Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Harald Bergstedt (1877-1965)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Bergstedt, Harald: Sange fra Provinsen (1913, digte)
 Tekster Bergstedt, Harald: Fanden i Gammelby (1917)
 Bog Bergstedt, Harald: [indgår i antologien: Foraarsbogen [g]] Lille Bob (1917, novelle(r))
 Tekster Bergstedt, Harald: Peter Gormsens store Dag (1917)
 Bog Bergstedt, Harald: Aleksandersen. En Pilgrimsvandring. ♦ Gyldendal, 1918. 280 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 anmeldelse Tilskueren, januar 1919, side 99-100 [Anmeldelse af Poul Levin].
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., nr. 1, side 19 [Anmeldelse af Georg Christensen].
 Bog Bergstedt, Harald: Bredere Vinger (1919, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, februar 1920, side 154 [Anmeldelse af P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Tekster Bergstedt, Harald: Jørgensfesten (1919)
 Tekster Bergstedt, Harald: Hans og Else (1920)
 Bog Bergstedt, Harald: Sange fra Provinsen (1920, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 5, side 190 [Anmeldelse af Ingeborg Simesen, signeret: I.S.].
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 265 [3. Bog, anmeldelse af Ingeborg Simesen, signeret: I.S.].
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 66 [4. Bog, Anmeldelse, signeret: I.S.].
 Tekster Bergstedt, Harald: Aabys Rose (1920)
 Børnebog Bergstedt, Harald: Onkel spiller (1921, børnebog)
Detaljer
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 112 [Anmeldelse, signeret: L.K.].
 Bog Bergstedt, Harald: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s270]] [Digte]. Side 270- (1922, digte)
 Bog Bergstedt, Harald: Smugkroen. En Fællesoplæsning. ♦ Danmarks Afholdsbibliotek, 1922. 12 sider (1922, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af Afholdsbladet.
 Tekster Bergstedt, Harald: Statsraadet (1922)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Ungdomskilden. Skuespil i 4 Akter (1922, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 22 [Anmeldelse, signeret V.Sx.].
 Tekster Bergstedt, Harald: 25 Aars Jubilæum (1923)
 Tekster Bergstedt, Harald: Appelsinerne (1923)
 Tekster Bergstedt, Harald: En Dag paa Naade (1923)
 Tekster Bergstedt, Harald: Manden i Tønden (1923)
 Tekster Bergstedt, Harald: To Roser (1924)
 Tekster Bergstedt, Harald: Ludvigsens Liste (1924)
 Tekster Bergstedt, Harald: Under Klokketaarnet (1926)
 Tekster Bergstedt, Harald: Oplysningsbureauet (1927)
 Tekster Bergstedt, Harald: Sang for alle Vinde (1927)
 Tekster Bergstedt, Harald: Berlinerrejsen (1928)
 Tekster Bergstedt, Harald: To Sketch (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: En Dumpetur (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Fornuften sejrer (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Frihedsværnet i Snolderød (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Havaristen (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Kongens Riddere (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Kaaben (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Den lille Etatsraad (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Den nye Jeppe (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Pastor Binnemanns Fataliteter (1929)
 Bog Bergstedt, Harald: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s210]] Paa Høbaaden (1929, digte) 👓
 Tekster Bergstedt, Harald: Rød Ungdom (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Den røde Smed (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Sange fra Babel (1929)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Smugkroen (1929, dramatik)
 Tekster Bergstedt, Harald: Smaa folkelige Skuespil (1929)
 Tekster Bergstedt, Harald: Den store Dom (1929)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Smaa Komedier (1930-1935, dramatik)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Dommedags-Natten (1931, dramatik)
 Bog Bergstedt, Harald: Børnesange (1932, digte)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Amerikas Opdagelse (1933, dramatik)
 Bog Bergstedt, Harald: Landsbyen (1933, digte)
 Bog Bergstedt, Harald: Fyraften (1938, digte)
 Bog Bergstedt, Harald: Solkarrusellen (1938, digte)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen, f. 1881 (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Børnebog Bergstedt, Harald: Den kære Sol i Tværeland (1941, børnebog)
 Børnebog Bergstedt, Harald: Store-Grisen (1941, børnebog)
 Bog Bergstedt, Harald: Sange fra Provinsen. I samlet Udvalg (1949, digte)
 Bog Bergstedt, Harald: Provinsen. (En Film i Vers). Tegninger: Robert Jensen. ♦ Dansk Kliche Fabrik, Robert Jensen og Fihl-Jensens Bogtrykkeri/Offset, [1974]. [44] sider, illustreret (22 x 30 cm) (1974, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Robert Jensen, Hegnshusene 42, 2700 Brønshøj.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Bergstedt, Harald: Fanden i GammelbyEventyr-Sangspil af Harald Bergstedt, med Musik af Fritz Holst
musik af uidentificeret
(premiere 04-11-1917 på Århus Teater)
Bergstedt, Harald: UngdomskildenSkuespil i 4 Akter af Harald Bergstedt (premiere 04-10-1922 på Folketeatret)
Bergstedt, Harald: Ebbe Skammelsenaf Harald Bergstedt. Musik af Carl Nielsen, dansene instrueret af Jenny Møller
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
(premiere 1925 i Ulvedalene, Friluftsteatret i Dyrehaven)
Bergstedt, Harald: Den nye Jeppeeller Maadeholdsprøven. Skuespil i 4 Akter af Harald Bergstedt (premiere 01-01-1926 på Afholdsfolkenes Teater, Rantzausgade)
Bergstedt, Harald: Den blaa Vaseskuespil i 3 akter af Harald Bergstedt (premiere 06-02-1926 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 9)
Bergstedt, Harald: Den skæbnesvangre SnapsVaudeville i 1 Akt af Harald Bergstedt (premiere 16-03-1926 på Teater Osborn)
Bergstedt, Harald: Synge-JensFolkeskuespil med Sange i 4 Akter af Ellen Reumert og Harald Bergstedt. Melodier af Saxtorph Mikkelsen og Andreas Møller
af Ellen Reumert (1866-1934)
musik af J. Saxtorph(-)Mikkelsen (1878-1951)
musik af uidentificeret
(premiere 01-04-1927 på Folketeatret)
Bergstedt, Harald: Prologaf Harald Bergstedt ved eftermiddagsforestilling til indtægt for Børnehjælpsdagen 1928 i anlendning af 25-års jubilæet (premiere 17-05-1928 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Bergstedt, Harald: SvaneungenLystspil i 3 Akter af Harald Bergsted (premiere 12-10-1930 på Arbejdernes Teater)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden