Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Gormsen Biering (1731-1776)

 Om personen Oplysninger om Christian Gormsen Biering

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Biering, Christian Gormsen: Gudelige Tanker over Jordskielvet som blev fornummet i Dannemark, Norge og Sverrig, Natten imellem den 21. og 22. December 1759. ♦ Kbh. (1759, digte) BD4:sp214
 Bog Biering, Christian Gormsen: Historiske og moralske Fabler. ♦ Kbh., 1761 (1761, digte) BD4:sp214
 Dramatik Biering, Chr. G.: Den forvandlede Eege-Krone eller den kronede May. Et Hyrde-Stykke i 1 Optog paa den Høje Salvings- og Kronings-Dag den 1. Maj 1767. Kbh., 1767 (1767, dramatik) BD4:sp311
 Dramatik Biering, Chr. G.: Galathe eller Den listige Hyrde-Pige, et Original-Hyrde-Stykke i 1 Optog. Kbh., 1767 (1767, dramatik) BD4:sp311
 Bog anonym [Biering, Christian Gormsen]: Ode de snilde Koner til Ære. [U.St.o.A., 1767?] (s.a., digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Worm, bind 3, side 77, udkommet 1767.
 note til titel Også trykt i Tanke-Ring, 1769.
 Bog Bildhugger, Carl Gotfred [ie: Biering, Chr. G.]: Ode til Jomfruerne. Ved Carl Gotfr. Bildhugger. ♦ [Kbh., 1767] (1767, digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udkom: 2det og forøget Oplag. [U.St.o.A.].
 note til titel Digtet indgår i Tankering, 1769.
 Bog anonym [Biering, Christian Gormsen]: Apologie for Jomfruerne fra Cupido. Kbh., [u.A.] (s.a., digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også trykt i Tanke-Ring, 1769.
 Bog Buntmager, Cajus [ie: Biering, Chr. G.]: Forligelses-Ode til Jomfruerne og Ungkarlene. [U.St.o.A.] (s.a., digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indgår i Tankering, 1769.
 Bog anonym [Biering, Christian Gormsen]: Ode fra Kieresten. [U.St.o.A.] (s.a., digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også trykt i Tanke-Ring, 1769.
 Bog anonym [Biering, Christian Gormsen]: Ode til Kieresten. [U.St.o.A.] (s.a., digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også trykt i Tanke-Ring, 1769.
 Bog anonym [Biering, Christian Gormsen]: Ode til Ungkarlene fra Fruentimmeret. [U.St.o.A.] (s.a., digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også trykt i Tanke-Ring, 1769.
 Bog Biering, Christian Gormsen: Tanke-Ring. ♦ Kbh., 1769 (1769, digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også findes: Første Deel. Andet Oplag. Odense 1774 - og Anden Deel. Odense, 1774.
 Tekster anonym [Biering, Christian Gormsen]: Overkiolernes forunderlige Hændelser. En Roman. Kbh., 1770 (1770, satire) BD4:sp521
 Afsnit i bog (udgiver) Tychonius, Christen Lassen: Samling af Vers og Indfald. [Udgivet af C.G. Biering]. Odensen, 1776 (1776, digte) BD4:sp251
af C. L. Tychonius (1680-1740)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden