Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

A.P. Berggreen (1801-1880)

 Om personen Oplysninger om A.P. Berggreen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Musik (musik) Nannestad, N. C.: Prolog-Sange ved tvende Skuespil i Nakskov, til Bedste for ulykkelige Medborgere. Musiken af Boieldieu og Berggreen. ♦ [Uden sted], 1825. Kvartformat, 2 blade (1825, digte) BD4:sp240
af N.C. Nannestad (f. 1791)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
 Musik (musik) Berggreen, A. P.: Fredericia-Slaget den 6te Juli 1849. Sang for een Stemme med Ledsagelse af Pianoforte eller for fire Mandsstemmer. Tekst: B.S. Ingemann. ♦ Reitzel, 1849. 3 sider (1849, digte)
tekst af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Bog Hauch, C. og A. P. Berggreen: Sang ved Universitetets Sørgefest for Frederik VII. ♦ [ikke i boghandlen], 1863. 6 sider (tværformat) (1863, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
 Bog (redigeret) Thaarup, Th.: Høstgildet. Samt Digterens Levnedsløb og et Udvalg af hans Digt ved Frederik Nygaard. Udvalget af Melodierne ved A.P. Berggreen. ♦ Udvalget for Folkeoplysningens Fremme, i kommission hos Gad, 1878. 94 sider, noder (1878, dramatik)
Detaljer
af Thomas Thaarup (1749-1821)
redigeret af Fr. Nygård (1845-1897)
1790 1. udgave: Høst-Gildet. Et Syngespil i een Act. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos P.M. Høpffner, 1790. 48 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 3-27: Thomas Thaarups Levnedsløb.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik)Billedet og BustenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af A.P. Berggreen, Teksten af Adam Oehlenschläger
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 09-04-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Berggreen, A.P.: Tordenskjoldtragisk Drama i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af A.P. Berggreen
[Fra 1919:] Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1935:] Musik: A.P. Berggreen og Johan Hye-Knudsen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
(premiere 06-02-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37, 1889-1975: 21)
(musik)Dronning MargaretaTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, med Musik af A.P. Berggreen
[Fra 1922:] Musik: F. Hemme
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af F. Hemme (1871-1961)
(premiere 04-12-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 57, 1889-1975: 18)
(musik)SokratesTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af A.P. Berggreen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 16-12-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden