Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Emanuel Balling (1733-1795)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Balling, Emanuel: Selinde eller Frøkkenen fra Staden, et originalt Synge Stykke i 3 Handlinger. [Utrykt, aldrig opført, manuskript i rettet renskrift, i Det kgl. Bibliotek, Additamenta 293u, 4°]. 57 blade (s.a., dramatik)
 Bog (oversætter) Young, Edward: Tvende Sange om Taalighed i Lidelser. En Oversættelse [af Eman. Balling]. ♦ Kbh., 1774 (1767, digte) BD4:sp283
Detaljer
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Begyndelsen af oversættelsen blev først trykt i Flyveblade (udg. af H. Holck), 1774, nr. 20-23.
 anmeldelse Krit. Journal, 1774, side 397.
 Bog (oversætter) Young, Edward: Forsøg til en Oversættelse af Dr. Edward Youngs Klager eller Nattetanker om Liv, Død og Udødelighed. Forfattet [af Eman. Balling] i Ni Sange. ♦ Helsingøer, 1767 (1767, digte) BD4:sp283
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Young, Edward: Forsøg til en Oversættelse af Dr. Edward Youngs ypperlige Afhandling om den yderste Dag, tilligemed Religionens Magt eller den seiervundne Kierlighed, og en Paraphrase over Jobs Bog. Fordansket ved Emanuel Balling. ♦ Helsingøer, 1770 (1770, digte) BD4:sp283
Detaljer
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Den Kritiske Journal, No. 26 [Anmeldelse], visning af teksten (dårlig skanning) på: Hathi Trust.  Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433069135931?urlappend=%3Bseq=762
 Bog Balling, Emanuel: Fridlev eller Den ædelmodige Prints (1772, roman) BD4:sp443
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Kiøbenhavns Aften-Post. ♦ København, 1772-1810 (1772-1810, periodicum)
Detaljer
redigeret af Emanuel Balling, f 1769 (1769-1838)
redigeret af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
redigeret af Johan Werfel (1764-1831)
redigeret af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 url Artikel på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Oversigt over avisen på:  Link til ekstern webside De danske Aviser
 Bog (oversætter) Dalin, Oluf: Comoedien den Misundelige i 3 Akter. Oversat ved Eman. Balling. ♦ Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp351
del af: Flyve-Blade
Detaljer
af Oluf Dalin (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Begyndelsen af oversættelsen har tidligere været trykt i: Flyveblade, 1774, Nr. 20-23.
 Bog Balling, Emanuel: Ømme Tanker over Dyrenes Skiebne (1774, digte) BD4:sp212
 Dramatik Balling, Emanuel: Skuespil for Børn. Første Stykke (1775, dramatik) BD4:sp308
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Balling, Emanuel: Kierlige Sødskende i 3 Acter. Kbh., 1775 (1775, dramatik)
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [30-1-1776] Læst de Kiærlige Sødskende af Balling. En gandske nye Idee og vel udført Piece.
 Bog (oversætter) Young, Edw.: Uopdigtede Centaur eller halvdyriske Menneske i sex Breve til en Ven. Tilligemed denne berømmelige Forfatters Levnet. Oversat af Eman. Ballling. ♦ Kbh., 1775 (1775, digte) BD4:sp283
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
 Samling anonym [Balling, Eman.]: Forsøg i det Følsomme. ♦ Kbh., 1777 (1777, samling) BD4:sp164
 Samling anonym [Balling, Eman. og Jens Cph. Tønder]: Venskabelige Breve. Skrevne af tvende danske Venner [Eman. Balling og Jens Chp. Tønder]. ♦ Kbh., 1780. vi + 215 sider (1780, samling) BD4:sp162
Detaljer
af Jens Christopher Tønder (1749-1790)
kollaps Noter
 anmeldelse Alm. dansk Litt.journal, 1789, p. 34 [Anmeldelse].
 anmeldelse L. Eft. 1780, p. 81 [Anmeldelse].
 Samling Balling, Emanuel: Aarstiderne. ♦ Kbh., 1782-88. Deel [1]-4 (1782-88, samling) BD4:sp164
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Til hele værket findes samlet titelblad: Aarstiderne. Besiunget af Emanuel Balling. ♦ Kbh., 1788.
kollaps Indhold

[1] Balling, Emanuel: Vaaren eller Foraaret. Besiunget. ♦ Kbh., 1782 (1782, samling)
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag. ♦ Kbh., 1784.

[2] Balling, Emanuel: Sommeren. Aarstidernes anden Deel. ♦ Kbh., 1784 (1784, samling)
[3] Balling, Emanuel: Høsten. Aarstidernes tredie Deel. ♦ Kbh., 1788 (1788, samling)
[4] Balling, Emanuel: Vinteren. Aarstidernes fierde Deel. ♦ Kbh., 1785 (1785, samling)
 Trykt i periodicum Balling, Emanuel: Silander og Eline (1783-84, roman)
del af: Kiøbenhavns Aften-Post
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Kiøbenhavns Aften-Post, fra nr. 35, 1783 til nr 38, 1784.
 Bog Balling, Emanuel: Venskabelige Sange (1787, digte) BD4:sp212
 Trykt i periodicum Balling, Emanuel: Brevvexling imellem Charlotte og Elisabeth (1788-89, roman)
del af: Kiøbenhavns Aften-Post
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Kiøbenhavns Aften-Post, fra nr. 95, 1788 til nr. 60, 1789.
 Bog Balling, Emanuel: Belidor i Hytten. En Fortælling. No. 1. ♦ Kbh., 1789 (1789, roman) BD4:sp443
del af: Kiøbenhavns Aften-Post
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som føljeton i Kiøbenhavns Aften-Post, 1788.
 Trykt i periodicum Balling, Emanuel: Sophies Historie (1790, roman)
del af: Kiøbenhavns Aften-Post
Detaljer
kollaps Noter
 Børnebog Balling, Emanuel: Guld-Æblet eller Forældres Nyeaarsgave til deres Børn. En Fortælling. Kbh., 1791. 22 sider (1791, børnebog) BD4:sp183
 Bog Balling, Emanuel: Den moerende Nyeaars-Gave eller Samling af 32 muntre Sange, stemt i jevn Smag for Folk i alle Stræder. Anden Samling af mine Sange. ♦ 1791. iv + 116 sider (1791, digte) BD4:sp212
 Bog anonym [Balling, Emanuel]: En ny Vise om Oles Frierie til Fader Mikkels Datter. Kbh., [efter 1791]. 4 Blade (s.a., digte) BD4:sp212
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Findes i 2 forskellige udgaver.
 Bog Balling, Emanuel: Caroline og Lambert. En Fortælling. No. 2. ♦ Kbh., 1792 (1792, roman) BD4:sp443
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Nye Udg. [muligvis kun nyt titelblad]. ♦ Kbh., 1815.
 Note (andet) E. C. G.: Tanker paa en Sommer-Morgen, en Sommer Aften og over Naturen. Efter E. Balling. ♦ Aalborg, 1794. 19 sider (1794, digte) BD4:sp263
af Pseudonym og undersøges
 Tekster Balling, Emanuel: Nytaars Foræringer til alle ædle unge Koner og Piger som ønske at blive lykkelige Huusmødre. Given af Emanuel Balling. Kiøbenhavn, A. Coldings Forlag, 1795 (1795) BD1:sp980
Detaljer
kollaps Noter
 Bog anonym [Balling, Emanuel]: Lindor og Elise En original dansk Fortælling til behagelig Tidsfordriv. [Udgivet af Just Rud. Thiele]. ♦ Kbh. 1799. Side 403-737 (1799, roman) BD4:sp443
del af: Kiøbenhavns Aften-Post
Detaljer
udgiver: Johan Rudolph Thiele (1736-1815)
andet: Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
kollaps Noter
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: bind 1, side 217: Bogtrykkeren har ladet en anden, muligvis Sønnen, afslutte Fortællingen.
 note om føljeton Føljeton i Aftenposten, 1793, nr. 90 til 1794, nr. 102.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden