sp218
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: [Dramatisk Almanak [1e]] Carolus Magnus eller Comedien i Ravnekrog. Lystspil i 2 Acter. [Omarbeidet af N.T. Bruun] (1820, dramatik) BD4:sp301
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Weissenthurn, Johanna [Franul]: Catharina, Hertuginde af Finland. Skuespil i 5 Acter oversat ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp371
originaltitel: Johann, Herzog von Finnland, 1810
af Johanna Franul von Weissenthurn (1773-1847, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Steigentesch: [Dramatisk Almanak [1a]] Den, der søger, finder ogsaa, hvad han ikke søger. Lystspil i 1 Act. [Oversat af N.T. Bruun] (1820, dramatik) BD4:sp301
af A. E. v. Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Frédéric [ie: Fr. De Petit-Mére]: Den faderløse og Morderen. Skuespil i 3 Acter. Oversat efter den franske Original ved N. T. Bruun. Kbh., 1820. 103 sider (1820, dramatik) BD4:sp398
af Fr. de Petit Méré Frédéric (1785-1827, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Perrault, Charles: Fee-Eventyr. Læsning for Børn og Gamle. Oversatte ved N. T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Boghandler H.G. Ludewig, 1820. [3] + 200 sider (1820, novelle(r))
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af eventyrene oprindelig trykt i samlingen: Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités. Contes de ma mère l'Oye, 1697, bedre kendt under den sidste del af titlen, der normalt oversættes med: Gåsemors eventyr.
 note til oversat titel Denne oversættelse måske efter udgaven 1817, der netop indeholder de oversatte eventyr: Contes des fées. Nouvelle edition. 1817.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [signeret: October 1819, N.T.Bruun].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Perrault, Charles: Askepot eller den lille Glastøffel (1820, novelle(r))
originaltitel: Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s022] Senere udgave: Askepost eller den lille Glastøffel
1888 indgår i: Æventyr [d] Senere udgave: Askepot

[s017] Perrault, Charles: Den lille Tommeltot (1820, novelle(r))
originaltitel: Le Petit Poucet, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s004] Senere udgave: Tommeliden
1888 indgår i: Æventyr [b] Senere udgave: Tommeliden

[s040] Perrault, Charles: Den lille Rødhætte (1820, novelle(r))
originaltitel: Le Petit Chaperon rouge, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s001] Senere udgave: Den lille Rødhætte
1888 indgår i: Æventyr [a] Senere udgave: Den lille Rødhætte

[s046] Perrault, Charles: Feerne (1820, novelle(r))
originaltitel: Les Fées, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s052] Senere udgave: Feerne

[s053] Perrault, Charles: Prindsessen i den sovende Skov (1820, novelle(r))
originaltitel: La Belle au bois dormant, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s013] Senere udgave: Prindsessen i den sovende Skov
1888 indgår i: Æventyr [c] Senere udgave: Tornerose

[s076] Perrault, Charles: Blaaskiæg (1820, novelle(r))
originaltitel: La Barbe bleue, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s055] Senere udgave: Blaaskjæg
1888 indgår i: Æventyr [i] Senere udgave: Rolf Baaskæg

[s088] Perrault, Charles: Riquet med Marelokken (1820, novelle(r))
originaltitel: Riquet à la houppe, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1866 indgår i: Fee-Verdenen [aa] Senere udgave: Top Riquet
1873 indgår i: Eventyr [s033] Senere udgave: Riquet med Haartoppen
1888 indgår i: Æventyr [f] Senere udgave: Riquet med Haartoppen

[s104] Perrault, Charles: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa (1820, novelle(r))
originaltitel: Le Maître chat ou le Chat botté, 1697
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s028] Senere udgave: Katten med Støvler paa
1888 indgår i: Æventyr [e] Senere udgave: Katten med Støvlerne

[s116] Perrault, Charles: Asenshuden (1820, novelle(r))
originaltitel: Peau d'âne, 1694
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1873 indgår i: Eventyr [s040] Senere udgave: Æselsskind
1888 indgår i: Æventyr [g] Senere udgave: Æselsskind
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig trykt, på vers, i: Recueil de pièces curieuses et nouvelles tant en prose qu'en vers, 1694.

[s149] Perrault, Charles: Den snilde Prindsesse eller Finettes Begivenheder (1820, novelle(r))
originaltitel: L'Adroite Princesse ou, Les Aventures de Finette
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: Det forstyrrede Bryllup (1820, dramatik) BD4:sp403
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) d'Ambreville, J. D.: Det hemmelige Vindue (1820, dramatik)
af Joseph Desessarts Ambreville (1774-1840, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Duval, A.: Incognito-Rejsen (1820, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Contessa, [Carl Wilh. Salice]: Jeg er min Broder. Comedie i een Act, oversat ved N. T. Bruun. Kbh. 1820 (1820, dramatik) BD4:sp353
originaltitel: Ich bin mein Bruder, 1809
Detaljer
af Wilhelm Contessa (1777-1825, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Soden, Julius v.: [Dramatisk Almanak [1d]] Den lange Næse. Lystspil i 1 Act. [Oversat af N.T. Bruun] (1820, dramatik) BD4:sp301
af Fr. Jul. H. v. Soden (1754-1831, sprog: tysk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Lirespillerindens Morgenstund. Lyrisk Mellemspil paa Vers til Syngestykket Fanchon. Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp315
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Afvist af Det kgl. Teater 1821. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Bog (oversætter) Pixérécourt, [René Charles] Guilbert [de]: Lykken i Ringhed (1820, dramatik) BD4:sp407
af René Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [Dramatisk Almanak [1c]] Den lystige Fætter. Comedie i 3 Acter ved N.T. Bruun. Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp301
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Dramatik Bruun, N. T.: Rosen og Kysset. Lyrisk Bagatel. Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp315
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også opført i Bibliotheca Danica, spalte 218 (Danske Digte af enkelte Forfattere).
 Bog Bruun, N. T.: Sang til Thorvaldsen. d. 28. Juni 1820. ♦ Kbh., 1820. 2 blade (1820, digte) BD4:sp218
om: Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
 Dramatik Bruun, N. T.: Sanct Hans-Dags-Festen. Comisk Qvodlibet med Sang (1820, dramatik) BD4:sp315
 Bog (oversætter) Steigentesch: [Dramatisk Almanak [1b]] Ægtestandstegnene. Lystspil i 3 Acter. [Oversat af N.T. Bruun] (1820, dramatik) BD4:sp301
af A. E. v. Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Perin og Pilon, [Fred.]: Bedstemama eller Portraitet. Lystspil i 3 Acter, oversat ved N.T. Bruun. Lyngby, 1821 (1821, dramatik) BD4:sp406
af René Perin (sprog: fransk)
af Frederick Pilon (1750-1788, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Marsollier, B. J.: Edmond og Caroline (1821, dramatik) BD4:sp403
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Charles Frédéric Kreubé (1777-1846, sprog: fransk)
 Bog Bruun, N. T.: Himmelens Velgierninger. Lovsang. Til Brug for det Harmon. Selskabs Concerter til Musik af Mehul. ♦ Kbh., 1821. 4 blade (1821, digte) BD4:sp218
Detaljer
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Findes også med trykkeåret 1822.
 Bog (oversætter) Sevrin [c: C. A. Bassompierre]: Markedet i Nabolandsbyen (1821, dramatik) BD4:sp412
af Charles-Augustin de Bassompierre (1771-1853, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) St. Just, [C. G.]: Zoraime og Zulmar. Et Syngestykke i tre Acter. ♦ Schultz, 1821. 62 sider (1821, dramatik) BD4:sp410
Detaljer
af C. G. Saint Just (1769-1826, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Beaumarchais: Barberen i Sevilla. Syngestykke i 2 Akter [af Pietro Cesare Sterbini efter Beaumarchais], sat i Musik af Rossini, ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1821. 102 sider (1821, dramatik) BD4:sp389
se også: Barberen i Sevilla
Detaljer
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
bearbejdelse: P. Cesare Sterbini (1795-1863, sprog: italiensk)
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
1875 Senere udgave: Barberen i Sevilla. Opera i 3 Akter af Sterbini eft. Beaumarchais' Lystspil. Udg. af A. Zinck. ♦ Schou, 1875.
1915 Senere udgave: Barberen i Sevilla. Opera i 3 Akter af Sterbini efter Beaumarchais's Lystspil. Oversat af forskellige, udg. af A. Zinck. Musikken af Rossini. ♦ Lybecker, [1915].
1918 Senere udgave: Barberen i Sevilla. Opera i 3 Akter af Sterbini efter Beaumarchais's Lystspil. Oversat af forskellige, udg. af A. Zinck. Musikken af Rossini. ♦ Lybecker, [1918].
1921 Senere udgave: Barberen i Sevilla. Opera i 3 Akter af Sterbini efter Beaumarchais's Lystspil. Oversat af forskellige, udg. af A. Zinck. Musikken af Rossini. ♦ Hagerup, [1921]. 24 sider. Pris: kr. 0,65
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 14-09-1822.
 Bog (oversætter) Løhr, J. A. C.: Moersomme og lærerige Eventyr. Af J. A. C. Löhr. Oversat af det Tydske ved Ludvig Fasting og N. T. Bruun. Med 5 Kobbere. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Fr. Brummer, 1822 [ie: 1821]. 154 sider, illustreret (kvartformat) (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
Detaljer
redigeret af Johann Andreas Christian Löhr (1764-1823, sprog: tysk)
oversat af Ludvig Fasting (1789-1863)
illustrationer af Johann Heinrich Ramberg (1763-1840, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Med 5 kobberstik efter H. Ramberg.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Udkom december 1821.
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] anonym: Fortunatus med sin Pengepung og sin Ønskehat. Side [1]-28 (1825, novelle(r))
originaltitel: Fortunat mit seinem Säckel und Wünschhätlein, 1819
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
se også: Fortunatus Bog
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig

[s029] anonym: Cogia Hassan Alhabbal eller Kjøbmanden og Handelsmanden Hassan Rebslager. Side 29-47 (1825, novelle(r))
originaltitel: Cogia Hassan Alhabbal, der Kaufherr und Handelsherr Hassan der Seiler, 1819
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig

[s048] anonym: Viola og Hjertensfryd. Siode 48-66 (1825, novelle(r))
originaltitel: Viole und Holdherz, 1820
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[s067] anonym: Den kloge Skrædder. Side 67-71 (1825, novelle(r))
originaltitel: Das kluge Schneiderlein, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, nr 114 under titlen: Vom klugen Schneiderlein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource

[s072] anonym: Rødhætten. Side 72-76 (1825, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, nr 26.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource

[s077] anonym: Fiskeren og Aanden. Side 77-93 (1825, novelle(r))
originaltitel: Der Fischer, der Geist und der König der schwarzen Inseln, 1819
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig

[s094] anonym: Kongen over de sorte Øer. (Fortsættelse af forrige Eventyr). Side 94-109 (1825, novelle(r))
originaltitel: Der König der schwarzen Inseln, 1819
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig

[s110] anonym: Aanden i Glasset eller det forrige Eventyr nok engang, men paa en anden Maade. Side 110-16 (1825, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 99.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource

[s117] anonym: Abu Hassan. Side 117-42 (1825, novelle(r))
originaltitel: Abu Hassan, 1819
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig

[s143] anonym: Æselet. Side 143-47 (1825, novelle(r))
originaltitel: Esels Glück, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819, under titlen: Esels Glück.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 144, under titlen: Das Eselein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource

[s148] anonym: Smeden, Døden og Dievelen. Sat i høist ziirlige og urigtige Rimevers. Side 148-54 (1825, digte)
originaltitel: Der Schmidt, der Tod, und der Teufel, 1819
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 note til oversat titel Side 154, efter digtet er anført: N.T. Bruun.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 Bog (oversætter) anonym [Zschokke, Heinrich]: Abællino, den store Bandit, af Itzdz. Overs. af N. T. Bruun. Andet Oplag. ♦ 1823. 140 sider (1823, roman) EMP3050 BD4:sp476
originaltitel: Abällino, 1794
af Heinrich Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Jouy, [V. J. E. de.] og Esmenard: Ferdinand Cortez eller Mexicos Indtagelse. Opera i tre Acter [oversat af N.T. Bruun]. Musiken af Gaspard Spontini. Udg. af Theater-Directionen. ♦ Kbh., 1827 (1827, dramatik) BD4:sp400
originaltitel: Fernand Cortez, ou La conquête du Mexique, 1809
Detaljer
af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
af Joseph-Alphonse (Étienne) Esménard (1770-1811, sprog: fransk)
musik af Gasparo L. P. Spontini (1774-1851, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Etienne, [Charles Guill.]: Paschaen i Suresne eller Fruentimmer-Venskab. Comedie i 1 Act [oversat af N.T. Bruun. Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 2) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:002
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: De danske dramatiske Selskabers Repertoire [6]] Epigrammet. Lystspil i 4 Akter. [Oversat af N.T. Bruun] (1829, dramatik) BD4:sp304
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Dubois, [J. B.]: List imod List eller Hendrik og Pernille. Comedie i en Act af Dubois [og Chazet]. Frit oversat og localiseret af N. T. Bruun. ♦ Jordan, 1858 (1858, dramatik)
serietitel: Privat-Theatret, 2
Detaljer
af Jean Baptiste Dubois (1778-1850, sprog: fransk)
af André René Polydore Alissan de Chazet (1775-1844, sprog: fransk)
1807 1. udgave: List imod List eller Hendrik og Pernille
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Bretzner, C. F.: Bortførelsen af Serailet. Syngestykke i 3 Akter. Af W. A. Mozart. Teksten efter Bretzner. Overs. af N. T. Brun. Paany bearbejdet af S. Levysohn. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 235) (1897, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:235
af Christoph Friedrich Bretzner (1748-1807, sprog: tysk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
oversat af Salomon Levysohn (1858-1926)
 Bog (oversætter) Lewis, Matthew Gregory: Munken. Overs. fra engelsk af N. T. Bruun efter "Ambrosio or The Monk". Bearbejdet af Grethe Gudmundsen og Sven Rossel. ♦ Biilmann & Eriksen, 1966. Bind 1-2 (1966, roman)
serietitel: Flagermus-Bøgerne, 2-3
Detaljer
af Matthew Gregory Lewis (1775-1818, sprog: engelsk)
oversat af Grethe Gudmundsen
oversat af Sven H. Rossel (f. 1943)
1800 1. udgave: Ambrosio eller Munken. Af M. G. Lewis. Oversat af N. T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, A. Soldins Forlag, 1800. [1.]-3. Deel, 179 + 199 + 224 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Manden paa fyrretyve AarKomedie i 1 Akt (efter Fagans »La pupille« [se Myndlingen]), af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af Chr. Barthélemy Fagan (1702-1755, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 02-10-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Enken og RidehestenKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 05-05-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Falsk UndseelseKomedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 08-11-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter)De to BrødreSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
[På Odense Teater under titlen:] Forsoningen
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 23-09-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
(oversætter)Skibbrudeteller Arvingerne, Komedie i 1 Akt af Alex. Duval. Oversat af N.T. Buun
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
(premiere 30-09-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
(oversætter)MedbejlerneKomedie i 5 Akter af Sheridan, frit oversat af N.T. Bruun, senere [fra 1851-52] Lystspil i 5 Akter, oversat af Ludolph Fog
af Richard Brinsley Sheridan (1751-1816, sprog: engelsk)
oversat af Ludolph Fog (1825-1897)
(premiere 19-11-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 58)
(oversætter)KorsikanerneSkuespil i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 14-10-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(oversætter)De pudserlige Arvingereller De Ulykkelige, Komedie i 1 Akt af Kotzebue, omarbejdet og senere paa ny omarbejdet af N.T. Bruun
[På Odense Teater under titlen:] De Ulykkelige
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 15-11-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
(oversætter)De to Grenaderereller Fejltagelserne, Komedie i 3 Akter, af Patrat, frit oversat af N.T. Bruun
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
(premiere 10-03-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 74)
(oversætter)SølvbrylluppetSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 12-11-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Den opdagede Hemmelighedeller Herrens Hjemkomst, Komedie i 1 Akt af Dumaniant, omarbejdet af N.T. Bruun
af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
(premiere 24-11-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)Værtshuseteller Det unge Ægtepar, Komedie i 1 Akt af Pigault Lebrun, frit oversat af N.T. Bruun
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
(premiere 08-01-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter)Den afbrudte ReiseKomedie i 3 Akter af Picard. Bearbejdet af N.T. Bruun
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 19-01-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33)
(oversætter)Syv tusinde Rigsdalereller Ungdommens Farer, Komedie i 4 Akter af Kotzebue. Frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 16-02-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
(oversætter)Domherren i Milanoeller De uventede Gæster, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af C. Schall, Teksten efter Alexandre Duval, ved N.T. Bruun
musik af Claus Schall (1757-1835)
tekst af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
(premiere 16-03-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
(oversætter)Johanna MontfauconSørgespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat med adskillige Forandringer og forøget med Kor af N.T. Bruun, Musiken til Korene af Cl. Schall
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
af Claus Schall (1757-1835)
(premiere 29-04-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
(oversætter)Gevinsten i Klasse-LotterietKomedie i 1 Akt af Hagemeister. Oversat af N.T. Bruun
af J. G. Hagemeister (1762-1807, sprog: tysk)
(premiere 11-05-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45)
(oversætter)EpigrammetKomedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 15-05-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33)
(oversætter)Den fattige FamilieSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Pierre Gaveaux, Teksten af Planterre. Oversat af N.T. Bruun
musik af Pierre Gaveaux (1760-1825, sprog: fransk)
tekst af Barthélemi Ambroise Planterre (d. 1800, sprog: fransk)
(premiere 17-09-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)OctaviaSørgespil i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 07-10-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Daglønnereneller Vennen i Nød, Komedie i 2 Akter af Amélie Julie Simons-Candeille. Oversat af N.T. Bruun
af Amélie Julie Simons-Candeille (1767-1834, sprog: fransk)
(premiere 26-10-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Besøgeteller Lyst til at glimre, Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 08-11-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(oversætter)De lystige Passagerereller Arvingerne fra Vestindien, Komedie i 5 Akter af Picard. Oversat med Forandringer af N.T. Bruun, senere [i 1861-62] af Clara Andersen med Titel: De lystige Passagerer, Lystspil i 4 Akter
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
oversat af Clara Andersen (1826-1895)
(premiere 11-02-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter)De to Dageeller Flygtningene, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Cherubini, Teksten af Bouilly. Oversat af N.T. Bruun
musik af Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cherubini (1760-1842, sprog: italiensk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
(premiere 14-04-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 102)
(oversætter)Alexiseller Faderens Vildfarelser, Syngestykke i 1 Akt af B.J. Marsollier. Oversat af N.T. Bruun til Musik af Nic. D'Alayrac
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 30-09-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
(oversætter)Den, som kommer først til Mølle, faar først maleteller De seks Mil, Komedie i 3 Akter af J.B.C. Vial. Frit oversat af N.T. Bruun
af Jean-Baptiste-Charles Vial (1771-1839, sprog: fransk)
(premiere 17-10-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Postchaiseneller Værtshuset i Calais, Komedie i 1 Akt af Bonel, Dorvigny og George Duval, omarbejdet af N.T. Bruun
af P. G. A. Bonel (sprog: fransk)
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
af Georges Duval (1772-1853, sprog: fransk)
(premiere 27-10-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Adolf og Loviseeller Hvem vinder? Komedie i 5 Akter af A.W. Iffland. Frit oversat af N.T. Bruun
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 15-11-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
(oversætter)Nytaarsgaveneller Den heldige Fejltagelse, Komedie i 1 Akt af Patrat, frit oversat af N.T. Bruun
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
(premiere 02-01-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Borgermesterfamilieneller De lystige Fejltagelser, Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
[Paa Folketeatret:] Oversat af Sophus Schandorph under Titlen: Ravnekrog
[På Kammerspilscenen under titlen:] I Ravnekrog
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
(premiere 10-01-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
(oversætter)Puds og Pengeeller Den lille Løgn, Komedie i 1 Akt af Alexandrine Sophie de Bawr, frit oversat af N.T. Bruun
af Alexandrine-Sophie Goury de Champgrand Bawr (1773-1860, sprog: fransk)
(premiere 01-03-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)Maleren og Ligeneeller Miguel Cervantes's Portræt, Komedie i 3 Akter af Dieulafoy, frit oversat af N.T. Bruun
af J. M. A. M. Dieulafoy (1762-1823, sprog: fransk)
(premiere 13-04-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter)Rejsen til Ostindieneller Edvard og Arabella, Skuespil i 3 Akter af Kotzebue, oversat, efter Patrats Omarbejdelse, af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
bearbejdelse af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
(premiere 04-05-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Kvindelisteller Spradebassen, Komedie i 1 Akt fra Fransk, frit oversat af N.T. Bruun
af anonym fransk (sprog: fransk)
(premiere 17-05-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)Skatteneller Staa ikke paa Lur, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Méhul, Teksten af F.B. Hoffman. Oversat af N.T. Bruun
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
tekst af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
(premiere 17-05-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 160, 1889-1975: 4)
(oversætter)Kvaksalverneeller De franske Soldater, Komedie i 3 Akter af Pigault-Lebrun, frit oversat af N.T. Bruun
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
(premiere 03-09-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(oversætter)Carolineeller Maleriet, Komedie i 1 Akt af J. F. Roger, oversat af N.T. Bruun
af Jean-François Roger (1776-1842, sprog: fransk)
(premiere 20-09-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Kreditorerneeller Hvem er den rette?, Komedie i 1 Akt af Pain og Vieillard, frit oversat af N.T. Bruun
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
af Pierre A. Vieillard de Boismartin (1778-1862, sprog: fransk)
(premiere 11-10-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Hjærtets Forvildelseeller Faderkærlighed sejrer, Skuespil i 5 Akter af Iffland (»Das Vaterhaus«, Fortsættelse af »Jægerne«), frit oversat af N.T. Bruun
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 26-10-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter)Skælmen i sin egen SnareSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Pierre Gaveaux, Teksten af Bernard-Valville, frit oversat af N.T. Bruun
musik af Pierre Gaveaux (1760-1825, sprog: fransk)
tekst af François Bernard-Valville (1767-1828, sprog: fransk)
(premiere 23-11-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Maleren af Kærlighedeller Svigersønnen, Skuespil i 3 Akter af Pelletier-Volmeranges. Oversat af N.T. Bruun
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
(premiere 29-12-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Hver Mands FætterKomedie i 1 Akt af Picard, frit oversat af N.T. Bruun
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 08-01-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Bruun, Niels Thoroup: Camillaeller Den underjordiske Hvælving, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier, oversat af N.T. Bruun
af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 28-03-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Camillaeller Den underjordiske Hvælving, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier, oversat af N.T. Bruun
af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 28-03-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Utidig FortrolighedSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Nic. Isouard, Teksten af A. Jars. Oversat af N.T. Bruun
af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
af Antoine Gabriel Jars (1774-1857, sprog: fransk)
(premiere 14-05-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Edvard i Skotlandeller Flygtningens Nat, historisk Drama i 3 Akter af Alexandre Duval (Édouard en Écosse, ou La nuit d'un proscrit) frit oversat, efter Aug. v. Kotzebue Omarbejdelse, af N.T. Bruun
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 16-05-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(oversætter)De to FigaroerKomedie i 5 Akter af Martelly. Oversat af N.T. Bruun
af Honoré-Antoine Richaud Martelly (1751-1817, sprog: fransk)
(premiere 02-09-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Den umulige DuelKomedie i 1 Akt af Martainville (Le duel impossible), oversat, efter Kotzebues Omarbejdelse, af N.T. Bruun
af A. L. D. Martainville (1776-1830, sprog: fransk)
bearbejdelse af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 17-09-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Selim, Prins af AlgierSørgespil i 5 Akter af John Brown (Barbarossa), frit oversat, efter J.F. Jüngers Oversættelse, af N.T. Bruun
af John Brown (1715-1766, sprog: engelsk)
oversat af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
(premiere 10-10-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
(oversætter)Fra Værtshus til Værtshuseller Per Gantes Genvej, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Antonio Tarchy, Teksten af Emanuel Dupaty. Oversat af N.T. Bruun
musik af A. Tarchy (1760-1814, sprog: fransk)
tekst af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 09-01-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Hussiterneeller Naumburgs Belejring, Drama med Kor i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun, Musik til Korene af F.L. Kunzen
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-01-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter)Romeo og JulietteSyngestykke i 3 Akter, Musiken af D. Steibelt, Teksten af J.A. de Ségur. Oversat af N.T. Bruun
musik af Daniel Steibelt (1765-1823, sprog: tysk)
tekst af J. A. P. de Ségur (1756-1805, sprog: fransk)
(premiere 18-04-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)FruentimmerhævnKomedie i 3 Akter af Dupaty. Oversat af N.T. Bruun
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 11-05-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)Vor Fritzeller Trætten, Lystspil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 18-05-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Ungdom og Galskabeller List over List, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Ed. du Puy, Teksten af Bouilly. Oversat og omarbejdet af N.T. Bruun
[Fra 1961:] bearbejdet af Holger Boland
musik af Edouard Du Puy (1770-1822)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 19-05-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 170, 1889-1975: 152)
(oversætter)IldebrandenSkuespil i 3 Akter af Alexandre Duval (?), frit oversat af N.T. Bruun
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
(premiere 18-09-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Den gamle SkuespillerKomedie i 1 Akt af Picard, frit oversat af N.T. Bruun
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 09-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Krigsretteneller Pligtens og Naturens Kamp, Skuespil i 5 Akter af Pelletier-Volmeranges. Oversat af N.T. Bruun
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
(premiere 31-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)HelenaSyngestykke i 3 Akter, Musike naf Méhul, Teksten af Bouilly. Oversat af N.T. Bruun
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
(premiere 20-11-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)StrikkepindeneSkuespil i 4 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 12-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Paschaen i Suresneeller Fruentimmer-Venskab, Komedie i 1 Akt af Etienne og Gaugiran-Nanteuil. Oversat af N.T. Bruun
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
(premiere 14-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Lige for LigeKomedie i 3 Akter af Marivaux, oversat, efter J.F. Jüngers Bearbejdelse (Maske für Maske), af N.T. Bruun
[Fra 1878:] bearbejdet efter Marivaux's Original af Hartvig Lassen under Titlen: Kærlighed og Lykketræf
[Fra 1914:] Mellemaktsmusik: »Serenade« af Joseph Haydn (efter 1. akt) og menuet og rondo af »Serenade i G-Dur« af W.A. Mozart (efter 2. akt)
[På Folketeatret:] Oversættelse: Hartvig Lassen
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
oversat af Hartvig Lassen (1824-1897, sprog: norsk)
musik af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
(premiere 21-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 12)
(oversætter)En Times ÆgteskabSyngestykke i 1 Akt, Musiken af d'Alayrac, Teksten af C.G. Étienne. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
(premiere 23-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)Søskendene fra LandetKomedie i 5 Akter af J.F. Jünger. Oversat af N.T. Bruun
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
(premiere 04-01-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Hertugen af Monmouthhistorisk Drama i 3 Akter af Jean Louis Laya, frit oversat af N.T. Bruun
af Jean Louis Laya (1761-1833, sprog: fransk)
(premiere 13-01-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Den unge hidsige KoneKomedie [Paa Casino: Lystspil] i 1 Akt af Etienne, frit oversat af N.T. Bruun
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
(premiere 31-03-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(oversætter)Skælmen og Dosmereneller De to Friere, Komedie i 1 Akt af Patrat. Oversat af N.T. Bruun
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
(premiere 05-04-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Bonden som DommerSkuespil i 5 Akter af Collot d'Herbois (som er Omarbejdelse af Calderon de la Barcas spanske Skuespil El alcalde de Zalamea, se også: Dommeren i Zalamea), frit oversat af N.T. Bruun
af J. M. Collot d'Herbois (1750-1796, sprog: fransk)
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
(premiere 09-04-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(oversætter)Det farlige NaboskabKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 01-05-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
(oversætter)List imod Listeller Henrik og Pernille, Komedie i 1 Akt af Dubois og Chazet, frit oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
af Jean Baptiste Dubois (1778-1850, sprog: fransk)
af André René Polydore Alissan de Chazet (1775-1844, sprog: fransk)
(premiere 03-05-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Frieren fra LandetKomedie i 3 Akter af Bérard. Oversat af N.T. Bruun
af C. Bérard (sprog: fransk)
(premiere 14-05-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Tvekampeneller Laura og Fernando, Historisk Drama i 4 Akter af Pablo Anton José Olavide, oversat, efter Dumaniants Bearbejdelse, af N.T. Bruun
af Pablo Anton José de Olavide (1725-1803, sprog: spansk)
bearbejdelse af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
(premiere 26-10-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Skorstensfejereneller Klæder skaber Folk, Komedie i 1 Akt, fra Fransk oversat af N.T. Bruun
af anonym fransk (sprog: fransk)
(premiere 08-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)De Halsstarrigeeller Man maa ingen Ting forsværge, Komedie i 1 Akt, frit oversat fra Fransk af N.T. Bruun
af anonym fransk (sprog: fransk)
(premiere 12-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)De to KlingsbergerKomedie i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 29-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Den afbrudte KoncertSyngestykke i 1 Akt, Teksten af Marsollier og Favières. Oversat af N.T. Bruun, Musiken af H.M. Berton
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
tekst af Edmond Guillaume François de Favières (1755-1837, sprog: fransk)
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
(premiere 11-12-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Bryllupsgildet unden GiftermaalKomedie i 5 Akter af Picard. Oversat af N.T. Bruun
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 08-01-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)HusfredSkuespil i 5 Akter af Iffland. Oversat af N.T. Bruun
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 10-01-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Mandig Troskab og kvindelig Dydhistorisk Drama i 4 Akter af Bouilly, oversat af N.T. Bruun
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
(premiere 19-01-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Den paadigtede GalskabKomedie i 1 Akt af J.A. Charlemagne, frit oversat af N.T. Bruun. [Paa Folketeatret:] Lystspil
af J. A. Charlemagne (1753-1838, sprog: fransk)
(premiere 10-03-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45)
(oversætter)Hjærne-OrganerneKomedie i 3 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 20-09-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Den unge hidsige Mandeller Raad til de unge Koner, Komedie i 1 Akt af Pixérécourt. Oversat af N.T. Bruun
af René Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844, sprog: fransk)
(premiere 16-10-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter)PlejesønnenSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Nicolo Isouard, Teksten af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 21-10-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Kærlighed under MaskeKomedie i 1 Akt af J.B. Dubois, frit oversat af N.T. Bruun
af Jean Baptiste Dubois (1778-1850, sprog: fransk)
(premiere 11-11-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Adolfineeller Skinnet bedrager, Skuespil i 1 Akt af J.N. Bouilly, oversat efter Aug. v. Kotzebues Omarbejdelse af N.T. Bruun
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 13-11-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Henrik den femtes UngdomLystspil i 3 Akter af Alexandre Duval, frit oversat af N.T. Bruun
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
(premiere 06-12-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
(oversætter)Hvor Tiden løberKomedie i 1 Akt af Picard, frit oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 21-12-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter)De tre Fejleller Kortspil, Piger og Vin, Komedie i 1 Akt af Fr.L. Schröder (efter den franske Farce Jerôme Pointu), oversat af N.T. Bruun
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
andet af Alexandre-Louis-Bertrand Robineau (1746-1823, sprog: fransk)
(premiere 12-03-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter)Den vovelige Prøveeller Den skinsyge Mand, Komedie i 1 Akt af Roger. Oversat af N.T. Bruun
af Jean-François Roger (1776-1842, sprog: fransk)
(premiere 25-04-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter)Marionetterneeller Lykkens Griller, Komedie i 5 Akter af Picard. Oversat af N.T. Bruun
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 18-05-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)De omflakkende KomedianterSyngestykke i 2 Akter, Musken af Devienne, Teksten af Picard, frit oversat af N.T. Bruun
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
tekst af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 19-05-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)ClavigoSørgespil i 5 Akter af Goethe. Oversat af N.T. Bruun. [Paa Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Magnussen
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 29-09-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Skuespilleren imod sin Viljeeller Komedien paa Landet, Komedie i 1 Akt af Dorvigny (La fête de campagne, ou L'intendant comédien malgré lui), oversat, efter Kotzebues Bearbejdelse, af N.T. Bruun, senere [fra 1839-40] bearbejdet af H.C. Andersen under Titel: En Komedie i det Grønne, Vaudeville i 1 Akt, Musiken ved Edv. Helsted
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
bearbejdelse af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 01-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter)Slægtskabeteller De tre Brødre, Komedie i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 22-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)FrokostenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Nicolo Isouard, Teksten af Auguste. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
tekst af Auguste François Creuzé de Lesser (1771-1839, sprog: fransk)
(premiere 06-11-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Forførelsens Offereller Savoyardinden, Skuespil i 3 Akter af Pigault-Lebrun. Oversat af N.T. Bruun
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
(premiere 01-12-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)SladderhankenLystspil i 1 Akt af Charles Maurice. Oversat af N.T. Bruun
af Charles Maurice (1782-1869, sprog: fransk)
(premiere 20-01-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Hus-TyrannenSkuespil i 5 Akter af Alexandre Duval. Oversat af N.T. Bruun
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
(premiere 22-02-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Den Døveeller Værtshuset fuldt af Gæster, Komedie i 3 Akter af Desforges. Oversat af N.T. Bruun
af Pierre Jean Baptiste Choudard (1746-1806, sprog: fransk)
(premiere 11-03-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter)Kærlighed paa LandetSyngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af C.F. Weisze, oversat af N.T. Bruun, Dansen af V. Galeotti
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Christian Felix Weiße (1726-1804, sprog: tysk)
(premiere 23-03-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)Brødrene paa PrøveSkuespil i 3 Akter af Pelletier-Volméranges. Oversat af N.T. Bruun
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
(premiere 13-04-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Den unge Modereller Privat-Skuespillet, Komedie i 2 Akter af E. Dupaty, frit oversat af N.T. Bruun
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 24-04-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Snedkeren i Liflandeller Peter den Stores Rejse, Skuespil i 3 Akter, Alex. Duval. Oversat af N.T. Bruun
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
(premiere 03-09-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Planeneller Soldater og Bønder, Komedie i 1 Akt af Arresto. Oversat af N.T. Bruun
af Christlieb Georg Heinrich Arresto (1764-1817, sprog: tysk)
(premiere 13-09-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter)De onde LunerKomedie i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 25-09-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Azemiaeller De Vilde, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Poisson de la Chabeaussière. Oversat af N.T. Bruun, pantomimiske Danse af V. Galeotti
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af Auguste Etienne Poisson de la Chabeaussière (1752-1820, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
(oversætter)Stakket Dans er snart sprungenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Barré og Oury. Oversat af N.T. Bruun
musik af anonym andre (sprog: andre)
tekst af Pierre Yves Barré (1749-1832, sprog: fransk)
tekst af E. T. Maurice Ourry (1776-1843, sprog: fransk)
(premiere 04-11-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter)Amalia Salbergeller Den Ugifte, Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 13-11-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Enken og EnkemandenKomedie i 3 Akter af Dufresny. Oversat af N.T. Bruun
af Charles Riviere Dufresny (1654-1724, sprog: fransk)
(premiere 25-11-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Dydens Sejreller Pamela som Hustru, Skuespil i 3 Akter af Carlo Goldoni (Pamela maritata), oversat, efter Pelletier-Volmeranges' og Cubières Palmezeaux's Oversættelse, af N.T. Bruun
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
af Michel de Cubières (1752-1820, sprog: fransk)
(premiere 26-02-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(sange)Romeo og Giuliettatragisk Ballet i 5 Akter af Vincenzo Galeotti [fra 1832-33: ved Aug. Bournonville], med Korsange af N.T. Bruun, Musiken af Claus Schall
af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Claus Schall (1757-1835)
(premiere 02-04-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 52)
(oversætter)Den hjemkomne Nabobeller Under Retsind ingen Sindsro, Komedie i 5 Akter af Thomas Morton. Oversat af N.T. Bruun. [Paa Casion:] Oversat af Erik Bøgh under Titlen: Skrædderne og Naboben
af Thomas Morton (1764-1838, sprog: engelsk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 05-04-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
(oversætter)De to talende Skilderiereller Der bliver intet af Maaltidet, Komedie i 1 Akt af Valville. Oversat af N.T. Bruun
af François Bernard-Valville (1767-1828, sprog: fransk)
(premiere 15-04-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Maria af FoixLystspil med Sang i 3 Akter af Bouilly og Dupaty. Oversat af N.T. Bruun, Musiken af F.L.Æ. Kunzen
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 18-05-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)KobbersmedenSkuespil i 5 Akter af George Colman d.y., frit oversat af N.T. Bruun
af George Colman, f 1762 (1762-1836, sprog: engelsk)
(premiere 02-09-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Den knurvorne DoktorKomedie i 3 Akter af Brueys og Palaprat. Oversat af B.J. Lodde, senere [fra 1811-12] af N.T. Bruun, under Titlen: Skændegæsten.
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym under titlen: Le Grondeur eller Knurreren]
af J. de Bigot Palaprat (1650-1721, sprog: fransk)
af David-Augustin de Brueys (1640-1723, sprog: fransk)
oversat af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Anonym
(premiere 06-05-1726 på Lille Grønnegade
premiere 23-07-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter)SilkestigenKomedie i 1 Akt af Planard. Oversat af N.T. Bruun
af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
(premiere 08-10-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
(oversætter)Den listige AdvokatKomedie i 3 Akter af Brueys og Palaprat, oversat af Jens Windtmølle
[Fra 1811:] Oversat af N.T. Bruun under Titlen: Lommeprokuratoren
[Fra 1858:] Oversat af H.P. Holst under titlen: Advokat Patelin, Lystspil i 3 Akter
af David-Augustin de Brueys (1640-1723, sprog: fransk)
af J. de Bigot Palaprat (1650-1721, sprog: fransk)
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 12-07-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Stanislaus og Florescaeller Eventyret paa Slottet Lovinski, Komedie i 3 Akter af Frederici og Dupaty. Oversat af N.T. Bruun
af Giovanni Battista Viassolo (1749-1802, sprog: italiensk)
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)FruentimmerhaderenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Bouilly og Pain, oversat og omarbejdet af N.T. Bruun
musik af anonym andre (sprog: andre)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
tekst af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
(premiere 30-10-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 39)
(oversætter)Hjærte og Hoved i StridKomedie i 1 Akt af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 30-10-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Bruun, Niels Thoroup: HittebarnetKomedie i 5 Akter af N.T. Bruun (premiere 06-12-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Intermezzeteller Landjunkeren i Hovedstaden, Komedie i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 03-04-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter)Galningeneller Ved List sejrer Kærlighed, Komedie i 3 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 26-04-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Den unge ZigeunerindeSkuespil i 4 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 08-05-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)DrankerenKomedie i 2 Akter af J.M.A.M. Dieulafoy og Ch. de Longchamps. Oversat af N.T. Bruun
af J. M. A. M. Dieulafoy (1762-1823, sprog: fransk)
af Ch. de Longchamps (1768-1832, sprog: fransk)
(premiere 10-05-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Menzikof og Dolgoruckieller De Forviste, Skuespil i 3 Akter af Lamartellière. Oversat af N.T. Bruun
af Jean Henri Ferdinand Lamartellière (1761-1830, sprog: fransk)
(premiere 07-09-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)PistolskuddetKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 17-09-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Cendrilloneller Den lille grønne Sko, lyrisk Tryllespil i 3 Akter af C.G. Etienne. Oversat af N.T. Bruun, Musiken af Nicolo Isouard, Dansen af V. Galeotti og (15. Febr. og 25. Marts 1817:) af Ant. Bournonville til Musik af G. Zinck
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
musik af Georg Zinck (1788-1828)
(premiere 29-10-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 68)
(oversætter)Stifmodereneller De to Døtre, Komedie i 1 Akt af Vial, frit oversat af N.T. Bruun
af Jean-Baptiste-Charles Vial (1771-1839, sprog: fransk)
(premiere 01-12-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(sange)Soliman den andenKomedie i 3 Akter af C.S. Favart. Oversat af Ch.D. Biehl, Musiken af Giuseppe Sarti og Th. Walther
[fra 1812-13:] med Sange af N. T. Bruun, med Musik til disse af Ludvig Zinck og Danse af Carl Dahlén
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
danse af Carl Dahlén (1770-1851)
(premiere 08-10-1770 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50)
(oversætter)Onkel og Tanteeller Kærlighed og Hændelsen, Komedie i 1 Akt af Théaulon og d'Artois. Oversat af N.T. Bruun
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Armand D'Artois de Bournonville (1788-1867, sprog: fransk)
(premiere 16-12-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(tekst)Alma og Elfrideeller Skoven ved Hermanstad, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af C. Schall, Teksten lyrisk bearbejdet, efter en Roman af Mme. Cottin og Caigniez's Melodrama af N.T. Bruun. Dansen komponeret (i 1812-13) af V. Galeotti og (i 1817-18) af Ant. Bournonville
musik af Claus Schall (1757-1835)
tekst af Sophie Cottin (1770-1807, sprog: fransk)
tekst af Louis Charles Caigniez (1762-1842, sprog: fransk)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
(premiere 29-01-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Bortførelsen af Serailleteller Constance og Belmonte [fra 1858-59 udelodes Untertitelen], Syngestykke i 3 Akter, Musiken af W.A. Mozart, tekst: Gottlieb Stephanie efter C.F. Bretzners libretto »Belmont und Constanze«. Oversat af N.T. Bruun
[Fra 1897:] Recitativer: Frederik Rung
[Fra 1936:] syngespil i 3 akter ... Oversættelse: Mogens Dam
[Fra 1959:] Dans: Niels Bjørn Larsen
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Christoph Friedrich Bretzner (1748-1807, sprog: tysk)
tekst af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Frederik Rung (1854-1914)
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 01-04-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 39, 1889-1975: 65)
(oversætter)Rochesters Forvisningeller Det engelske Værtshus, Komedie i 1 Akt af Moreau og Dumolard, frit oversat af N.T. Bruun
af C. F. J. B. Moreau (1783-1832, sprog: fransk)
af Henri Dumolard (1771-1845, sprog: fransk)
(premiere 20-04-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(tekst)Husarerne paa Frierieller Virtuoserne, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L. Kunzen, Teksten af N.T. Bruun
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 29-04-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Slottet MonteneroSyngestykke i 3 Akter, Musiken af D'Alayrac, Teksten af F.B. Hoffman. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
(premiere 28-05-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter)Kærlighedsintrigen i VinduerneSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Nicolo Isouard, Teksten af Bouilly og Dupaty. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
tekst af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 01-10-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14, 1889-1975: 7)
(oversætter)SpillesygenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af J.P. Solié, Teksten af Dejaure d.æ.(Komedie, af Dejaure d.y. omgjort til Syngespiltekst). Oversat af N.T. Bruun
musik af Jean Pierre Solié (1755-1812, sprog: fransk)
tekst af Jean Claude Bédéno Dejaure (sprog: fransk)
tekst af Jean-Elie Bedeno de Jaure (1761-1799, sprog: fransk)
(premiere 27-12-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Skriftemaaleteller Ægtemanden som Eremit, Komedie i 1 Akt af Kotzebue (Die Beichte), frit oversat, med Benyttelse af den anonyme franske Bearbejdelse, af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
bearbejdelse af anonym fransk (sprog: fransk)
(premiere 06-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(oversætter)Hytten i SchwartzwaldSyngestykke i 3 Akter, Musiken af C. Braun, Teksten (efter det franske omarbejdet) af N.T. Bruun, Dansen af V. Galeotti
musik af Carl Braun (1788-1835)
tekst af anonym fransk (sprog: fransk)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 31-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Crispins ForvandlingerKomisk Syngestykke i 3 Akter, indrettet af N.T. Bruun, Musiken af Mozart, Méhul og Paër, Teksten efter Hauteroche
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
tekst af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
(premiere 18-04-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Skuespillerinden paa PrøveKomedie i 1 Akt af Radet. Oversat af N.T. Bruun
af Jean-Baptiste Radet (1752-1830, sprog: fransk)
(premiere 06-09-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Fanchon, LirespillerindenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Fr. Himmel, Teksten af Bouilly og Pain (Fanchon, la vielleuse), oversat, efter Aug. v. Kotzebues Oversættelse, af N.T. Bruun
musik af Fr. Heinrich Himmel (1765-1814, sprog: tysk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
tekst af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
oversat af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 29-10-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33)
(oversætter)IlluminationenSkuespil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 30-10-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Pigen fra LandetKomedie i 5 Akter af William Wycherley, med Ændringer af David Garrick. Oversat af N.T. Bruun
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
(premiere 08-11-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Johan fra ParisSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Boyeldieu, Teksten af Saint-Just. Oversat af N.T. Bruun
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af C. G. Saint Just (1769-1826, sprog: fransk)
(premiere 01-02-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Bruun, Niels Thoroup: BetlerpigenKomedie i 5 Akter af N.T. Bruun (premiere 31-03-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)RegulusDrama i 5 Akter med Prolog af H.J. Collin. Oversat [de tre første Akter] af N.T. Bruun og senere [hele Stykket] af N.V. Dorph
af Heinrich Joseph v. Collin (1772-1811, sprog: tysk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
(premiere 28-12-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Uglspilstreger og et godt Hjærteeller Pudsenmageren, Komedie i 2 Akter af Patrat. Oversat af N.T. Bruun
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
(premiere 30-04-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Paul og VirginieSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Rodolphe Kreutzer, Teksten af Favières. Oversat af N.T. Bruun
musik af Rodolphe Kreutzer (1766-1831, sprog: fransk)
tekst af Edmond Guillaume François de Favières (1755-1837, sprog: fransk)
(premiere 19-05-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter)Det hemmelige ÆgteskabKomedie i 5 Akter af Colman d.æ. og Garrick, frit oversat af N.T. Bruun
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
(premiere 04-09-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)LandsbypræstenSkuespil i 5 Akter (efter Goldsmiths Roman »The vicar of Wakefield«) af Fr. E. Jester. Oversat af N.T. Bruun
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Friedrich Ernst Jester (1743-1822, sprog: tysk)
(premiere 17-09-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)SparebøssenKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 08-10-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)LodoiskaSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Cherubini, Teksten af Loraux. Oversat af N.T. Bruun
af Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cherubini (1760-1842, sprog: italiensk)
af C. F. F. Loreaux (1753-1821, sprog: fransk)
(premiere 31-10-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter)Drengene fra AuvergneSkuespil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue, oversat af N.T. Bruun, i 1833-34: med indlagte Sange af H.P. Holst til Musik af forskellige Komponister
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
sange af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 05-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Naturens DatterSyngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Rambach, lyrisk omarbejdet af N.T. Bruun
musik af anonym andre (sprog: andre)
tekst af Friedrich Eberhard Rambach (1767-1826, sprog: tysk)
(premiere 05-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)KorsridderneSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun, Musiken til Sangene af F.L. Kunzen
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter)Skilsmisseneller Ægteskabsdjævelen, Skuespil i 2 Akter af Demoustier, frit oversat af N.T. Bruun
af Charles Albert Demoustier (1760-1801, sprog: fransk)
(premiere 17-12-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)RomancenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af H.M. Berton, Teksten af M. Loraux og Lesur. Oversat af N.T. Bruun
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
tekst af Franç. F. Loreaux (1780-1821, sprog: fransk)
tekst af Ch. L. Lesur (1770-1849, sprog: fransk)
(premiere 29-12-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)De tre Galningereller Kunster og Munterhed, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Cl. Schall, Teksten af Lamartellière. Oversat og lyrisk bearbejdet af N.T. Bruun
musik af Claus Schall (1757-1835)
tekst af Jean Henri Ferdinand Lamartellière (1761-1830, sprog: fransk)
(premiere 19-03-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Shakespeare som Elskereller Prøven paa Richard den Tredie, Komedie i 1 Akt af Alex. Duval. Oversat af N.T. Bruun
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
(premiere 06-09-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter)Abellino (2 Akter)eller Den store Bandit. Sørgespil i 5 Akter af Heinrich Zschokke. Oversat af N.T. Bruun
af Heinrich Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
(premiere 11-09-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Josef og hans Brødre i ÆgyptenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Méhul, Teksten af Alexandre Duval. Oversat af N.T. Bruun
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
tekst af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
andet af Pierre-Marie-François Baour-Lormian (1770-1854, sprog: fransk)
(premiere 10-10-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 105)
(oversætter)Deodataeller Gengangersken, romantisk Skuespil i 4 Akter med Sang og Dans af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun, Musiken af Bernh. Anselm Weber, Dansen af Ant. Bournonville
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
musik af Bernhard Anselm Weber (1764-1821, sprog: tysk)
(premiere 02-01-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
(oversætter)Sjælevandringeneller Skuespilleren imod sin Vilje, paa en anden Manér, Komedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 29-03-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Agnes SorelSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Adalbert Gyrowetz, Teksten af J.N. Bouilly og E. Dupaty. Oversat af N.T. Bruun
musik af Adalbert Gyrowetz (1763-1850, sprog: tysk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
tekst af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 16-05-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Sarginoeller Kærligheds Lærling, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Ferdinando Paer (Sargino, ossia l'Allievo dell'amore), Teksten af Monvel. Oversat af N.T. Bruun, Dansen af Ant. Bournonville
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
tekst af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
(premiere 31-01-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
(oversætter)De mistænkelige Ægtefolk[i 1827-28: De mistænksomme Ægtefolk], Komedie i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 06-06-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Sorger uden Nød og Nød uden SorgerKomedie i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 11-07-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Jocondeeller Frierne paa Eventyr, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Nicolo Isouard, Teksten af C.G. Etienne. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
tekst af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
(premiere 14-10-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36)
(oversætter)Salomons DomSkuespil i 3 Akter med Kor af Caignez, lyrisk omarbejdet af N.T. Bruun til Musik af F.L.Æ. Kunzen, Dansen af Ant. Bournonville
af Louis Charles Caigniez (1762-1842, sprog: fransk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
(premiere 29-10-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)OfferhøjtidenSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Peter v. Winter, Teksten af Franz Huber. Oversat af N.T. Bruun, Dansen af Carl Dahlén
musik af P. v. Winter (1754-1825, sprog: tysk)
tekst af Franz Xaver Huber (1755-1814, sprog: tysk)
(premiere 29-01-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Bruun, Niels Thoroup: Rosen og KyssetEfterspil i 1 Akt af N.T. Bruun, med Sange til Akkompagnement af Guitar (premiere 21-02-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Forrige Tider og nuomstunderkomisk Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Rodolphe Kreutzer, Teksten af Sewrin. Oversat af N.T. Bruun
musik af Rodolphe Kreutzer (1766-1831, sprog: fransk)
tekst af Charles-Augustin de Bassompierre (1771-1853, sprog: fransk)
(premiere 26-02-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Solens PræstindeSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 02-05-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Pizzarroeller Rollas Død, Sørgespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun, med Kor, hvortil Musiken komponeret af L. Zinck, Pantomimen af C. Dahlén
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
danse af Carl Dahlén (1770-1851)
(premiere 29-03-1814 på Odense Teater
premiere 30-05-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)NegerslaverneSørgespil i 3 Akter med Kor og Dans af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 20-06-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Kærlighedskampeller Brødrene, Skuespil i 1 Akt af Rambach. Oversat af N.T. Bruun
af Friedrich Eberhard Rambach (1767-1826, sprog: tysk)
(premiere 27-07-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Ægtemændene paa EventyrLystspil i 3 Akter af Etienne. Oversat af N.T. Bruun
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
(premiere 24-08-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Den nye CendrillonLystspil i 4 Akter af Rougemont. Oversat af N.T. Bruun
af M. N. B. de Rougemont (1781-1840, sprog: fransk)
(premiere 28-08-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Komedien i RavnekrogLystspil i 2 Akter af Kotzebue (»Carolus Magnus, oder Krähwinkel«, Fortsættelse af »Borgmesterfamilien«), oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 03-09-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)SpillerenSkuespil i 5 akter af Iffland. Oversat af N.T. Bruun
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 07-09-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter)Jeannot og Colineller Fosterbrødrene, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Nicolo Isouard, Teksten af C.G. Etienne. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
tekst af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
(premiere 06-10-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 34)
(oversætter)Den lange NæseLystspil i 1 Akt af Julius v. Soden. Oversat af N.T. Bruun
af Fr. Jul. H. v. Soden (1754-1831, sprog: tysk)
(premiere 21-11-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)To Ordeller Natten i Skoven, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 19-12-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter)Den nye JordegodsejerSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Boyeldieu, Teksten af Creuzé de Lesser og J.F. Roger. Oversat af N.T. Bruun
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af Auguste François Creuzé de Lesser (1771-1839, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Roger (1776-1842, sprog: fransk)
(premiere 06-02-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
(oversætter)Den lige Vej er den bedsteKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 20-02-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
(oversætter)Tre Fædre paa én GangKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 13-07-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)KometenKomedie i 1 Akt af Iffland. Oversat af N.T. Bruun
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 16-07-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Skoflikkerens Bankerotkomisk Syngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Federici og Martainville. Oversat af N.T. Bruun
musik af anonym andre (sprog: andre)
tekst af A. L. D. Martainville (1776-1830, sprog: fransk)
tekst af Giovanni Battista Viassolo (1749-1802, sprog: italiensk)
(premiere 16-07-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Det hemmelige Vindueeller En Aften i Madrid, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Batton, Teksten af Desessarts d'Ambreville. Oversat af N.T. Bruun
musik af D. A. Batton (1795-1855, sprog: fransk)
tekst af Joseph Desessarts Ambreville (1774-1840, sprog: fransk)
(premiere 10-08-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Den, der søger, finder ogsaa det, han ikke søgerLystspil i 1 Akt af E.A. v. Steigentesch. Oversat af N.T. Bruun
af A. E. v. Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)
(premiere 27-08-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Munterheds Triumfeller Le, naar Du kan!, Komedie i 5 Akter af Reynolds. Omarbejdet af N.T. Bruun
af Frederic Reynolds (1764-1841, sprog: engelsk)
(premiere 06-09-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(oversætter)De seks Rosenbrudekomisk Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Ferdinand Hérold, Teksten af Théaulon og Derance. Oversat af N.T. Bruun, Dansen af Ant. Bournonville
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
tekst af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
tekst af Derance (sprog: fransk)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
(premiere 10-09-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Edukations-RaadenKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 09-10-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(oversætter)Den lille Rødhættelyrisk Tryllespil [fra 1872-73: Syngestykke] i 3 Akter, Musiken af Boyeldieu, Teksten af Théaulon. Oversat af N.T. Bruun
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 75)
(oversætter)Michel AngeloSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Nic. Isouard, Teksten af Delrieu. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
tekst af Etienne Joseph Bernard Delrieu (1761-1836, sprog: fransk)
(premiere 01-01-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Bonton blandt BorgerstandenKomedie i 5 Akter af Edmond John Eyre. Oversat af N.T. Bruun
af Edm. John Eyre (1767-1816, sprog: engelsk)
(premiere 04-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)De to Virtuosereller Hvor bliver Frokosten af?, komisk Syngestykke i 1 Akt af Nic. Isouard, Teksten af Gaugiran-Nanteuil. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
tekst af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
(premiere 05-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)TancredoSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Rossini, Teksten, efter Voltaire (Tancrède), af Rossi, oversat og bearbejdet af N.T. Bruun
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
tekst af Gaetano Rossi (1774-1855, sprog: italiensk)
(premiere 30-10-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
(oversætter)Dyder og Pengeeller Testamentet, Komedie i 5 Akter af Burgoyne. Oversat af N.T. Bruun
af John Burgoyne (1730-1792, sprog: engelsk)
(premiere 21-12-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Figaros Giftermaaleller Den gale Dag, Syngestykke i 4 Akter, Musiken af Mozart (Die Hochzeit des Figaro), Teksten, efter Beaumarchais's Komedie (La folle journée, ou Le mariage de Figaro), af da Ponte, oversat af N.T. Bruun. [Koreografi, Fandango: August Bournonville]
[Fra 1843 under titlen:] Figaros Bryllup, Opera i 4 Akter. Teksten oversat af N.C.L. Abrahams
[Fra 1849:] Opera i 2 Akter
[Fra 1872:] Opera i 4 Akter
[Fra 1948:] Oversættelse: N.T. Bruun, revideret og tildels nyoversat af Johannes Fønss
[Til Den jyske Opera:] Oversættelse: Holger Boland
[Fra 1955:] Oversættelse: N.T. Bruun, i delvis ny oversættelse ved Holger Boland
[Fra 1957:] Dans: Hans Brenaa
[Fra 1960:] Dans: Ole Palle Hansen
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
tekst af Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
danse af August Bournonville (1805-1879)
oversat af Nicolai Christian Levin Abrahams (1798-1870)
oversat af Johannes Fønss (1884-1964)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
danse af Ole Palle Hansen, f 1913 (1913-2002)
(premiere 09-01-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 187, 1889-1975: 417)
(oversætter)Zoraïme og ZulnarSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Boyeldieu, Teksten af Saint-Just. Oversat af N.T. Bruun, Dansen af Ant. Bournonville
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af C. G. Saint Just (1769-1826, sprog: fransk)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
(premiere 29-01-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Montano og StephanieSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Berton, Teksten af Dejaure. Oversat af N.T. Bruun
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
tekst af Jean Claude Bédéno Dejaure (sprog: fransk)
(premiere 24-05-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Mand og Koneeller Flere Hemmeligheder end én, Komedie i 5 Akter af S.J. Arnold. Oversat af N.T. Bruun
af Samuel James Arnold (1774-1852, sprog: engelsk)
(premiere 03-09-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Markedet i Nabolandsbyenkomisk Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Boyeldieu, Teksten af Sevrin. Oversat af N.T. Bruun, Dansen af Carl Dahlén
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af Charles-Augustin de Bassompierre (1771-1853, sprog: fransk)
danse af Carl Dahlén (1770-1851)
(premiere 07-09-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)LanassaSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Simon Mayr, Teksten, en italiensk Libretto (efter Lemierres Tragedie La veuve du Malabar), oversat af N.T. Bruun, Dansen af Ant. Bournonville
musik af Johannes Simon Mayr (1763-1845, sprog: tysk)
tekst af Bartolomeo Merelli (1794-1879, sprog: italiensk)
tekst af Gaetano Rossi (1774-1855, sprog: italiensk)
andet af Antoine-Marin Lemierre (1733-1793, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Den Faderløse og MorderenMelodrama i 3 Akter af Frédéric, oversat af N.T. Bruun, Musiken af Seyfried, Dansen af Ant. Bournonville
af Fr. de Petit Méré Frédéric (1785-1827, sprog: fransk)
musik af Ignaz Xavier Ritter von Seyfried (1776-1841, sprog: tysk)
(premiere 02-09-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Barberen i SevillaSyngestykke [fra 1845-46: Opera] i 2 [fra 1864-65: i 3] Akter, Musiken af Rossini, Teksten efter Beaumarchais's Komedie af Sterbini. Oversat af N.T. Bruun
[Fra 1845-46] Oversat af N.C.L. Abrahams
[Fra 1975:] komisk opera i 3 akter. Oversættelse: Holger Boland
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
tekst af P. Cesare Sterbini (1795-1863, sprog: italiensk)
oversat af Nicolai Christian Levin Abrahams (1798-1870)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 14-09-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 159, 1889-1975: 321)
(oversætter)Titus[indtil 1824-25: eller Fyrste-Mildhed, lyrisk Drama, i 1860-61:] Opera i 2 Akter af Mozart, Teksten Caterino Mazzolà efter Metastasio. Oversat af N.T. Bruun, [1860 med Recitativer oversat af H.H. Nyegaard]
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Caterino Mazzola (1745-1806, sprog: italiensk)
tekst af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af Hans Haagen Nyegaard (1824-1893)
(premiere 29-01-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Edmond og Carolineeller Brevet og Svaret, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Frédéric Kreubé, Teksten af Marsollier. Oversat af N.T. Bruun
musik af Charles Frédéric Kreubé (1777-1846, sprog: fransk)
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 04-03-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)De borgerlige StævnemøderKomedie i 1 Akt af F.B. Hoffman. Oversat af N.T. Bruun
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
(premiere 15-07-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter)De to FrimurereSkuespil [paa Casino: Komedie] i 3 Akter af Pelletier-Volmeranges. Oversat af N.T. Bruun
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
(premiere 21-08-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Beskæmmet SkinsygeLystspil i 3 Akter af Johanna v. Weissenthurn. Oversat af N.T. Bruun
af Johanna Franul von Weissenthurn (1773-1847, sprog: tysk)
(premiere 23-08-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)AgneseOpera i 3 Aktere, Musiken af Ferdinando Paër, Teksten en anonym italiensk Libretto. Oversat ved N.T. Bruun
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
tekst af anonym italiensk (sprog: italiensk)
(premiere 01-09-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Portraiteteller Misforstaaelserne, Comedie i een Act af Arresto
af Christlieb Georg Heinrich Arresto (1764-1817, sprog: tysk)
(premiere 1824 af Görbing Frank)
(oversætter)Skadeneller Uskylds Sejr, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Rossini, Teksten af Gherardini (La gazza ladra, efter Caignez og d'Aubignys La pie voleuse, ou La servante de Palaiseau). Oversat af N.T. Bruun
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af M. Gherardini (sprog: italiensk)
(premiere 19-02-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Brødrene Philiberteller Lystturen paa Landet, Lystspil i 3 Akter af Picard. Oversat af N.T. Bruun
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 12-08-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Catharina, Hertuginde af FinlandRidderskuespil i 5 Acter af Frue v. Weissenthurn. [Oversat af N. T. Bruun]
af Johanna Franul von Weissenthurn (1773-1847, sprog: tysk)
(premiere 1826 af Titchen & Bigum)
(oversætter)TryllefløjtenSyngestykke i 4 Akter, Musiken af Mozart, Teksten af Schickaneder (Die Zauberflöte), oversat af N.T. Bruun
[Fra 1869:] Oversat af H.P. Holst efter Chs. Nuitters og Beaumonts Bearbejdelse (La flûte enchantée)
[Fra 1924:] opera i 5 akter. Oversættelse: Julius Lehmann.
[Fra 1926:] opera i 2 akter (12 afdelinger). Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1934:] opera i 2 akter (14 billeder). Dans: Harald Lander
[Fra 1956:] Oversættelse: Jens Louis Petersen
[Fra 1959:] Dans: Niels Bjørn Larsen
[Fra 1972:] syngestykke i 2 akter
af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
af Emanuel Schikaneder (1751-1812, sprog: tysk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
bearbejdelse af Charles Louis Etienne Nuitter (1828-1899, sprog: fransk)
bearbejdelse af Alex. Beaume (f. 1827, sprog: fransk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 30-01-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 72, 1889-1975: 226)
(oversætter)Isabellaeller Den heldige List, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Rossini, Teksten, en italiensk Libretto. Oversat af N.T. Bruun
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af anonym italiensk (sprog: italiensk)
(premiere 05-03-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Fernando Cortezeller Mexikos Indtagelse, Opera i 3 Akter af G. Spontini, Teksten af de Jouy og Esménard. Oversat af N.T. Bruun, Dansen af P. Funck
musik af Gasparo L. P. Spontini (1774-1851, sprog: italiensk)
tekst af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
tekst af Joseph-Alphonse (Étienne) Esménard (1770-1811, sprog: fransk)
(premiere 29-01-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)EgmontSørgespil i 5 Akter af Goethe, oversat af P.T. Schorn, Musiken af L. van Beethoven. [27-3-1815, var givet nogle Scener af Egmont i Oversættelse af N.T. Bruun]
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
musik af Ludvig von Beethoven (1770-1827, sprog: tysk)
(premiere 02-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Catinats UniformLystspil i 1 Akt af Merle og Ourry. Oversat af N. T. Bruun
af Jean Toussaint Merle (1785-1852, sprog: fransk)
af E. T. Maurice Ourry (1776-1843, sprog: fransk)
(premiere 17-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)VestalindenOpera i 3 Akter af Spontini, Teksten af de Jouy. Oversat af N.T. Bruun, Dansen af F. Lefebvre
musik af Gasparo L. P. Spontini (1774-1851, sprog: italiensk)
tekst af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
(premiere 18-09-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(andet)Naar Amor sejrerSanspil efter N.T. Bruuns Fruentimmerhaderen
af Anonym
(premiere 08-06-1915 i Tivolis Teatersal)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden