Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

August Bournonville (1805-1879)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Bournonville, August: Soldat og Bonde. Pantomimisk Idyl. Musiken componeret og ordnet af Keck. ♦ 1829. 8 sider (1829, ballet) BD4:sp427
Detaljer
1831 Samhørende, fortsættes af (2. del): Victors Bryllup eller Fædrene-Arnen. Ballet i een Act. Musiken componeret af Keck. ♦ Kbh., Schulz, 1831. 8 sider
kollaps Noter
 Dramatik (bearbejdelse_teater) Gardel: Paul og Virginie. Pantomimisk Ballet i tre Akter. Musiken af Kreutzer. Med nye componerede Dandse fremsat paa den danske Skueplads af August Bournonville. ♦ Schulz, 1830. 18 sider (1830, tekster) BD4:sp430
originaltitel: Paul et Virginie, 1806
Detaljer
af Pierre Gabriel Gardel (1754-1840, sprog: fransk)
musik af Rodolphe Kreutzer (1766-1831, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet: Opført i Anledning af hds. Majestæt Dronningens Fødselsdag den 29 October 1830.
 Tekster Bournonville, August: Victors Bryllup eller Fædrene-Arnen. Ballet i een Act. Musiken componeret af Keck. ♦ Kbh., Schulz, 1831. 8 sider (1831, ballet) BDsupp:sp800
Detaljer
1829 Samhørende, 2. del af: Soldat og Bonde. Pantomimisk Idyl. Musiken componeret og ordnet af Keck. ♦ 1829. 8 sider
kollaps Noter
 note til titel Fortsættelse af »Soldat og Bonde«.
 Tekster Bournonville, August: Faust. Kbh., 1832 (1832, ballet) BDsupp:sp800
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet uden årstallet 1832.
 Dramatik (bearbejdelse_teater) Galeotti, Vinc.: Romeo og Giulietta. Paa ny samlet og fremsat af A. Bournonville. ♦ Kbh., 1833 (1833, ballet) BDsupp:sp801
af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
 Tekster Bournonville, August: Veteranen eller Det gjæstfrie Tag. Kbh., 1833 (1833, ballet) BDsupp:sp800
 Afsnit i bog (danse) Overskou, Th.: Guerillabanden. Syngestykke i 3 Acter. Musiken componeret af J. Bredahl. ♦ Kbh., 1834 (1834, dramatik) BDsupp:sp789
Detaljer
af Thomas Overskou (1798-1873)
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
kollaps Noter
 note til titel Findes også i en udgave uden årstal. Bibliotheca Danica, Supplement spalte 288 har parentes: (Paa Titelbl. er efter Bredahl tilføjet: Dandsen comp. af A. Bournonville).
 Dramatik (bearbejdelse_teater) Milon: Nina eller Den Vanvittige af Kjærlighed. Indrettet for den danske Skueplads af [Ant. Aug.] Bournonville. Kbh., 1834 (1834, ballet) BDsupp:sp801
originaltitel: Nina, ou la Folle par amour, 1813
af Louis J. Milon (1765-1849, sprog: fransk)
 Tekster Bournonville, August: Tyrolerne. Kbh., 1835 (1835, ballet) BDsupp:sp800
 Tekster Bournonville, August: Waldemar. ♦ Kbh., 1835 (1835, ballet) BDsupp:sp800
Detaljer
1838 Senere udgave: Waldemar. Ballet-pantomime. ♦ Cph., 1838
1853 Senere udgave: Valdemar. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musikken af F. Fröhlich. ♦ I. H. Schubothes Boghandel, 1853. 15 sider
1866 Senere udgave: Valdemar. Ballet i fire Akter. Musiken af Fr. Frølich. Dekorationerne af Christensen. ♦ Schubothe, 1866. 16 sider
1897 Senere udgave: Valdemar. Ballet i fire Akter. Musiken af Fr. Frølich. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1897. 16 sider
 Tekster Bournonville, August: Sylphiden. Kbh., 1836 (1836, ballet) BDsupp:sp800
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Muligvis også en udgave uden år.
 Tekster Bournonville, August: Don Quixote ved Camachos Bryllup. Kbh., 1837 (1837, ballet) BDsupp:sp800
 Tekster Bournonville, August: Phantasiens Øe eller »Fra Chinas Kyst«. Kbh., 1838 (1838, ballet) BDsupp:sp800
 Tekster Bournonville, August: Herthas Offer. Blomsterstykke. Kbh., 1838 (1838, ballet) BDsupp:sp800
 Tekster Bournonville, August: L'offrande d'Hertha. Divertissement allégorique. Cph., 1838 (1838, ballet) BDsupp:sp800
 Bog Bournonville, August: Waldemar. Ballet-pantomime. ♦ Cph., 1838 (1838, ballet) BDsupp:sp800
Detaljer
1835 1. udgave: Waldemar. ♦ Kbh., 1835
 Tekster Bournonville, August: Festen i Albano. Kbh., 1839 (1839, ballet) BDsupp:sp800
 Tekster Bournonville, August: Fædrelandets Muser. Kbh., 1840 (1840, ballet) BDsupp:sp800
 Tekster Bournonville, August: Les muses de la patrie. Kph., 1840 (1840, ballet) BDsupp:sp800
 Tekster Bournonville, August: Toréadoren. Idyllisk Ballet i 2 Acter. Musiken componeret og arrangeret af Edward Helsted. Dekorationerne af Christensen. ♦ Kbh., 1840. 14 sider (1840, ballet) BDsupp:sp800
Detaljer
1908 Senere udgave: Toreadoren
1909 Senere udgave: Toreadoren
kollaps Noter
 note til titel Findes i udgave trykt hos B. Luno, med årstal 1840, og udgave uden år trykt hos Græbe.
 note til titel På titelbladet: Opført for første Gang i November 1840.
 Tekster Bournonville, August: Napoli eller Fiskeren og hans Brud. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musikken af Dhrr. Paulli, Ed. Helsted og Gade. ♦ Schubothe, 1842. 15 sider (1842, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Erik Menveds Barndom. Romantisk Ballet i 4 Acter. Musiken af Fr. Fröhlich. ♦ Schubothe, 1843. 15 sider (1843, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført for første Gang d. 11. Jan. 1843.
 Tekster Bournonville, August: Bellman eller Polskdansen paa Grønalund. Ballet-Vaudeville i een Act. Musiken, tildels efter Fredmans Epistlar, arrangeret af H. Paulli. ♦ Schubothe, 1844. 4 sider (1844, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang til Balletten Waldemars Jubelforestilling den 3die Juni 1844.
 Tekster Bournonville, August: Kirsten Piil. Romantisk Ballet i tre Acter. Musiken af Edward Helsted. ♦ Schubothe, [1845]. 12 sider (1845, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Rafael. Romantisk Ballet i sex Tableauer. Musiken af Fr. Frölich. Decorationerne af Wallin, Lund og Christensen. ♦ Schubothe, [1845]. 15 sider (1845, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang den 30te Mai 1845.
 Tekster Bournonville, August: Den hvide Rose eller Sommeren i Bretagne. Ballet i een Akt. Musiken componeret og arrangeret af H. Paulli. ♦ Schubothe, 1847. 4 sider (1847, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang i September 1847.
 Tekster Bournonville, August: Den nye Penelope eller Foraarsfesten i Athenen. Ballet i 2 Acter. Musiken af H. v. Løvenskjold. Decorationerne af Lund og Christensen. ♦ [1847]. 4 sider (1847, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang i Januar 1847.
 Tekster Bournonville, August: Gamle Minder eller En Laterna magica, Ballet i 1 Act af August Bournonville. Musiken arrangeret af Edw. Helsted. ♦ Kjøbenhavn, 1848. [8] sider (1848, ballet) 👓
Detaljer
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
kollaps Noter
 Tekster Bournonville, August: Conservatoriet eller Et Avisfrieri. Vaudeville-Ballet i to Akter. Musiken arrangeret og componeret af H. Paulli. ♦ Schubothe, 1849. 12 sider (1849, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Psyche. Ballet i 1 Akt. Musiken componeret og arrangeret af Eduard Helsted. Decorationerne af Christensen og Lund. ♦ Schubothe, 1856. 11 sider (1850, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført paa det kgl. Theater første Gang den 7de Mai 1850.
 Tekster Bournonville, August: Kermessen i Brügge eller de tre Gaver. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musiken H. Paulli. ♦ 1851. 8 sider (1851, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang paa det kgl. Theater i April 1851.
 Tekster Bournonville, August: Zulma eller Chrystalpaladset. Ballet i tre Akter. Musiken componeret og arrangeret af Paulli. Decorationerne af Christensen og Lund. ♦ Schubothe, 1852. 15 sider (1852, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Brudefærden i Hardanger. Ballet i to Akter. Musiken af H. Paulli. Decorationerne af Christensen og Lund. Costumerne tegnede af E. Lehmann. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1853. 15 sider, illustreret (1853, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelsiden: Opført første Gang Fredagen den 4de Marts 1853.
 note til titel [Nyt oplag/udgave?], 1892.
 url Fuld visning bogen (oplag/udgave fra 1892, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Bournonville, August: Valdemar. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musikken af F. Fröhlich. ♦ I. H. Schubothes Boghandel, 1853. 15 sider (1853, ballet)
Detaljer
1835 1. udgave: Waldemar. ♦ Kbh., 1835
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang paa det kongelige Theater den 28de October 1835; paany indstuderet og sat i Scenen den 19de October 1853.
 Tekster Bournonville, August: Et Folkesagn. Ballet i 3 Akter. Musikken komponeret af Gade og Hartmann. ♦ Schubothe, [1854]. 15 sider (1854, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang 1854.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Tekster Bournonville, August: Abdallah. Ballet i 3 Acter. Musiken componeret af Paulli. ♦ 1855. 16 sider (1855, ballet)
 Tekster Bournonville, August: I Karpatherne. Ballet i 3 Akter. Musiken componeret af H. Paulli. Decorationerne af Christensen, Maskineriet af Wedén, Costumerne tegnede af Lehmann. ♦ Schubothe, 1857. 16 sider (1857, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang i Marts 1857.
 Tekster Bournonville, August: Blomsterfesten i Genzano Ballet i een Akt. Musiken af Ed. Helsted og H. Paulli. Decorationerne af Christensen og Lund. ♦ Schubothe, 1858. 11 sider (1858, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang i December 1858.
 Tekster Bournonville, August: Fjeldstuen eller Tyve Aar. Pantomimisk Ballet i 3 Tableauer. Opført første Gang i Mai 1859. ♦ Schubothe, 1859. 23 sider (1859, ballet)
Detaljer
1865 Senere udgave: Fjeldstuen eller Tyve Aar. Ballet i 2 Acter. ♦ Schubothe, 1865
1878 Senere udgave: Fjeldstuen eller Tyve Aar efter. Ballet i 2 Akter
kollaps Noter
 Tekster Bournonville, August: Fjernt fra Danmark eller et Costumebal ombord (1860, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Valkyrien. Ballet i 4 Akter. Musiken af J. P. E Hartmann sen. ♦ Schubothe, 1861. 23 sider (1861, ballet)
Detaljer
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
1905 Senere udgave: Valkyrien
 Bog Bournonville, August: Fjeldstuen eller Tyve Aar. Ballet i 2 Acter. ♦ Schubothe, 1865 (1865, ballet)
Detaljer
1859 1. udgave: Fjeldstuen eller Tyve Aar. Pantomimisk Ballet i 3 Tableauer. Opført første Gang i Mai 1859. ♦ Schubothe, 1859. 23 sider
 Bog Bournonville, August: Valdemar. Ballet i fire Akter. Musiken af Fr. Frølich. Dekorationerne af Christensen. ♦ Schubothe, 1866. 16 sider (1866, ballet)
Detaljer
1835 1. udgave: Waldemar. ♦ Kbh., 1835
kollaps Noter
 note til titel På titelsiden: Opført første Gang paa det kongelige Theater i Oktober 1835, paany indstuderet, sat i Scene og opført i Novbr. 1866.
 Tekster Bournonville, August: Pontemolle. (Et Kunstnergilde i Rom). Vaudeville-Ballet i to Tableauer af August Bournonville. Musiken componeret og arrangeret, 1ste Akt af W. Holm, 2den Akt tildeels af C. Lincke. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1866. 12 sider (1866, ballet) 👓
Detaljer
musik af Vilhelm Holm (1820-1886)
musik af A.F. Lincke (1819-1874)
1905 Senere udgave: Pontemolle
kollaps Noter
 note til titel [På titelbladet står også:] Decorationerne malede af C. F. Christensen; costumerne anordnede af Edv. Lehmann.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (bearbejdelse) Bournonville, August: Søvngjængersken. Ballet i 3 Acter efter Scribe og Aumer. ♦ Schubothe, 1868. (1868, ballet)
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Aumer (1774-1833, sprog: fransk)
1829 1. udgave: Søvngjængersken. Kbh., 1837
 Tekster Bournonville, August: Thrymsqviden. Ballet i 4 Akter og et Slutningstableau. Med et Forspil: Nornerne af H.P. Holst. Musiken af J. P. E. Hartmann. ♦ Schubothe, 1868. 48 sider (1868, ballet)
Detaljer
af Hans Peter Holst (1811-1893)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
1902 Senere udgave: Thrymskviden. Ballet i 3 Akter. Musikken af J. P. E. Hartmann. ♦ (Schubothe) Gyldendal, 1902. 16 sider
kollaps Noter
 Tekster Bournonville, August: Festen i Albano (1869, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Cort Adeler i Venedig (1870, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Et Eventyr i Billeder (1871, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Livjægerne paa Amager (1871, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Mandarinens Døttre (1873, ballet)
 Tekster Bournonville, August: »Farvel til det gamle, Theater« (1874, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Weyses Minde (1874, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Arcona (1875, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Et Folkesagn (1875, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Fra det forrige Aarhundrede (1875, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Conservatoriet eller Et Avisfrieri. Vaudeville-Ballet i to Akter (1875, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Fra Sibirien til Moskow (1876, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Napoli eller Fiskeren og hans Brud. Ballet i tre Acter. Musiken af Paulli, Ed. Helsted og Gade. Decorationerne af Christensen. ♦ Schubothe, 1876. 15 sider (1876, ballet)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelsiden: Opført første Gang d. 29de Marts 1842, paany indstuderet og opført d. 12de Marts 1873.
 Tekster Bournonville, August: Valdemar (1877, ballet)
 Bog Bournonville, August: Fjeldstuen eller Tyve Aar efter. Ballet i 2 Akter (1878, ballet)
Detaljer
1859 1. udgave: Fjeldstuen eller Tyve Aar. Pantomimisk Ballet i 3 Tableauer. Opført første Gang i Mai 1859. ♦ Schubothe, 1859. 23 sider
 Tekster Bournonville, August: Fjernt fra Danmark (1878, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Sylphiden (1882, tekster)
 Tekster Bournonville, August: Kermessen i Brügge (1885, ballet)
 Bog Bournonville, August: Valdemar. Ballet i fire Akter. Musiken af Fr. Frølich. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1897. 16 sider (1897, ballet)
Detaljer
1835 1. udgave: Waldemar. ♦ Kbh., 1835
 Tekster Bournonville, August: Conservatoriet eller Et Avisfrieri. Vaudeville-Ballet i to Akter. Musiken arrangeret og componeret af H. Paulli (1898, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Et Folkesagn (1901, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Blomsterfesten i Genzano (1902, ballet)
 Bog Bournonville, August: Thrymskviden. Ballet i 3 Akter. Musikken af J. P. E. Hartmann. ♦ (Schubothe) Gyldendal, 1902. 16 sider (1902, ballet)
Detaljer
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
1868 1. udgave: Thrymsqviden. Ballet i 4 Akter og et Slutningstableau. Med et Forspil: Nornerne af H.P. Holst. Musiken af J. P. E. Hartmann. ♦ Schubothe, 1868. 48 sider
 Tekster Bournonville, August: Fra Sibirien til Moskow (1904, ballet)
 Bog Bournonville, August: Pontemolle (1905, ballet)
Detaljer
1866 1. udgave: Pontemolle. (Et Kunstnergilde i Rom). Vaudeville-Ballet i to Tableauer af August Bournonville. Musiken componeret og arrangeret, 1ste Akt af W. Holm, 2den Akt tildeels af C. Lincke. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1866. 12 sider
 Bog Bournonville, August: Valkyrien (1905, ballet)
Detaljer
1861 1. udgave: Valkyrien. Ballet i 4 Akter. Musiken af J. P. E Hartmann sen. ♦ Schubothe, 1861. 23 sider
 Tekster Bournonville, August: Brudefærden i Hardanger (1906, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Livjægerne paa Amager (1906, ballet)
 Tekster Bournonville, August: Napoli eller Fiskeren og hans Brud (1906, ballet)
 Bog Bournonville, August: Toreadoren (1908, ballet)
Detaljer
1840 1. udgave: Toréadoren. Idyllisk Ballet i 2 Acter. Musiken componeret og arrangeret af Edward Helsted. Dekorationerne af Christensen. ♦ Kbh., 1840. 14 sider
 Bog Bournonville, August: Toreadoren (1909)
Detaljer
1840 1. udgave: Toréadoren. Idyllisk Ballet i 2 Acter. Musiken componeret og arrangeret af Edward Helsted. Dekorationerne af Christensen. ♦ Kbh., 1840. 14 sider
 Tekster Bournonville, August: Et Folkesagn (1913)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Bournonville, August: [Ballet]uidentificeret ballet af August Bournonville (premiere på Det kongelige Teater)
(danse)Figaros Giftermaaleller Den gale Dag, Syngestykke i 4 Akter, Musiken af Mozart (Die Hochzeit des Figaro), Teksten, efter Beaumarchais's Komedie (La folle journée, ou Le mariage de Figaro), af da Ponte, oversat af N.T. Bruun. [Koreografi, Fandango: August Bournonville]
[Fra 1843 under titlen:] Figaros Bryllup, Opera i 4 Akter. Teksten oversat af N.C.L. Abrahams
[Fra 1849:] Opera i 2 Akter
[Fra 1872:] Opera i 4 Akter
[Fra 1948:] Oversættelse: N.T. Bruun, revideret og tildels nyoversat af Johannes Fønss
[Til Den jyske Opera:] Oversættelse: Holger Boland
[Fra 1955:] Oversættelse: N.T. Bruun, i delvis ny oversættelse ved Holger Boland
[Fra 1957:] Dans: Hans Brenaa
[Fra 1960:] Dans: Ole Palle Hansen
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
tekst af Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Nicolai Christian Levin Abrahams (1798-1870)
oversat af Johannes Fønss (1884-1964)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
danse af Ole Palle Hansen, f 1913 (1913-2002)
(premiere 09-01-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 187, 1889-1975: 417)
Bournonville, August: Gratiernes HyldningDivertissement af Aug. Bournonville (premiere 01-09-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Bournonville, August: SøvngængerskenBallet i 3 Akter af Aumer, indrettet af Aug. Bournonville, Musiken ved F. Hérold
af Jean Aumer (1774-1833, sprog: fransk)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
(premiere 21-09-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 126)
Bournonville, August: Soldat og Bondepantomimisk Idyl i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af og ved Ph.Ludv. Keck
musik af Philip Ludvig Keck (1790-1848)
(premiere 13-10-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 71)
(danse)Prinsesse Isabellaeller Tre Aftener ved Hoffet, Lystspil i 3 Akter af J.L. Heiberg, Musiken af L. Zinck, Dansen af August Bournonville
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 29-10-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(danse)Den Stumme i PorticiOpera i 5 Akter af Auber, Teksten af Scribe og Germain Delavigne. Oversat af J.L. Heiberg, Dansen af Aug. Bournonville og P. Funck
[Fra 1913:] Koreografi: August Bournonville og Gustav Uhlendorff
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
danse af Poul Funck (1790-1837)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 22-05-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 178, 1889-1975: 18)
Bournonville, August: Hertugen af Vendômes Pagerpantomimisk Ballet i 2 Akter af Aumer, med nye Danse af Aug. Bournonville, Musiken af Gyrowitz
af Jean Aumer (1774-1833, sprog: fransk)
(premiere 03-09-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Bournonville, August: Paul og Virginiepantomimisk Ballet i 3 Akter af Gardel med nye Danse af Aug. Bournonville, Musiken af Kreutzer
af Pierre Gabriel Gardel (1754-1840, sprog: fransk)
musik af Rodolphe Kreutzer (1766-1831, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Bournonville, August: Victors Bryllupeller Fædrene-Arnen (Fortsættelse af Soldat og Bonde), Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af Ludv.Ph. Keck
musik af Philip Ludvig Keck (1790-1848)
(premiere 23-04-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Bournonville, August: Faustromantisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved Keck
[30. April og 4. Maj 1844: med Danse af Ferd. Hoppe]
[Fra 1855 forkortet til 2 akter]
musik af Philip Ludvig Keck (1790-1848)
danse af Ferdinand Hoppe (1815-1890)
(premiere 25-04-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 53)
Bournonville, August: Veteraneneller Det gæstfri Tag, pantomimisk Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af Ludv. Zinck
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 29-01-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
Bournonville, August: Romeo og Giuliettatragisk Ballet i 5 Akter af Vincenzo Galeotti [fra 1832-33: ved Aug. Bournonville], med Korsange af N.T. Bruun, Musiken af Claus Schall
af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
sange af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af Claus Schall (1757-1835)
(premiere 02-04-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 52)
(danse)GuerillabandenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af J. Bredal, Teksten af Th. Overskou, Dansen af Aug. Bournonville
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
tekst af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 29-01-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Bournonville, August: Ninaeller Den Vanvittige af Kærlighed, pantomimisk Ballet i 2 Akter af Milon, arrangeret for den danske Scene af Aug. Bournonville, Musiken af Persuis
af Louis J. Milon (1765-1849, sprog: fransk)
(premiere 30-09-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
Bournonville, August: Tyrolerneidyllisk Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af Fr. Frølich
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
(premiere 06-03-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 42)
(danse)YelvaDrama i 2 Afdelinger af Scribe, de Villeneuve og Desvergers (Yelva, ou L'orpheline rousse), oversat, efter Castellis Oversættelse af Th. Overskou, den mimiske Del af Aug. Bournonville, Musiken af og ved P.D. Muth-Rasmussen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Th. F. V. de Villeneuve (1801-1858, sprog: fransk)
af Armand Chapeau (sprog: fransk)
af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
musik af Paul Diderich Muth-Rasmussen (1806-1855)
(premiere 09-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
Bournonville, August: Valdemarromantisk Ballet i 4 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af Fr. Frølich
[Fra 1853:] romantisk Ballet i 3 Akter
[Fra 1857:] Ballet i 4 Akter
[Fra 1920:] romantisk ballet i 4 akter
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
(premiere 28-10-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 171, 1889-1975: 62)
Bournonville, August: Sylfidenromantisk Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af H. Løvenskjold
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
andet af Adolphe Nourrit (1802-1839, sprog: fransk)
andet af Filippo Taglioni (1777-1871, sprog: italiensk)
(premiere 28-11-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 104, 1889-1975: 408)
Bournonville, August: Don Quixote ved Camachos Brylluppantomimisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af Ludvig Zinck
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 24-02-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Bournonville, August: Herthas OfferBlomsterstykke af Aug. Bournonville, Musiken ved Fr. Frølich
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
(premiere 29-01-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Bournonville, August: Fantasien Øeller Fra Kinas Kyst, romantisk Ballet i 2 Akter og et Slutnings-Tableau af Aug. Bournonville, Musiken af J.F. Bredal, J.P.E. Hartmann, Edv. Helsted, H. Løvenskjold, H.S. Paulli og Ludv. Zinck
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 28-10-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Bournonville, August: Festen i Albanoidyllisk Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af Fr. Frølich
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
(premiere 28-10-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 128, 1889-1975: 23)
Bournonville, August: Fædrelandets Muserpantomimisk Forspil i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af og ved Fr. Frølich og Niels W. Gade (premiere 20-03-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Bournonville, August: Toréadorenidyllisk Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved Edv. Helsted
[Fra 1884:] ballet i 2 akter
[Fra 1929:] idyllisk ballet i 2 akter. Instrumenteret af F. Hemme
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af F. Hemme (1871-1961)
(premiere 27-11-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 167, 1889-1975: 85)
Bournonville, August: Napolieller Fiskeren og Hans Brud, romantisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af H.S. Paulli, Edv. Helsted, N.W. Gade og [finalen til 3. akt:] H.C. Lumbye
[i 1928 til 1929 blev finalen til 3. akt udeladt]
[Fra 1944 til 1956:] de indlagte soli i Pas de six af Hans Beck
[Fra 1963:] Pas de deux'en i 2. akt af Hans Brenaa
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
(premiere 29-03-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 219, 1889-1975: 336)
Bournonville, August: Polka militaire (Militærpolka)af Aug. Bournonville. Musik af H.C. Lumbye
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
(premiere 01-11-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 111, 1889-1975: 21)
Bournonville, August: Erik Menveds Barndomromantisk Ballet i 4 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af Fr. Frølich
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
(premiere 12-01-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
Bournonville, August: Bellmaneller Polskdansen paa Grönalund, Ballet-Vaudeville i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken arrangeret, tildels efter »Fredmans Epistlar«, af H.S. Paulli
musik af Carl Mikael Bellman (1740-1795, sprog: svensk)
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 03-06-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 118, 1889-1975: 7)
Bournonville, August: En BørnefestDivertissement af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli (premiere 23-10-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Bournonville, August: Kirsten Piil[fra 1845-46:] eller To Midsommerfester, romantisk Ballet i 3 [fra 1845-46: i 2] Akter af Aug. Bournonville, Musiken af Edv. Helsted
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
(premiere 26-02-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Bournonville, August: Rafaelromantisk Ballet i 6 Tableauer af Aug. Bournonville, Musiken af Fr. Frølich
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
(premiere 30-05-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Bournonville, August: Den nye Penelopeeller Foraarsfesten i Athenen, Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af H. Løvenskjold
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
(premiere 26-01-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Bournonville, August: Den hvide Roseeller Sommeren i Bretagne, Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 20-09-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(danse)Lykkens Hjuleller Den sidste Tallotteri-Kollektør, romantisk komedie i 5 Akter af H.P. Holst, Musiken af og ved H. Rung, Dansen af Aug. Bournonville
af Hans Peter Holst (1811-1893)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 26-03-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Bournonville, August: Gamle Mindereller En Laterna Magica, Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken ved E. Helsted (premiere 18-12-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Bournonville, August: Konservatorieteller Et Avisfrieri, Vaudeville-Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 06-05-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 101, 1889-1975: 65)
Bournonville, August: De UimodstaaeligeDivertissement af Aug. Bournonville, Musiken af H.C. Lumbye
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
(premiere 03-02-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Bournonville, August: PsycheBallet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af og ved Edv. Helsted
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
(premiere 07-05-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Bournonville, August: Kermessen i Brüggeeller De tre Gaver, romantisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
[Fra 1891:] ballet i 2 akter
[Fra 1966:] ballet i 4 billeder
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 04-04-1851 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 69, 1889-1975: 146)
(danse)Preciosalyrisk Drama i 4 Akter af P.A. Wolff. Oversat af C.J. Boye, Musiken af C.M. Weber, Dansen af Ant. Bournonville og senere [fra 1850-51] af Aug. Bournonville
af Pius Alexander Wolff (1784-1828, sprog: tysk)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
(premiere 29-10-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 104)
Bournonville, August: Kærligheds Spaadomme (divertissemnt)Tyroler-Scene og Dands, componeret af Bournonville, Musiken arrangeret af Paulli
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 04-11-1851 på Det kongelige Teater)
Bournonville, August: Zulmaeller Krystalpaladset, Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 14-04-1852 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Bournonville, August: Brudefærden i HardangerBallet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken, tildels arrangeret efter nationale Melodier, af H.S. Paulli
[1903-1906 2. akts 1. afdeling blev udeladt]
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 04-03-1853 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 116, 1889-1975: 57)
Bournonville, August: Et FolkesagnBallet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af J.P.E. Hartmann [2. Akt] og Niels W. Gade [1. og 3. Akt]
[Fra 1969:] ballet af August Bournonville
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
(premiere 20-03-1854 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 119, 1889-1975: 238)
Bournonville, August: Abdallah [eller Gazellen fra Bassora]Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af H.S. Paulli (premiere 28-03-1855 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
Bournonville, August: Matrosens Hjemkomst (divertissement)af August Bournonville (premiere 23-09-1855 på Det kongelige Teater)
Bournonville, August: »La Ventana«Ballet-Divertissement af Aug. Bournonville. Musiken komponeret og arrangeret af H.C. Lumbye og V.C. Holm
[Fra 1968:] Koreografi: August Bournonville, arrangeret af Hans Brenaa, indlagte soli: Hans Brenaa
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
musik af Vilhelm Holm (1820-1886)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
(premiere 06-10-1856 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 114, 1889-1975: 216)
Bournonville, August: Den alvorlige PigeBalletdivertissement af Aug. Bournonville, Musiken af A.F. Lincke
musik af A.F. Lincke (1819-1874)
(premiere 23-11-1856 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Bournonville, August: I KarpatherneBallet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af H.S. Paulli
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 04-03-1857 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(danse)Liden Kirstenromantisk Syngestykke i 1 Akt af J.P.E. Hartmann, Teksten af H.C. Andersen, Dansen af P. Larcher og senere
[Fra 1858:] romantisk Opera i 2 Akter. Koreografi: August Bournonville
[Fra 1925:] romantisk syngestykke i 1 akt (2 afdelinger). Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1945:] romantisk opera i 2 afdelinger. Dans: Børge Ralov
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
tekst af H.C. Andersen (1805-1875)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 12-05-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 89, 1889-1975: 243)
Bournonville, August: Blomsterfesten i GenzanoBallet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af Edv. Helsted og H.S. Paulli
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 19-12-1858 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 2)
Bournonville, August: Fjeldstueneller Tyve Aar, pantomimisk Ballet i 3 Tableauer [fra 1865-66: Ballet i 2 Akter] af Aug. Bournonville, Musiken af Aug. Winding og Emil Hansen
musik af Aug. Winding (1835-1899)
musik af uidentificeret
(premiere 13-05-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
(danse)KilderejsenKomedie i 3 Akter af Ludvig Holberg.
[Fra 1859:] I stedet for 2 Akt gives Intermedium, [komponeret efter Holbergs Opgave af August Bournonville, med Musik af J.P.E. Hartmann, Teksten til Korene af H.C. Andersen]
[Fra 1922:] Musiken arr. af F. Hemme, dansene arr. af Emilie Walbom
af Ludvig Holberg (1684-1754)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
sange af H.C. Andersen (1805-1875)
musik af F. Hemme (1871-1961)
danse af Emilie Walbom (1858-1932)
(premiere juli 1724 på Lille Grønnegade
premiere 30-06-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36, 1889-1975: 11)
Bournonville, August: Fjernt fra Danmarkeller Et Costumebal ombord, Vaudeville Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af Joseph Glæser og (Finalen af) A.F. Lincke
[Fra 1973:] ballet i 2 akter
musik af Joseph Glæser (1835-1891)
musik af A.F. Lincke (1819-1874)
(premiere 20-04-1860 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 155, 1889-1975: 267)
Bournonville, August: ValkyrienBallet i 4 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af J.P.E. Hartmann
[Fra 1939:] ballet i 4 billeder af Aug. Bournonville, i ny bearbejdelse ved Harald Lander. Musiken samlet og tilrettelagt af Elof Nielsen, unstrumenteret af Emil Reesen
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
danse af Harald Lander (1905-1971)
musik af Elof Nielsen, f 1898 (1898-1970)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
(premiere 13-09-1861 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 63, 1889-1975: 59)
Bournonville, August: Pontemolle(Et Kunstnergilde i Rom), Vaudeville-Ballet i 2 Tableauer af Aug. Bournonville, Musiken af W. Holm [1. tableau] og A.F. Lincke [2. tableau]
musik af Vilhelm Holm (1820-1886)
musik af A.F. Lincke (1819-1874)
(premiere 11-04-1866 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40, 1889-1975: 24)
Bournonville, August: TrubadurenBalletdivertissement af Operaen Trubaduren, Musik Giuseppe Verdi (Zigeunerdans), H.C. Lumbye (Galop) og spansk folkedans-musik, Koreografi af August Bournonville
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
musik af anonym spansk (sprog: spansk)
(premiere 25-01-1867 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27, 1889-1975: 61)
(danse)De lystige Koner i WindsorSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Otto Nicolai, Teksten, efter Shakespeare (The merry wives of Windsor), af Mosenthal. Oversat af A. Zinck, Dansen af Aug. Bournonville
[Fra 1940:] Dans: Harald Lander
musik af Otto Nicolai (1810-1849, sprog: tysk)
tekst af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
tekst af Salomon Hermann Mosenthal (1821-1877, sprog: tysk)
oversat af August Zinck (1831-1885)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 14-09-1867 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3, 1889-1975: 14)
Bournonville, August: ThrymskvidenBallet i 4 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af J.P.E. Hartmann
[Fra 1901:] ballet i 3 akter
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 21-02-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43, 1889-1975: 30)
(danse)Paschaens DatterSyngestykke i 4 Akter, Musiken af P. Heise, Teksten af Henrik Hertz, Dansen af Aug. Bournonville
musik af Peter Heise (1830-1879)
tekst af Henrik Hertz (1798-1870)
(premiere 30-09-1869 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Bournonville, August: Cort Adeler i VenedigBallet i 3 Akter og et Slutningstableau af Aug. Bournonville, Musiken af P. Heise
musik af Peter Heise (1830-1879)
(premiere 14-01-1870 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
Bournonville, August: Skandinavisk QuadrilleBalletdivertissement af August Bournonville, Musiken arrangeret og finalen komponeret af H.C. Lumbye
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
(premiere 06-02-1870 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 39, 1889-1975: 8)
Bournonville, August: Livjægerne paa Amager(Episode fra 1808), Vaudeville-Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af ved W. Holm
[Fra 1970:] ballet af August Bournonville. Indlagt solo: Hans Brenaa
musik af Vilhelm Holm (1820-1886)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
(premiere 19-02-1871 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 99, 1889-1975: 223)
Bournonville, August: Et Eventyr i BillederBallet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved W. Holm
musik af Vilhelm Holm (1820-1886)
(premiere 26-12-1871 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(danse)Robert af NormandietOpera i 5 Akter af Meyerbeer, Teksten af Scribe og G. Delavigne. Oversat og indrettet af Th. Overskou, Dansen komponeret af P. Funck
[fra 1841:] Danse af P. Larcher
[fra 1872:] Danse af Aug. Bournonville
musik af Giacomo Meyerbeer (1791-1864, sprog: tysk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
(premiere 28-10-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 5)
Bournonville, August: Mandarinens DøtreBallet-Divertissement af Aug. Bournonville, Musiken af og ved W. Holm
musik af Vilhelm Holm (1820-1886)
(premiere 23-04-1873 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Bournonville, August: Weyses MindeEfterspil med Tableauer af Aug. Bournonville, Musiken, efter Weyses Kompositioner, ved W. Holm
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
musik af Vilhelm Holm (1820-1886)
(premiere 05-03-1874 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Bournonville, August: Farvel til det gamle Teater! (premiere 01-06-1874 på Det kongelige Teater)
Bournonville, August: Blomsterfesten i Genzano (2. afd.)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 01-01-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 34, 1889-1975: 74)
Bournonville, August: ArkonaBallet i 4 Akter af August Bournonville, Musiken af J.P.E. Hartmann (premiere 07-05-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Bournonville, August: Fra det forrige AarhundredeBalletdivertissement af Aug. Bournonville, Musiken arrangeret af W. Holm (premiere 31-10-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Bournonville, August: Fra Sibirien til MoskovBallet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af C.C. Møller
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 07-12-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 39, 1889-1975: 7)
Bournonville, August: Den tapre LandsoldatSuite af 5 Tableauer til Peter Faber's Minde, komponeret af Hof-Balletmester August Bournonville. Musik arrangeret af C.C. Møller
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 10-03-1878 på Folketeatret)
Bournonville, August: Mindets Krans for Danmarks store DigterSuite af 4 Tableauer af August Bournonville i Anledning af Adam Oehlenschlæger's 100-Aarsdag. Introduktion skrevet af Sophus Schandorph. Musik arrangeret af C.C. Møller
af Sophus Schandorph (1836-1901)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 14-11-1879 på Folketeatret)
Bournonville, August: Et Folkesagnromantisk Eventyr-Skuespil med Sange og Kor i 5 Akter efter Bournonvilles Ballet »Et Folkesagn« af Edgar Collin, Alfred Ipsen og Vilhelm Østergaard. Musiken af I.P.E. Hartmann, N.W. Gade o.fl., samlet og arrangeret af Nicolaj Hansen. Dansene arrangeret af balletdirigent Ludvig Gade
af Edgar Collin (1836-1906)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af Anonym
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
(premiere 26-12-1892 på Folketeatret)
Bournonville, August: Bournonvilles Mindefestspil arrangeret af Hans Beck
andet af Hans Beck (1861-1952)
(premiere 31-08-1905 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 2)
Bournonville, August: KonservatorietDanseskolen i 1 akt af August Bournonvilles ballet
musik af H.S. Paulli (1810-1891)
(premiere 15-10-1924 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 212)
Bournonville, August: Bournonvilleanaarrangeret af Kaj Smith
andet af Kaj Forgeron Smith (1900-1935)
(premiere 01-09-1929 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)
(andet)Et Folkesagnfriluftsspil af Kai Flor og Aksel Kjerulf med benyttelse af motiver fra Bournonvilles ballet. Musik af Niel W. Gade og J.P.E. Hartmann
af Kai Flor (1886-1965)
af Axel Kjerulf (1884-1964)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 1946 i Ulvedalene, Friluftsteatret i Dyrehaven)
Bournonville, August: Salut for August Bournonvilleballet i 6 billeder over udvalgte scener af August Bournonvilles balletter. Musiken af danske komponister samlet af Emil Reesen
musik af Anonym
musik af Emil Reesen (1887-1964)
(premiere 05-06-1949 på Det kongelige Teater)
(danse)Onsdagsskolenmed uddrag af August Bournonvilles skoler, arrangeret af Kirsten Ralov og Fredbjørn Bjørnsson. Musiken samlet og komponeret af Ludvig Schmidt
danse af Kirsten Ralov (1922-1999)
danse af Fredbjørn Bjørnsson (1926-1993)
musik af Ludvig Smith (1850-1924)
(premiere 27-10-1973 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 14)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden