Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Bentsen, John (Jenny Blicher): Digte. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1885. 94 sider (1885, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 25-12-1885, Morgen, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Bentsen, John (Jenny Blicher): Olaf Trygvason. En dramatisk Digtning. Reitzel, 1887. 255 sider (1887, dramatik)
 Dramatik anonym [Blicher-Clausen, Jenny]: Christian den anden. Historisk Skuespil i fem Akter. Aarhus, Aarhuus Stiftsbogtrykkeri, [1888]. 185 sider (1888, dramatik)
 Bog Bentsen, John (Jenny Blicher): Ebba Brahe og andre Digte. Reitzel, 1888. [4] + 123 sider (1888, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Ebba Brahe. Sangcyklus. Musik af Fr. Rung. Op. 42. Wilhelm Hansens Forlag. 17 sider.
 Bog Nøkken: Leve Romantiken! Et Nytaarsdigt. ♦ C.A. Reitzel, 1888. [2] + 17 sider (1888, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i Ebba Brahe og andre Digte, 1888, side 105-123.
 Trykt i periodicum Bentsen, John: Præsten og hans Datter (1888, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende fra 20-10-1888, 21-10-1888 og 23-10-1888.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Blicher, Jenny: Christian den Anden. Skuespil i fem Akter. [2. Udgave]. Schou, 1889. [6] + 228 + [2] sider (1889, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget overgik til Hagerups Forlag.
 Bog Blicher, Jenny: Fra Markvejen. Digte. Schou, 1890. [4] + 139 sider (1890, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Stiftstidende 15-6-1890, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 19-7-1890, side 2 [Anmeldelse].
 Dramatik Blicher, Jenny: Excelsior! Et Sagn fra Hebriderne. Schou, 1891. [8] + 264 + [2] sider (1891, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget overgik til Hagerups Forlag.
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: En Bryllupsrejse. Nutidsdigt. ♦ Schou, 1894. 287 sider (1894, digte)
Detaljer
1902 Senere udgave: En Bryllupsrejse. Nutidsdigt. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 214 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, Det nordiske Forlag, 1902. 214 sider. Med noder i teksten af Joh. Sahlertz.
 note til titel 4. Oplag, 1903.
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Fugleviser og andre Vers. ♦ Schou, 1895. [8] + 184 sider (1895, digte)
Detaljer
1913 i: Udvalgte Skrifter [2a] Senere udgave: Fugleviser
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Inge Heine. En Nutidsfortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [4] + 224 siden (1898, roman)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s082] Senere udgave: Min Falk du unge hvide. (Af "Inga Heine", Nutidsfortælling, 1898). Side 82-83
1913 i: Udvalgte Skrifter [1a] Senere udgave: Inga Heine
1922 i: Udvalgte Skrifter [1a] Senere udgave: Inga Heine
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1901.
 note til titel 6. Oplag, 1903.
 note til titel 7. Oplag, Gyldendal, 1909. [4] + 224 sider.
 url Fuld visning af bogen, 6. Oplag, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Violin. Et Nutidsdigt med et Forspil og Intermezzoer. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 228 sider (1900, digte)
Detaljer
1903 Samhørende, fortsættes af (2. del): Den sidste Hauge. Violin, anden Del. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 240 sider.
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s083] Senere udgave: Giv mig Stilhed -! (Af "Violin", 1. Del, 1899). Side 83-84
1913 i: Udvalgte Skrifter [2c] Senere udgave: Violin
1922 i: Udvalgte Skrifter [2c] Senere udgave: Violin
kollaps Noter
 note til titel Med noder i teksten af Aug. Enna.
 note til titel 8. Oplag 1903.
 note til titel 9. Oplag, Gyldendal, 1904. 228 + [4] sider.
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Gyldenregn. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. [8] + 184 sider, illustreret [af Fritz Kraul] (1901, digte)
Detaljer
illustrationer af Fritz Kraul (1862-1935)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s070] Senere udgave: Nehls Holte. (Af "Gyldenregn", Digte, 1901). Side 70-81
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s081] Senere udgave: Spring, min Skat. (Af "Gyldenregn", Digte, 1901). Side 81-82
1913 i: Udvalgte Skrifter [2b] Senere udgave: Gyldenregn
1918 i: Udvalgte Skrifter [2b] Senere udgave: Gyldenregn
1922 i: Udvalgte Skrifter [2b] Senere udgave: Gyldenregn
kollaps Noter
 note til titel 5. Oplag, 1903.
 anmeldelse Politiken 14-12-1901, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: En Bryllupsrejse. Nutidsdigt. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 214 sider (1902, digte)
Detaljer
musik af Joh. Sahlertz
1894 1. udgave: En Bryllupsrejse. Nutidsdigt. ♦ Schou, 1894. 287 sider
kollaps Noter
 note til titel M. noder i tekst af Joh. Sahlertz.
 note om oplag 4. Oplag, 1903.
 anmeldelse Aalborg Tidende 24-2-1903, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Blicher-Clausen, Jenny: »Stortyven« (1902-03, roman)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Illustreret Tidende, 1902-03, side 43-44, 52-53, 69-70, 95-96, 111-12, 127-28, 143-44, illustreret.
 Bog Blicher-Clausen, J.: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. [7] + 271 sider (1902, roman)
Detaljer
1913 Senere udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Gyldendal, 1913. 213 sider
1916 Senere udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Gyldendal, 1916. 160 sider
1918 Senere udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. 11. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 218 sider
1922 i: Udvalgte Skrifter [1b] Senere udgave: Farbror Frans
kollaps Noter
 note til titel 8. Oplag, Gyldendal, 1904.
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Kjeld. En Gademalers Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 165 + [5] sider, illustreret af Louis Moe (1903, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 23
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel Bogens sujet oprindeligt i digtet "Gademaleren i London", trykt i digtsamlingen "Gyldenregn", 1901.
 note til titel 2. Oplag, 1903.
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Den sidste Hauge. Violin, anden Del. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 240 sider. (1903, digte)
Detaljer
1900 Samhørende, 2. del af: Violin. Et Nutidsdigt med et Forspil og Intermezzoer. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 228 sider
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s084] Senere udgave: Intermezzo. (Af "Den sidste Hauge", 1903). Side 84-85
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag, Gyldendal, 1904.
 anmeldelse Politiken 4-12-1903, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Frater Giovanni. En Historie fra Fièsole. ♦ Schubothe, 1905. 61 + [3] sider, illustreret af Erik Henningsen. (Schubothes Særudgaver) (1905, roman)
del af: Illustreret Tidende
serietitel: Schubothes Særudgaver
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel Tryk i: Illustreret Tidende, 1904-05, side 275-76, 291-92, 303-04, 314-15, 335-36, 343-44, 362, 367-68, illustreret.
 note til titel 2. Oplag, 1905.
 note til titel Nyt omslag, Gyldendal, 1914.
 Bog Blicher-Clausen, J.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s083]] Giv mig Stilhed -! (Af "Violin", 1. Del, 1899). Side 83-84 (1905, digte) 👓
Detaljer
1900 1. udgave: Violin. Et Nutidsdigt med et Forspil og Intermezzoer. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 228 sider
 Bog Blicher-Clausen, J.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s084]] Intermezzo. (Af "Den sidste Hauge", 1903). Side 84-85 (1905, digte) 👓
Detaljer
1903 1. udgave: Den sidste Hauge. Violin, anden Del. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 240 sider.
 Bog Blicher-Clausen, J.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s082]] Min Falk du unge hvide. (Af "Inga Heine", Nutidsfortælling, 1898). Side 82-83 (1905, digte) 👓
Detaljer
1898 1. udgave: Inge Heine. En Nutidsfortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [4] + 224 siden
 Bog Blicher-Clausen, J.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s070]] Nehls Holte. (Af "Gyldenregn", Digte, 1901). Side 70-81 (1905, digte) 👓
Detaljer
1901 1. udgave: Gyldenregn. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. [8] + 184 sider, illustreret [af Fritz Kraul]
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Sonja. En Nutidsfortælling. ♦ Gyldendal, 1905. [6] + 262 + [2] sider (1905, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med noder af Robert Franz i tekst.
 note til titel 5. Oplag, 1905.
 anmeldelse Politiken 2-12-1905, side 5 [Anmeldelse citeret fra Berlingske Tidende].
 Bog Blicher-Clausen, J.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s081]] Spring, min Skat. (Af "Gyldenregn", Digte, 1901). Side 81-82 (1905, digte) 👓
Detaljer
1901 1. udgave: Gyldenregn. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. [8] + 184 sider, illustreret [af Fritz Kraul]
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Efterhøst. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 65 + [7] sider, med portrættavle (1907, digte)
 Bog Blicher-Clausen, J.: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Gyldendal, 1913. 213 sider (1913, roman)
Detaljer
1902 1. udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. [7] + 271 sider
 Samling Blicher-Clausen, Jenny: Udvalgte Skrifter. ♦ Gyldendal, 1913. [Bind] 1-2, [6] + 411 + [6] + 310 sider (1913, samling)
Detaljer
1918 Senere udgave: Udvalgte Skrifter. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2
1922 Senere udgave: Udvalgte Skrifter. 3. Udgave. ♦ Aarhus, Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, [6] + 378 + [6] 294 sider
kollaps Indhold

[1a] Blicher-Clausen, Jenny: Inga Heine (1913, roman)
1898 1. udgave: Inge Heine. En Nutidsfortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [4] + 224 siden

[1b] Blicher-Clausen, J.: Farbror Frans. ♦ Gyldendal, 1913. 213 sider (1913, roman)
1902 1. udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. [7] + 271 sider

[2a] Blicher-Clausen, Jenny: Fugleviser (1913, digte)
1895 1. udgave: Fugleviser og andre Vers. ♦ Schou, 1895. [8] + 184 sider

[2b] Blicher-Clausen, Jenny: Gyldenregn (1913, digte)
1901 1. udgave: Gyldenregn. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. [8] + 184 sider, illustreret [af Fritz Kraul]

[2c] Blicher-Clausen, Jenny: Violin (1913, digte)
1900 1. udgave: Violin. Et Nutidsdigt med et Forspil og Intermezzoer. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 228 sider
 Bog Blicher-Clausen, J.: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Gyldendal, 1916. 160 sider (1916, roman)
serietitel: Gyldendals 50 Øres Bøger
Detaljer
1902 1. udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. [7] + 271 sider
 Bog Blicher-Clausen, J.: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. 11. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 218 sider (1918, roman)
Detaljer
1902 1. udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. [7] + 271 sider
kollaps Noter
 note til titel Separattryk af Udvalgte Skrifter, 2. Udgave, 1918. Bind 1.
 Bog Blicher-Clausen, J.: Inga Heine. En Nutidsfortælling. 10 Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 200 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Separattryk af Udvalgte Skrifter, 2. Udgave, 1918. Bind 1.
 Bog Blicher-Clausen, J.: Udvalgte Skrifter. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2 (1918, samling)
Detaljer
1913 1. udgave: Udvalgte Skrifter. ♦ Gyldendal, 1913. [Bind] 1-2, [6] + 411 + [6] + 310 sider
kollaps Indhold

[1a] Blicher-Clausen, J.: Inga Heine. ♦ Gyldendal, 1918. 200 sider (1918, roman)
kollaps Noter
 note til titel Separattryk af Udvalgte Skrifter, 2. Udgave, 1918. Bind 1.

[1b] Blicher-Clausen, J.: Farbror Frans. ♦ Gyldendal, 1918. 218 sider (1918, roman)
1902 1. udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. [7] + 271 sider
kollaps Noter
 note til titel Separattryk af Udvalgte Skrifter, 2. Udgave, 1918. Bind 1.

[2a] Blicher-Clausen, J.: Fugleviser (1918, digte)
[2b] Blicher-Clausen, J.: Gyldenregn (1918, digte)
1901 1. udgave: Gyldenregn. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. [8] + 184 sider, illustreret [af Fritz Kraul]

[2c] Blicher-Clausen, J.: Violin. ♦ Gyldendal, 1918. 230 sider (1918, digte)
kollaps Noter
 note til titel Separattryk af Udvalgte Skrifter, 2. Udgave, 1918. Bind 2.
 Bog Blicher-Clausen, J.: Violin. Et Nutidsdigt med et Forspil og Intermezzoer. 10. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 230 sider (1918, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Separattryk af Udvalgte Skrifter, 2. Udgave, 1918. Bind 2.
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s033]] [Digte]. Side 33- (1922, digte)
 Bog Blicher-Clausen, Jenny: Udvalgte Skrifter. 3. Udgave. ♦ Aarhus, Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, [6] + 378 + [6] 294 sider (1922, tekster)
Detaljer
1913 1. udgave: Udvalgte Skrifter. ♦ Gyldendal, 1913. [Bind] 1-2, [6] + 411 + [6] + 310 sider
kollaps Indhold

[1a] Blicher-Clausen, Jenny: Inga Heine (1922, roman)
1898 1. udgave: Inge Heine. En Nutidsfortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [4] + 224 siden

[1b] Blicher-Clausen, J.: Farbror Frans (1922, roman)
1902 1. udgave: Farbror Frans. En stilfærdig Historie. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. [7] + 271 sider

[2a] Blicher-Clausen, Jenny: Fugleviser (1922, digte)
[2b] Blicher-Clausen, Jenny: Gyldenregn (1922, digte)
1901 1. udgave: Gyldenregn. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. [8] + 184 sider, illustreret [af Fritz Kraul]

[2c] Blicher-Clausen, Jenny: Violin (1922, digte)
1900 1. udgave: Violin. Et Nutidsdigt med et Forspil og Intermezzoer. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 228 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Blicher-Clausen, Jenny: Christian den Andenhistorisk Folkeskuespil i 5 Akter (7 Afdelinger) af Jenny Blicher-Clausen. Musik af Emil Hartmann. Dansene af Emil Hartmann
musik af Emil Hartmann (1836-1898)
danse af Emil Hartmann (1836-1898)
(premiere 26-12-1889 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden