Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jeppe Aakjær (1866-1930)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Aakjær, Jeppe: Missionen og dens Høvding. ♦ I kommission hos Jacob Erslew, 1897. 58 sider (1897, tekster)
Detaljer
andet: Vilhelm Beck (1829-1901)
1919 i: Samlede Værker [4s023] Senere udgave: Missionen og dens Høvding. Side 23-57
kollaps Noter
 note til titel Udkom 23-11-1897. I løbet af et års tid solgt i 1000 eksemplarer.
 note til titel "Høvdingen" er Vilh. Beck.
 Bog Aakjær, Jeppe: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider (1899, roman)
Detaljer
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s194] Senere udgave: Mesterskytten. Side [194]-98
1913 i: [Skrifter] [9] Senere udgave: Bondens Søn. Fortælling. 2. [ændrede] Oplag. Gyldendal, 1913. 144 sider
1919 i: Samlede Værker [6s001] Senere udgave: Bondens Søn
1921 Senere udgave: Bondens Søn. Fortælling. 3. Oplag [ie: ny Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919 [først udsendt 1921]. [4] + 111 sider
1938 i: Over den blanke Aa [2a] Senere udgave: Bondens Søn
kollaps Noter
 note til titel 2. [ændrede] Oplag = Skrifter, bind 9.
 note til titel 3. Oplag, Gyldendal, 1919 [først udsendt 1921]. [4] + 111 sider.
 note til titel [Efterladte Erindringer (1934) = Livserindringer 2 (2010), side 289] ... tag f.eks. førsteudgaven af "Bondens Søn" og sammenlign den med folkeudgaven fra 1911 - der er næppe en linje, som ikke er rettet og gennemstrøget. Jeg kan godt sige, at jeg skammer mig ved mine første udgaver af "Bondens Søn", "Fjandboer", "Vadmelsfolk" eller hvad de nu alle hedder.
Så vidt jeg husker, kom skellet omkring 1905; efter dette årstal er der grumme få fremmedord i min produktion, og de mindre vægtige gloser er sat uden for døren til fordel for andre.
 Bog Niels Birger Wamberg: Digterne og Gyldendal. Kapitler af et forlags historie. Gyldendal, 1970: Side 259-62: Bondens søn [bogen blev afvist til udgivelse på Gyldendal af Peter Nansen].
 Bog Aakjær, Jeppe: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret (1899, digte)
Detaljer
illustrationer af Anonym
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s201] Senere udgave: Hjorddrengen synger Tagfatvisen. Side [201]-02
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s210] Senere udgave: Maren. Side [210]-11
1912 [Uddrag] i: [Skrifter] [3] Senere udgave: Rugens Sange - andre Sange. Samlede Digte, 2. [4. ændrede Udgave]. ♦ Gyldendal, 1912. 148 sider
1912 i: [Skrifter] [4] Senere udgave: Tidsbølger. Samlede Digte, 3. ♦ 1912. 158 + [2] sider
1918 i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Digte. 1885-1908. #Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918. [12] + 288 + [8] sider
1931 [Uddrag] Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bornholms Tidende 23-12-1899, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 29-1-1900, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Aakjær, Jeppe: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. ♦ Søtoftes Forlag, 1900. 255 sider (1900, novelle(r))
Detaljer
1912 i: [Skrifter] [1] Senere udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. 2. [ændrede] Oplag, 1912. 179 sider
1917 Senere udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. 3. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Gyldendal, 1917. 179 sider
1919 i: Samlede Værker [6s115] Senere udgave: Vadmelsfolk. [1]
1919 Senere udgave: Vadmelsfolk. [Ny Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. [Bind] 1-2, 326 + 397 sider
1938 i: Over den blanke Aa [1] Senere udgave: Vadmelsfolk. 381 + [3] sider
kollaps Noter
 note til titel Skrevet sommeren 1900. Udkom ved juletid 1900. De 4 fortællinger i Fjandboer skulle have været en del af denne, men på grund af prisen måtte udgivelsen deles i to.
 note til titel 2. [ændrede] Oplag = Skrifter, [1].
kollaps Indhold

[a] Aakjær, Jeppe: Mens Pølsen koger (1900, novelle(r))
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s005] Senere udgave: Mens Pølsen koger. (Efter "Vadmelsfolk", 1900). Side 5-33
1919 i: Samlede Værker [6s116] Senere udgave: Mens Pølsen koger. (1900). Side 116-34
1928 indgår i: Digte og Fortællinger [e] Senere udgave: Mens Pølsen koger

[b] Aakjær, Jeppe: Jens Tanderup (1900, novelle(r))
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s035] Senere udgave: Jens Tanderup. (Efter "Vadmelsfolk", 1900). Side 35-66
1919 i: Samlede Værker [6s264] Senere udgave: Jens Tanderup

[c] Aakjær, Jeppe: Frederik Tapbjergs Plovgild (1900, novelle(r))
1909 indgår i antologien: Nyt Land [s011] Senere udgave: Frederik Tapbjergs Plovgilde. Af "Vadmelsfolk". 1900. Side [11]-36
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s067] Senere udgave: Frederik Tapbjærgs Plovgilde. (Efter "Vadmelsfolk", 1900). Side 67-92
1919 i: Samlede Værker [6s221] Senere udgave: Frederik Tapbjergs Plovgilde. (1900). Side 221-36
1928 indgår i: Digte og Fortællinger [b] Senere udgave: Frederik Tapbjergs Plovgilde

[d] Aakjær, Jeppe: Bakgaarden og dens Beboere (1900, novelle(r))
[e] Aakjær, Jeppe: I Daalum Mølle (1900, novelle(r))
[f] Aakjær, Jeppe: Ene (1900, novelle(r))
1919 i: Samlede Værker [6s285] Senere udgave: Ene
 Bog Aakjær, J.: [indgår i antologien: Ungdom [m]] Ved Karup Aa. Side 107-09 (1901, digte)
 Bog Aakjær, Jeppe: Fjandboer. Fortællinger fra Heden. ♦ Gyldendal, 1901. [8] + 167 sider (1901, novelle(r))
Detaljer
1919 i: Vadmelsfolk [a] Senere udgave: Fjandboer
1938 i: Over den blanke Aa [1?] Senere udgave: Fjandboer
kollaps Noter
 note til titel Skrevet sommeren 1900, udkom marts 1901. Skulle have været udgivet som en del af Vadmelsfolk, men måtte på grund af prisen deles i 2 udgivelser.
 note til titel 2. Oplag = Skrifter, [5].
kollaps Indhold

[a] Aakjær, Jeppe: Dødsfjender (1901, novelle(r))
1919 i: Samlede Værker [6s160] Senere udgave: Dødsfjender

[b] Aakjær, Jeppe: Eros og Bierne (1901, novelle(r))
1919 i: Samlede Værker [6s135] Senere udgave: Eros og Bierne. (1900). Side 135-

[c] Aakjær, Jeppe: Da Lampen tændtes (1901, novelle(r))
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s093] Senere udgave: Da Lampen tændtes. En Erindring fra firserne. (Efter "Fjandboer", 1901). Side 93-109
1919 i: Samlede Værker [6s149] Senere udgave: Da Lampen tændtes
1928 indgår i: Digte og Fortællinger [d] Senere udgave: Da Lampen tændtes
1971 indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [i] Senere udgave: Da Lampen tændtes

[d] Aakjær, Jeppe: En Omløber (1901, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s203] Senere udgave: Bakk'aal. Side [203]-09
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Fræ wor Hjemmen. Vers og Prosa i jydsk Mundart. Samlet af Jeppe Aakjær. Med Tegninger af Achton Friis. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1902. 220 sider, illustreret (1902, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Achton Friis (1871-1939)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret: Kjøbenhavn 23. Novb. 1902, Jeppe Aakjær].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indholdsfortegnelse.
 note til titel 3 upaginerede sider: Jenn' hjemm' [digt].
 anmeldelse Herning Folkeblad 2-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

1. Afdeling. Den ældre Periode. Side [1]-23
[s003] anonym: En gammeldags Muncke-Prædiken om Hyrden, faarene og Reynskabet, holden af den lærde Munck Pater Wolle Pæjrsen udi Jarlov. De Lysthavende til villie oversat af høy Tydsk paa høy Jydsk. Side [3]-5 (1902, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 5: Kgl. Bibl. Hjelmstjernes Saml. Nr. 1930. Omkring Aar 1700.

[s006] anonym: En slem Skylle. Side [6] (1902, novelle(r))
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [6]: Af: Comoedie Om Gamle Jens Gnier Eller Penge-Puger. Oversat til det Danske Theatri Brug efter det bekandte franske Stycke af Molieres kaldet L'avare. (1724) S. 67.

[s007] anonym: Een Ram Jyde Battes Elskov. Til et honæt Fruentimmer ita in chartit eroneratum. Side [7]-8 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 8: Kgl. Bibl. Thottske Saml. Nr. 1524, S. 163.

[s009] Wadskiær, K. F.: En Mundfuld ram Jydsk til at aabne Magen med. Side [9] (1902, digte)
af C.F. Wadskiær (1713-1779)
kollaps Noter
 note til titel Note side [9]: K.F. Wadskiær: Poetiske Plukke-Finker, Bryllupsdigt til Prof. J.P. Anchersen og Fru Catharine Wiel 13/2 1757, 4o Kgl. Bibl.

[s00a] Aakjær, Jeppe: Jenn' hjemm'. [3 upaginerede sider] (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Signeret: Efteraaret 1902, Jeppe Aakjær.

[s010] anonym: Den til Krig veludmonderede Jyde. Side [10]-15 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel Note side 15: Kgl. Bibl. Sv. Grundtvigs Saml. XVIII. - Fra Slutningen af det 18. Aarhundrede Trykt i Haderslev.

[s016] anonym: Hververen og Jyden. Side [16]-20 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 20: Fra ca. 1760. - Nyerups Efterladenskaber 65. 4o. Univ. Bibl. - Udskudt 3 Vers foran Slutningsstrofen.

[s021] anonym: Hans og Kaaren. Side [21]-23 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 23: Flyveblad fra sidst i 18. Aarhundrede. Trykt i Haderslev. Kgl. Bibl.

2. Afdeling. Jydsk Folkedigtning. Side [25]-61
[s027] anonym: Di taaw dæ sku ur aa bæjl. (Jens Kamp). Side [27]-29 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 29: Danske Folkeminder (1877) S. 336.

[s030] anonym: Kræn o æ Res. (Svend Grundtvig). Side [30]-31 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel Note side 31: Gamle danske Minder 1. Saml. 2. Udg. (1861) S. 22.

[s032] anonym: Den støst Løwn. (Jens Kamp). Side [32]-33 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 33: Danske Folkeminder (1877) S. 337.

[s034] anonym: En trolle Histaarri. (Jens Kamp). Side [34]-35 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 35: Danske Folkeminder.

[s036] anonym: Skjæmtesagn. Side [36] (1902, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [36]: "Skattegraveren". (1884) S. 47.

[s037] anonym: Knud Fut. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [37]-38 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s039] anonym: Helmisbruden. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [39]-41 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s042] anonym: Den slemme Kjælling. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [42]-44 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s045] anonym: Hønens Skriftemaal. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [45]-47 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s048] anonym: Fedri Mikkel. Side [48] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [48]: Optegnet i Fjends Herred. De tre sidste Vers uanstændige.

[s049] anonym: Bejleren. Side [49]-50 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [49]: Fra Holstebroegnen. De tre sidste Vers uanstændige.

[s051] anonym: Det fiede Baar. Side [51] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [51]: Efter en Opskrift af J.P. Jacobsen (?). Sml. "Skattegraveren" (1885) S. 39.

[s052] anonym: Laust aa Kjesten. Side [52]-54 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 54: Efter et Flyveblad, trykt i Vejle.

[s055] anonym: Elskovssang. (Drænge-Jydsk). Side [55] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [55]: "Sværmere" 1865. S. 179.

[s056] anonym: Smårim. Side [56]-61 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: [flere enkelte vers uden titel]. Leverim. Faaretælling (Manden kommer fuld hjem, mens Konen er ifærd med at tælle Faarene).
 note til titel Note side 61: "Smaarimene" tildels efter Jens Kamp og "Skattegraveren". Enkelte dog efter Udgiverens egen Opskrift.

3. Afdeling. Blichertiden. Side [63]-137
[s065] Blicher, Niels: Smaa Samtaler. Side [65]-68 (1902, novelle(r))
af Niels Blicher (1748-1839)
kollaps Noter
 note til titel Note side 68: Af "Vium Præstekald" (1794). S. 171 ff.

[s069] Blicher, Niels: Tri gue Mænd, A takker Gui for. Henrik, Anders, Jonas. (ie: Henrik Nic. Clausen - Anders Sandoe Ørsted - Jonas Collin). Side [69]-70 (1902, digte)
af Niels Blicher (1748-1839)
kollaps Noter
 note til titel Note side 70: "Dagen" 16. Juli 1832, Nr. 168. Undertegnet: "En Jyd". Vi gjætter paa Blichers Far, Niels Blicher, som Forfatter.

[s071] Blicher, St. St.: De forunelest Øer i Jens Jensens Lyu, ætter hans øjn Beskryels. Side [71]-74 (1902, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 74: Blichers første Prosa-Forsøg i jydsk Mundart - her gjengivet med den Stavemaade som Bl. brugte, da Fortællingen stod trykt første Gang i "Nordlyset" 2. B. 1827. S. 216. Optoges senere i "E Bindstouw" (1842).

[s071] Blicher, St. St.: Faawal Marri. Side [77]-78 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 78: Blichers første Digt i jydsk Mundart; trykt i "Nordlyset" 1828 VI. S. 113, hvor Bl. ledsager det med følgende Bemærkning: ... "Endelig vil Forfatteren, der skjøndt selv en fattig Fugl, lader haant om at pryde sig med stjaalne Fjedre, oprigtigen tilstaa, at et fornyligt trykket Digt i den skotske Dialekt af Skotten Laidlaw: "'Ewas when the wan leaf frae the birk tree was fa'in" - foranledige nærværende Forsøg, der ikke har til Hensigt at sætte Lattermusklerne i Bevægelse".
Digtet optoges senere i "E Bindstouw" (1842).

[s079] Blicher, St. St.: Den jænarmed Sældaat. Side [79]-83 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 83: Trykt i "Nordlyset" XI. 1829. S. 1; optoges senere i "E Bindstouw" (1842).

[s084] Blicher, St. St.: Messingjens. Side [84]-91 (1902, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 E €Bindstouw [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Notee side 91: "Æ Bindstouw" (1842). - Blicher ledsager Fortællingen med følgende Bemærkning: "Der er endnu (1842) Flere levende af dem, som kjendte Messingjens i levende Live, og hans Eftermæle lever, saavidt jeg veed, mellem de slesvigske Krysserer".

[s092] Blicher, St. St.: Øvli. Side [92]-93 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 93: "E Bindstouw (1842).

[s094] Blicher, St. St.: E Staahkelsmand. Side [94]-101 (1902, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 E €Bindstouw [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 101: "E Bindstouw" (1842). Alle de foranstaaende Stykker af "E Bindstouw" er sammenholdt med Originaludgaven.

[s102] Blicher, St. St.: Mads Doss. Side [102]-03 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110
kollaps Noter
 note til titel Note side 103: Af "Kjærlighed paa Dagvognen" (1841).

[s104] Blicher, St. St.: Pe' Sywsprings Vihs. Side [104]-05 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Note side 105: Af "Høstferierne" (1841).

[s106] Blicher, St. St.: Ell aa Visti. Side [106]-09 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Note side 105: Af "Høstferierne" (1841).

[s110] Blicher, St. St.: E Buen aa e Herremand. Side [110]-11 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Note side 111: Randers Amtsavis og Avertissementstidende, 1844, 1. Juni, Nr. 86.

[s112] Blicher, St. St.: Te H. C. Simonsen. Side [112] (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Note side [112]: Randers Amtsavis 23. Maj 1846. Undertegnet: "Stien"
H.C. Simonsen skrev Melodier til adskillige af Blichers jydske Viser.

[s113] Blicher, St. St.: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
del af: Gæa
 note til titel Note side 115: Trykt i Tidskriftet "Gæa" (1846).

[s116] Blicher, St. St.: Jyden. Side [116]-17 (1902, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Note side 117: Skrevet til en Folkefest, der var tænkt afholdt paa Hohøj ved Mariager 18. Septbr. 1846. - Melodien af H.C. Simonsen (født i Assens 1812, død i Odense 1876 som Organist ved St. Knuds Kirke). - Sangen fandtes efter Blichers Død og offentliggjordes første Gang i "Aalborg Stiftstidende" Nr. 109, 11. Maj 1849 og aftrykkes derpaa i "Fædrelandet" Nr. 110 for 14. Maj s. A.

Mindedigt over St. St. Blicher. Side [118]-27
[s118a] Eskesen, Morten: [Aa Jyllands brow'n Hih'r]. Side [118]-20 (1902, digte)
af Morten Eskesen (1826-1913)
1858 1. udgave: Hedelærken. Ungdoms-Kvæder. ♦ (Iversens Boghandel), 1858
kollaps Noter
 note til titel Note side 120: "Hedelærken" (1858) S. 62.

[s121] Tang Kristensen, Evald: [Dær æ en Kalgor saa gryw aa stowr]. Side [121]-22 (1902, digte)
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
kollaps Noter
 note til titel Note side 122: "Steen Steensen Blicher's Liv og Gjærning". (1882). S. 95.

[s123] Tang Kristensen, Evald: [Han war en Mand, der lidd di Smo]. Side [123]-24 (1902, digte)
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
kollaps Noter
 note til titel Note side 124: En festsang (1882).

[s125] Thomeskjær, Chr. Sørensen: [A sønge om en gammel Præjst]. Side [125]-27 (1902, digte)
af C. Sørensen Thomaskjær (1841-1919)
1883 1. udgave: Nowwe Smaafaatellinge aa Visse. Fræ Træskuejnen ve Silkibaarre
kollaps Noter
 note til titel Note side 127: "Nowwe Smaafaatelenge aa Visse" (1883), S. 45.

[s128] Andersen, Niels: Skalle-Laust. Side [128]-37 (1902, digte)
af Niels Andersen (1794-1852)
1835 1. udgave: Faaklaaring aa Beskryuels öuer et faalæ villelæ Gild, dæ haa wot i Svinning akkeraat fiir aa tyv Dau ætte Helmes aa trøddæ Dau far Yulauten 1832. Randers, 1835
kollaps Noter
 note til titel Note side 137: "Faaklaaring aa Beskryuels ouer et faalæ villæ Gild, dæ haa wot i Svinning (osv.) 1832, beskrøuen aa Laust Skalle, Øuæfiskemeister aa Staatsmossekanter" (1835).
Stavemaaden fra Wistofts Udgave (1867).

4. Afdeling. Fra Blicher til os. Side [139]-220
[s141] Jacobsen, J. P.: Erik Grubbe og hans Husholder. Side [141]-45 (1902, novelle(r))
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe
kollaps Noter
 note til titel Note side 145: "Marie Grubbe" (1876) S. 9.

[s146] Skytte, Knud: Tosse Povl. Side [146]-49 (1902, digte)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
1883 1. udgave: Bedstemoster. Fortælling. ♦ Schønberg, 1883
kollaps Noter
 note til titel Note side 149: I Wisbechs Almanak, 1869. Optoges derfra i "Bedstemoster" (1883) S. 74. Maalet fra Hobroegnen.

[s150] Eskesen, Morten: En busle Billeth. Side [150]-53 (1902, digte)
af Morten Eskesen (1826-1913)
1883 1. udgave: Digt og Sang. Julegave. Odensen, Milo, 1882
kollaps Noter
 note til titel Note side 153: "Digt og Sang" (1883) S. 9.

[s154] Lund, Chr. J. R.: Ljergravven. Side [154]-67 (1902, novelle(r))
1885 1. udgave: To Noveller i østvendsysselsk Mundart. ♦ Frederikshavn, i kommission hos Boghandler Jepsen, 1885. 34 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 167: "To Noveller fortalte i østvendsysselsk Mundart", 1885, S. 17.

[s168] Johanne: En baahne Knejt. Side [168]-70 (1902, digte)
1885 1. udgave: To nye Digte i jydsk Mundart. ♦ Randers, 1885
kollaps Noter
 note til titel Note side 170: Af "To nye Digte" (1885), S. 11.

[s171] Thomeskjær, Chr. Sørensen: Bette Tammes. Side [171]-73 (1902, digte)
af C. Sørensen Thomaskjær (1841-1919)
1883 1. udgave: Nowwe Smaafaatellinge aa Visse. Fræ Træskuejnen ve Silkibaarre
kollaps Noter
 note til titel Note side 173: "Nowwe Smaafaatelenge aa Visse", 1883, S. 16.

[s174] Nielsen, Niels: Sessel aa Kresten. Erindring fra Okkupationen 1864. Side [174]-75 (1902, digte)
af Niels Nielsen (f. 1845)
1877 1. udgave: Sæjs nøj jysk Wisser fræ O'eskanten. ♦ Oscar Risom's Musikhandel, 1877. 19 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 175: Af "Sejs nøj jysk Wisser fræ O'eskanten", 1867. (Med Musik).

[s176] Jacobsen, J.: Æ Branderektør. Side [176]-83 (1902, novelle(r))
af J. Jacobsen, f 1856 (1856-1901)
1888 indgår i: Tæjelownssjow [1] 1. udgave: 1. Aften. ♦ Kolding, V. Pontoppidans Forlag, 1888. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 183: "Tejelownssjow" 1. Aften S. 28. Maalet fra Varde-Egnen.

[s184] Larsen, Thøger: Kræ-Tammesen. Side [184]-88 (1902, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Note side 188: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Lemvigkanten.

[s189] Alsted, Peter: Povl aa Ann. En Vegselsong. Side [189]-91 (1902, digte)
af Peter Alsted (1864-1944)
kollaps Noter
 note til titel Note side 191: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Horsens-Egnen.

[s192] Mickle, Julius: Sømandens Kone synger. (Ved Jakob Knudsen). Side [192]-93 (1902, digte)
af William Julius Mickle (1734-1788, sprog: engelsk)
oversat af Jakob Knudsen (1858-1917)
kollaps Noter
 note til titel Note side 193: Digtet tillægges Skotten Julius Mickle. Oversættelsen med Musik findes i "Højskolebladet", 27. Decb. 1901.

[s194] Aakjær, Jeppe: Mesterskytten. Side [194]-98 (1902, novelle(r))
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 198: Af "Bondens Søn" (1899). S. 47.

[s201] Aakjær, Jeppe: Hjorddrengen synger Tagfatvisen. Side [201]-02 (1902, digte)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Note side 202: "Derude fra Kjærene" (1899), S. 119.

[s203] Aakjær, Jeppe: Bakk'aal. Side [203]-09 (1902, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [d] 1. udgave: En Omløber
kollaps Noter
 note til titel Note side 209: Af Fortællingen "En Omløber" - ("Fandboer", 1901 S. 15. I). Maalet fra Fjends Herred.

[s210] Aakjær, Jeppe: Maren. Side [210]-11 (1902, digte)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Note side 211: "Derude fra Kjærene" (1899) S. 118.

[s212] Skjoldborg, Johan: Hjemm fræ. Side [212]-14 (1902, digte)
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
kollaps Noter
 note til titel Note side 214: Skrevet til dette Værk. Hannæsbomaal.

[s215] Grønborg, Andr. Th.: Høwerdrengi. Side [215]-16 (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side 216: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Øster Brønderslev Sogn i Vendsyssel.

[s217] Jensen, Johannes V.: Gi Husly! Side [217]-18 (1902, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1901 1. udgave: Vinteren. ♦ Gyldendal, 1901. 114 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 218: Af Fortællingen "Vinteren" (1902). S. 39.

[s219] Jensen, Johannes V.: Godnat! Side [219]-20 (1902, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1901 1. udgave: Vinteren. ♦ Gyldendal, 1901. 114 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 220: Af "Vinteren" (1902). S. 108. Maalet fra Himmerland.
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Jydsk Stævne (1902)
 Bog (oversætter) Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Morskabsbogen [s007]] Rappenskralden. (Efter Robert Burns). Side [7]-10 (1902, digte) 👓
Detaljer
af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af Kellyburnbraes (1829).
 note til titel Oversættelsens første strofe: Der boed en Stodder paa Kildebæks Bred / - hej! mens Rude og Timian gror - / han havde en Kjælling til idel Fortræd / - nu er Timianen visnet, men Ruden i Flor.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Aakjær, Jeppe: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider (1904, roman)
Detaljer
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s001] Senere udgave: Rotter. (Første Kapitel af "Vredens Børn, et Tyendes Saga", 1904). Side 1-7
1909 [Uddrag] indgår i antologien: Nyt Land [s037] Senere udgave: Brudstykke af "Vredens Børn". 1904. Side [37]-59
1913 i: [Skrifter] [7-8] Senere udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga, 1-2. 3. Oplag [ie: ny Udgave]. ♦ 1913. (162 + [2]) + (123 + [5]) sider
1919 i: Samlede Værker [6s439] Senere udgave: Vredens Børn
1923 Senere udgave: Vredens Børn. 5. Oplag [ie: ny Udgave]. ♦ Gyldendal, 1923. 218 sider
1947 Senere udgave: Vredens Børn. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1947. 191 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1905.
 note til titel 3. Oplag = Skrifter, 7-8.
 Bog Aakjær, Jeppe: Fra Jul til Sanct Hans. Historier. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 211 sider (1905, novelle(r))
Detaljer
1913 i: [Skrifter] [10] Senere udgave: Fra Jul til Sankt Hans. Historier .2. Oplag. ♦ 1913. 143 sider
1919 i: Vadmelsfolk [b] Senere udgave: Fra Jul til Sanct Hans
1938 i: Over den blanke Aa [1?] Senere udgave: Fra Jul til Sanct Hans
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag = Skrifter, [10].
kollaps Indhold

[a] Aakjær, Jeppe: Julebagning (1905, novelle(r))
1919 i: Samlede Værker [6s356] Senere udgave: Julebagning. (1901). Side 356-99
kollaps Noter
 note til titel Skrevet efteråret 1901.
 note til titel Oprindelig trykt i: Jydsk Stævne, 1902, side 198-245, under titlen: Held i Uheld.

[b] Aakjær, Jeppe: Paa Brandsyn (1905, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Af en ufuldendt roman: Stivnakken (1901-03), tidligere trykt i en række Venstreblade, julen 1903.

[c] Aakjær, Jeppe: Selvplageren (1905, novelle(r))
[d] Aakjær, Jeppe: Kromand imod sin Vilje (1905, novelle(r))
[e] Aakjær, Jeppe: Dorres Kat (1905, novelle(r))
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s111] Senere udgave: Dorres Kat. (Efter "Fra Jul til Sanct Hans, 1905). Side 111-32
1919 i: Samlede Værker [7s009] Senere udgave: Dorres Kat. (1905). Side 9-21

[f] Aakjær, Jeppe: To om én (1905, novelle(r))
1919 i: Samlede Værker [6s345] Senere udgave: To om én

[g] Aakjær, Jeppe: Snaps (1905, novelle(r))
[h] Aakjær, Jeppe: Naar Bier sværmer (1905, novelle(r))
1919 i: Samlede Værker [6s423] Senere udgave: Naar Bier sværmer
 Bog Aakjær, Jeppe: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider (1905, digte)
Detaljer
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s010] Senere udgave: Jenn' hjemm'. (Af "Fri Felt", en Digtsamling, 1905). Side 10-12
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s013] Senere udgave: Jylland. (Af "Fri Felt", en Digtsamling, 1905). Side 13-16
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s007] Senere udgave: Karup Aa. (Af "Fri Felt", en Digtsamling, 1905). Side 7-10
1912 [Uddrag] i: [Skrifter] [2] Senere udgave: Bag Hjemmets Gavl. Samlede Digte, 1. ♦ Gyldendal, 1912. 175 sider
1918 [Uddrag] i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Digte. 1885-1908. #Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918. [12] + 288 + [8] sider
1931 [Uddrag] Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s010]] Jenn' hjemm'. (Af "Fri Felt", en Digtsamling, 1905). Side 10-12 (1906, digte) 👓
Detaljer
1905 1. udgave: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 12: [Oversættelse af udvalgte dialektord].
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s013]] Jylland. (Af "Fri Felt", en Digtsamling, 1905). Side 13-16 (1906, digte) 👓
Detaljer
1905 1. udgave: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s007]] Karup Aa. (Af "Fri Felt", en Digtsamling, 1905). Side 7-10 (1906, digte) 👓
Detaljer
1905 1. udgave: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s001]] Rotter. (Første Kapitel af "Vredens Børn, et Tyendes Saga", 1904). Side 1-7 (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
1904 1. udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider (1906, digte)
Detaljer
1912 i: [Skrifter] [3] Senere udgave: Rugens Sange - andre Sange. Samlede Digte, 2. [4. ændrede Udgave]. ♦ Gyldendal, 1912. 148 sider
1918 i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Digte. 1885-1908. #Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918. [12] + 288 + [8] sider
1923 Senere udgave: Rugens Sange. 8. meget forøgede Udgave. ♦ Gyldendal, 1923. 214 + [2] sider, illustreret
1926 Senere udgave: Jakob og hans Sønner. Et Højsommerdigt. (Trykt hos Egmont H. Petersen), 1926. [4] + [49] + [3] upag. facs. sider + portræt, [Tvær-kvartformat]
1926 Senere udgave: Rugens Sange. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1926
1941 Senere udgave: Rugens Sange. 10. Udg. ♦ Gydendal, 1941. 237 + [3] sider
1946 Senere udgave: Rugens Sange. 11. Udg. ♦ Gyldendal, 1946. 233 + [3] sider
1948 Senere udgave: Rugens Sange. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 234 sider
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1909.
 note til titel 4. [ændrede] Udgave = Skrifter, 3.
 Dramatik Aakjær, Jeppe: Livet paa Hegnsgaard. Bondekomedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 118 + [2] sider (1907, dramatik)
Detaljer
1913 i: [Skrifter] [6b] Senere udgave: Livet på Hegnsgaard. 2. Oplag [ie: Ny Udgave]. 1913
1918 i: Samlede Værker [3a] Senere udgave: Livet på Hegnsgaard. Side 1-88
1921 Senere udgave: Skuespil. ♦ Gyldendal, 1918 [først udsendt 1921]
1930 Senere udgave: Livet paa Hegnsgaard. Skuespil i 4 Akter. 5. Udg. [Udgivet af Svend Aakjær]. Udg. med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1930. 118 sider
1946 Senere udgave: Livet paa Hegnsgaard. Skuespil i fire Akter. 6. Udg. Udg. med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1946. 118 sider. (Gyldendals Skuespil Serie)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1901.
 url film Filmatiseret 1938. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside danskefilm.dk
 Bog Aakjær, Jeppe: Paa Aftægt. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1907. [4] + 160 sider (1907, roman)
Detaljer
1912 i: [Skrifter] [5b] Senere udgave: Paa Aftægt. 2. Oplag
1919 i: Samlede Værker [7s056] Senere udgave: Paa Aftægt. (1907). Side 56-122
1919 i: Vadmelsfolk [c] Senere udgave: Paa Aftægt
kollaps Noter
 note til titel Udkom 10-4-1907.
 note til titel De første 13 sider tidligere trykt, efteråret 1906, i den radikale provinspresses julenummer.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Klare Druer [s033]] Sidsels Brudelys (1907, novelle(r)) 👓
Detaljer
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [i] Senere udgave: Sidsels Brudelys
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s171] Senere udgave: Sidsels Brudelys. (Efter "Hvor Bønder bor", 1908). Side 171-88
 Bog Aakjær, Jeppe: Hvor Bønder bor. Tolv Smaahistorier. ♦ Gyldendal, 1908. 213 sider (1908, novelle(r))
Detaljer
1913 i: [Skrifter] [6a] Senere udgave: Hvor Bønder bor. 2. Oplag
1919 [Uddrag] i: Vadmelsfolk [d] Senere udgave: Hvor Bønder bor
1938 i: Over den blanke Aa [1?] Senere udgave: Hvor Bønder bor
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 12-11-1908, side 1 [Anmeldelse, signeret: J.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nordjyllands Social-Demokrat 19-11-1908, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Social-Demokraten 26-11-1908, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Aakjær, Jeppe: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven (1908, novelle(r))
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s133] Senere udgave: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven. (Efter "Hvor Bønder bor", 1908). Side 133-53
1919 i: Samlede Værker [7s043] Senere udgave: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven
1928 indgår i: Digte og Fortællinger [c] Senere udgave: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven

[b] Aakjær, Jeppe: Brøndgravere (1908, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Heinrich Dohm (1875-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 10, Juli 1908 side 398-403. Illustreretaf H. Dohm.

[c] Aakjær, Jeppe: Antonius' Fristelser (1908, novelle(r))
1919 i: Samlede Værker [7s030] Senere udgave: Antonius' Fistelser
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordjyllands Social-Demokrat julenummeret 1906.

[d] Aakjær, Jeppe: Jesper Kyvlings Markedsfærd (1908, novelle(r))
[e] Aakjær, Jeppe: Vesterfra (1908, novelle(r))
[f] Aakjær, Jeppe: Var Grundtvig ikke præst (1908, novelle(r))
[g] Aakjær, Jeppe: Hellig Krig (1908, novelle(r))
[h] Aakjær, Jeppe: Landstrygerens Juleaften (1908, novelle(r))
1911 indgår i: Frederik Tapbjergs Plovgilde [s155] Senere udgave: Landstrygerens Juleaften. (Efter "Hvor Bønder bor", 1908). Side 155-69
1948 indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [1s064] Senere udgave: Landstrygerens Juleaften
1975 indgår i antologien: De bedste Julehistorier af danske Forfattere [s064] Senere udgave: Landstrygerens Juleaften. Side 64-[73]

[i] Aakjær, Jeppe: Sidsels Brudelys (1908, novelle(r))
1907 indgår i antologien: Klare Druer [s033] 1. udgave: Sidsels Brudelys

[j] Aakjær, Jeppe: Lines Bejlere (1908, novelle(r))
[k] Aakjær, Jeppe: Mens Ane levede (1908, novelle(r))
[l] Aakjær, Jeppe: Vildkoen (1908, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1909 (udkom 1908), side 25-34. Illustreret af R. Christiansen.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Nyt Land [s037]] Brudstykke af "Vredens Børn". 1904. Side [37]-59 (1909, novelle(r))
Detaljer
1904 [Uddrag] 1. udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Nyt Land [s011]] Frederik Tapbjergs Plovgilde. Af "Vadmelsfolk". 1900. Side [11]-36 (1909, novelle(r))
Detaljer
1900 indgår i: Vadmelsfolk [c] 1. udgave: Frederik Tapbjergs Plovgild
 Trykt i periodicum Aakjær, Jeppe: Jens Jensen og Pæ' Krænsen. Efter Gustav Frøding ved Jeppe Aakjær. Tegninger af Alfred Schmidt. Side 27-28 (1909, digte)
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
baseret på værk af Gustaf Fröding (1860-1911, sprog: svensk)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Arbejderens Almanak 1910.
 Bog Aakjær, Jeppe: Muld og Malm. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1909. [8] + 177 + [3] sider (1909, digte)
Detaljer
1912 [Uddrag] i: [Skrifter] [2] Senere udgave: Bag Hjemmets Gavl. Samlede Digte, 1. ♦ Gyldendal, 1912. 175 sider
1918 [Uddrag] i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Digte. 1885-1908. #Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918. [12] + 288 + [8] sider
1931 [Uddrag] Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
1949 [digtet Bjergmands-Monolog] Senere udgave: Bjergmandssnak. Ved en Markfest på Kaphøje 12. Juli 1908. [Illustreret af Henning Gantriis]. ♦ (Gadgaard Nielsens Bogtr., Lemvig), Julen 1949. [2] + 17 + [5] sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), side [36] [Anmeldelse af J. Jakobsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Dramatik Aakjær, Jeppe: Ulvens Søn. Skuespil i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1909. [4] + 134 + [2] sider (1909, dramatik)
Detaljer
1918 i: Samlede Værker [3b] Senere udgave: Ulvens Søn. Side 89-188
 Tekster Aakjær, Jeppe: En Landsby-Tragedie. ♦ Holstebro, Trykt hos Niels P. Thomsen [ikke i boghandlen], [1910]. [4] + 16 + [6] sider (1910, tekster)
Detaljer
1917 Senere udgave: En Skarns-Præst og andre Syndere. Kulturbilleder fra Hjemstavnen. ♦ 1917. 123 sider
1919 i: Samlede Værker [5] Senere udgave: Af min Hjemstavns Saga. Lidt Bondehistorie. ♦ 1919. viii + 734 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt som manuskript i 100 nummererede eksemplarer.
 note til titel Oprindelig trykt i: Skive Folkeblad, 8-2-1910.
 Bog Aakjær, Jeppe: Den Sommer og den Eng. Digte. ♦ Gyldendal, 1910. [6] + 100 sider (1910, digte)
Detaljer
1912 [Uddrag] i: [Skrifter] [2] Senere udgave: Bag Hjemmets Gavl. Samlede Digte, 1. ♦ Gyldendal, 1912. 175 sider
1918 [Uddrag] i: Samlede Værker [2] Senere udgave: Digte. 1908-1918. (Odense), 1918. [12] + 280 + [8] sider
1931 [Uddrag] Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 128 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 137, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Aakjær, Jeppe: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider (1911, roman)
Detaljer
omslag af Achton Friis (1871-1939)
1919 i: Samlede Værker [7s342] Senere udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur Folk. Side 341-73
1919 Senere udgave: Vadmelsfolk. [Ny Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. [Bind] 1-2, 326 + 397 sider
1928 Senere udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. (4. Udg. Med Glossarium). Omsl. og Titelbillede tegnet af Achton Friis. ♦ Gyldendal, 1928. 104 sider, med 1 portræt
1938 i: Over den blanke Aa [2b] Senere udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri
1946 Senere udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. 6. Udg. Gyldendal, 1946
1947 Senere udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1947. 72 sider og 1 portræt
kollaps Noter
 note til titel Udkom 8-12-1911. Omslagstegning af Achton Friis.
 note til titel Fortalen også trykt i Bogvennen, december 1911, side 12.
 note til titel Med 1 billede.
 note til titel Gammel Jehannes er Johannes Villadsen (1819-1903) i Aakjær.
 Dramatik Aakjær, Jeppe: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1911. [4] + 108 sider (1911, dramatik)
Detaljer
1918 i: Samlede Værker [3c] Senere udgave: Naar Bønder elsker. Side 189-274
1921 Senere udgave: Skuespil. ♦ Gyldendal, 1918 [først udsendt 1921]
1930 Senere udgave: Naar Bønder elsker. Skuespil i 5 Akter. [Udgivet af Svend Aakjær]. 4. Udg. Udgave med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1930. 120 sider
1946 Senere udgave: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. 5. Udg. Udg. med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1946. 120 sider. (Gyldendals Skuespil Serie)
kollaps Noter
 url film Filmatiseret 1942. Artikel om filmen på danskefilm.dk. Link til ekstern webside www.danskefilm.dk
 Bog Aakjær, Jeppe: Frederik Tapbjergs Plovgilde. Udvalgte Fortællinger. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 188 + [2] sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1911, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
forside af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Med forsidetegning i farver [usigneret].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s005] Aakjær, Jeppe: Mens Pølsen koger. (Efter "Vadmelsfolk", 1900). Side 5-33 (1911, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [a] 1. udgave: Mens Pølsen koger

[s035] Aakjær, Jeppe: Jens Tanderup. (Efter "Vadmelsfolk", 1900). Side 35-66 (1911, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [b] 1. udgave: Jens Tanderup

[s067] Aakjær, Jeppe: Frederik Tapbjærgs Plovgilde. (Efter "Vadmelsfolk", 1900). Side 67-92 (1911, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [c] 1. udgave: Frederik Tapbjergs Plovgild

[s093] Aakjær, Jeppe: Da Lampen tændtes. En Erindring fra firserne. (Efter "Fjandboer", 1901). Side 93-109 (1911, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [c] 1. udgave: Da Lampen tændtes

[s111] Aakjær, Jeppe: Dorres Kat. (Efter "Fra Jul til Sanct Hans, 1905). Side 111-32 (1911, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [e] 1. udgave: Dorres Kat

[s133] Aakjær, Jeppe: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven. (Efter "Hvor Bønder bor", 1908). Side 133-53 (1911, novelle(r))
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [a] 1. udgave: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven

[s155] Aakjær, Jeppe: Landstrygerens Juleaften. (Efter "Hvor Bønder bor", 1908). Side 155-69 (1911, novelle(r))
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [h] 1. udgave: Landstrygerens Juleaften

[s171] Aakjær, Jeppe: Sidsels Brudelys. (Efter "Hvor Bønder bor", 1908). Side 171-88 (1911, novelle(r))
1907 indgår i antologien: Klare Druer [s033] 1. udgave: Sidsels Brudelys
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen anfører fejlagtigt at novellen stammer fra "Hvor Bønder bor", men den blev oprindelig publiceret i: Klare Druer, 1907.
 Samling Aakjær, Jeppe: [Skrifter]. ♦ Gyldendal, 1912-13. [Bind 1-10] (1912-13, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Af forlaget betegnet som "Folkeudgave". Efter forfatterens oplysninger væsentligt forandret og gruppen Samlede Digte, bindene 2-4, forøget.
kollaps Indhold

[1] Aakjær, Jeppe: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. 2. [ændrede] Oplag, 1912. 179 sider (1912, novelle(r))
1900 1. udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. ♦ Søtoftes Forlag, 1900. 255 sider
kollaps Noter
 note til titel Med farvetr., portr.tvl. og autogr.facs.

[2] Aakjær, Jeppe: Bag Hjemmets Gavl. Samlede Digte, 1. ♦ Gyldendal, 1912. 175 sider (1912, digte)
1905 [Uddrag] 1. udgave: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider
1909 [Uddrag] 1. udgave: Muld og Malm. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1909. [8] + 177 + [3] sider
1910 [Uddrag] 1. udgave: Den Sommer og den Eng. Digte. ♦ Gyldendal, 1910. [6] + 100 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1917.

[3] Aakjær, Jeppe: Rugens Sange - andre Sange. Samlede Digte, 2. [4. ændrede Udgave]. ♦ Gyldendal, 1912. 148 sider (1912, digte)
1899 [Uddrag] 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
kollaps Noter
 note til titel 5. Oplag, 1915.

[4] Aakjær, Jeppe: Tidsbølger. Samlede Digte, 3. ♦ 1912. 158 + [2] sider (1912, digte)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret

[5a] Aakjær, Jeppe: Fjandboer. 2. Oplag (1912, novelle(r))
[5b] Aakjær, Jeppe: Paa Aftægt. 2. Oplag (1912, roman)
1907 1. udgave: Paa Aftægt. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1907. [4] + 160 sider

[6a] Aakjær, Jeppe: Hvor Bønder bor. 2. Oplag (1913, novelle(r))
1908 1. udgave: Hvor Bønder bor. Tolv Smaahistorier. ♦ Gyldendal, 1908. 213 sider

[6b] Aakjær, Jeppe: Livet på Hegnsgaard. 2. Oplag [ie: Ny Udgave]. 1913 (1913, dramatik)
1907 1. udgave: Livet paa Hegnsgaard. Bondekomedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 118 + [2] sider

[7-8] Aakjær, Jeppe: Vredens Børn. Et Tyendes Saga, 1-2. 3. Oplag [ie: ny Udgave]. ♦ 1913. (162 + [2]) + (123 + [5]) sider (1913, roman)
1904 1. udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider

[9] Aakjær, Jeppe: Bondens Søn. Fortælling. 2. [ændrede] Oplag. Gyldendal, 1913. 144 sider (1913, roman)
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider

[10] Aakjær, Jeppe: Fra Jul til Sankt Hans. Historier .2. Oplag. ♦ 1913. 143 sider (1913, novelle(r))
1905 1. udgave: Fra Jul til Sanct Hans. Historier. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 211 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Juleroser 1912 [?]] Tre på en stige (1912, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Juleroser. Et udvalg af fortællinger fra "Juleroser" (1881-1944) ved Hans Henrik Jacobsen. Gyldendal, 1984.
 Tekster Aakjær, Jeppe: Sommer-Taler. ♦ Gyldendal, 1913. 197 + [3] sider (1913, tekster)
Detaljer
1919 i: Samlede Værker [4] Senere udgave: Artikler og Taler. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. [10] + 566 + [4] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Esper Tækki. En Sallingbo-Empe. ♦ Gyldendal, 1913. 59 sider (1913, digte)
Detaljer
forside af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1919 i: Samlede Værker [7s375] Senere udgave: Esper Tækki
kollaps Noter
 note til titel Udkom 22-10-1913, omslagstegning af Rasmus Christiansen.
 anmeldelse Politiken 2-12-1913 [Anmeldelse, signeret Kai F.-M.].
 Bog Aakjær, Jeppe: Jævnt Humør. Smaahistorier. ♦ Gyldendal, 1913. [8] + 203 + [5] sider (1913, roman)
Detaljer
1919 [Uddrag] i: Vadmelsfolk [e] Senere udgave: Jævnt Humør
 Bog Aakjær, Jeppe: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder. ♦ Gyldendal, 1914. 370 + [6] sider (1914, roman)
Detaljer
1919 i: Samlede Værker [8s001] Senere udgave: Arbejdets Glæde. Side 1-186
1919 Senere udgave: Arbejdets Glæde. 3. Udgave. [Separatudgave af Samlede Værker]. ♦ Gyldendal, 1919. 186 sider
1938 i: Over den blanke Aa [2c] Senere udgave: Arbejdets Glæde
kollaps Noter
 note til titel Udkom i september 1914, 1. oplag på 6000 eksemplarer.
 note til titel 2. Oplag, 1916 [17-12-1916, 2000 eksemplarer].
 Tekster Aakjær, Jeppe: Hedevandringer. ♦ Gyldendal, 1915. 100 [4] sider, illustreret (1915, tekster)
Detaljer
1919 i: Samlede Værker [4] Senere udgave: Artikler og Taler. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. [10] + 566 + [4] sider
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1908, oprindelig trykt i: Frem, september 1910 (Lande og Folk, bind 1, side 363-420).
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 46.4 Jylland (Geografi og Rejser).
 Bog Aakjær, Jeppe: Fir' Fjandbo-Saang. Ett for lett og ett for laang. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1915. [20] sider (1915, digte)
Detaljer
1916 Senere udgave: Vejr og Vind og Folkesind. Digte. ♦ Gyldendal, 1916. 138 + [6] sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt som manuskript i 100 nummererede eksemplarer, deraf 25 på japansk papir.
 Bog Aakjær, Jeppe: Jens Langkniv. Af Fjends Herreds Krønikebog. ♦ Gyldendal, 1915. 367 sider (1915, roman)
Detaljer
1919 i: Samlede Værker [8s351] Senere udgave: Jens Langkniv. Af Fjends Herreds Krønikebog. Side 351-546
kollaps Noter
 url film Filmatiseret 1940. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Danskefilm.dk
 anmeldelse Politiken 26-5-1915, side 3-4 [Anmeldelse af L.C. Nielsen].
 Bog Aakjær, Jeppe: Liv og Sang. Digte i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1916. 112 sider (1916, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger, 1919
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bibliofiludgave trykt i 300 eksemplarer.
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 anmeldelse Politiken 13-5-1916, Kroniken [Anmeldelse af Kai Friis-Møller].
 Afsnit i bog (redigeret) Blicher, St. St.: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal - Nordisk Forlag, 1916. 119 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger) (1916, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1927 Senere udgave: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. 2. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1927. 123 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger)
 Bog Aakjær, Jeppe: Gammel Jehannes hans Nöjesvis. ♦ Holstebro, Tr. h. Niels P. Thomsen [ikke i boghandlen], 1916. [24] sider (1916, digte)
Detaljer
1918 i: Samlede Værker [2:s98] Senere udgave: Gammel Jehannes hans Nøjesvis. Side 98-102
kollaps Noter
 note til titel Trykt som manuskript i en bibliofil-udgave. Oplaget var 100 eksemplarer.
 note til titel Gammel Jehannes er Johannes Villadsen (1819-1903) i Aakjær.
 Bog Aakjær, Jeppe: Hvor der er gjærende Kræfter. Landarbejderroman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 361 + [7] sider (1916, roman) 👓
Detaljer
1919 i: Samlede Værker [8s187] Senere udgave: Hvor der er gjærende Kræfter. Landarbejderroman. Side 187-349
1921 Senere udgave: Hvor der er gjærende Kræfter. [Ny Udgave, separatudgave af Samlede Værker]. ♦ Gyldendal, 1919 [udsendtes først 1921]. 161 + [3] sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 1-5 1916. 1. oplag på 6000 eksemplarer, samtidig udkom 50 eksemplarer på bøttepapir.
 note til titel Titlen er en linie fra Bjørnstjerne Bjørnsons digt: Øyvinds Sang.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Aakjær, Jeppe: Vejr og Vind og Folkesind. Digte. ♦ Gyldendal, 1916. 138 + [6] sider (1916, digte)
Detaljer
1915 1. udgave: Fir' Fjandbo-Saang. Ett for lett og ett for laang. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1915. [20] sider
1918 [Uddrag] i: Samlede Værker [2] Senere udgave: Digte. 1908-1918. (Odense), 1918. [12] + 280 + [8] sider
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 note til titel Også i 100 eksemplarer trykt på dansk kludepapir.
 note til titel 2. Oplag, 1917.
 Bog (oversætter) Bull, Jacob B.: Folkelivsbiileder. Oversat af Jeppe Aakjær. ♦ Gyldendal, 1917. [Bind] I-II, 288 + 252 sider (1917, novelle(r))
af Jacob Breda Bull (1853-1930, sprog: norsk)
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Foraarsbogen [a]] Povl med den tunge Skovl (1917, novelle(r))
 Tekster Aakjær, Jeppe: En Skarns-Præst og andre Syndere. Kulturbilleder fra Hjemstavnen. ♦ 1917. 123 sider (1917, tekster)
serietitel: Pios Vignet-Bøger
Detaljer
1910 1. udgave: En Landsby-Tragedie. ♦ Holstebro, Trykt hos Niels P. Thomsen [ikke i boghandlen], [1910]. [4] + 16 + [6] sider
1919 i: Samlede Værker [5] Senere udgave: Af min Hjemstavns Saga. Lidt Bondehistorie. ♦ 1919. viii + 734 sider
kollaps Noter
 note til titel Også i 75 "exempl. de luxe".
 note til titel Indhold: En Skarns Præst. Hex i Forhør. En Landsbytragedie. "Den hængte Tyv". Lidt Brev-Potpourri.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 04 (Samlingsværker. Samlede Værker og Skrifter af blandet Indhold).
 Bog Aakjær, Jeppe: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. 3. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Gyldendal, 1917. 179 sider (1917, novelle(r))
Detaljer
1900 1. udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. ♦ Søtoftes Forlag, 1900. 255 sider
kollaps Noter
 note til titel Med farvetr., portr.tvl. og autogr.facs.
 note til titel Identisk med udgaven trykt som: Skrifter, 1, 1912.
 Dramatik Aakjær, Jeppe: Himmelbjærgpræsten. Et Skuespil. [Et Forspil og 4 Akter]. ♦ Gyldendal, 1917. 108 + [4] (1917, dramatik)
Detaljer
om: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1918 i: Samlede Værker [3d] Senere udgave: Himmelbjergpræsten. Side 275-357
kollaps Noter
 note til titel Om St. St. Blicher.
 note til titel 2. Oplag, 1917.
 Bog Aakjær, Jeppe: Fortællinger. Oversat af Jacob B. Bull. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. [Bind] I-II, 274 + 266 sider (1917, novelle(r))
oversat af Jacob Breda Bull (1853-1930, sprog: norsk)
 Samling Aakjær, Jeppe: Samlede Værker. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918-19. 1-8 Bind (1918-19, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider: [Forord, signeret: Jenle, 10. August 1918, Jeppe Aakjær].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[1] Aakjær, Jeppe: Digte. 1885-1908. #Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918. [12] + 288 + [8] sider (1918, digte)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
1905 [Uddrag] 1. udgave: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
1909 [Uddrag] 1. udgave: Muld og Malm. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1909. [8] + 177 + [3] sider
1920 Senere udgave: Samlede Digte. 1885-1918. ♦ Gyldendal, 1920 [ie: 1918]. Bd. 1-3, 368 + 328 + 328 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2] Aakjær, Jeppe: Digte. 1908-1918. (Odense), 1918. [12] + 280 + [8] sider (1918, digte)
1910 [Uddrag] 1. udgave: Den Sommer og den Eng. Digte. ♦ Gyldendal, 1910. [6] + 100 sider
1916 [Uddrag] 1. udgave: Vejr og Vind og Folkesind. Digte. ♦ Gyldendal, 1916. 138 + [6] sider
1920 Senere udgave: Samlede Digte. 1885-1918. ♦ Gyldendal, 1920 [ie: 1918]. Bd. 1-3, 368 + 328 + 328 sider
1921 Senere udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 + [3] sider

[2:s98] Aakjær, Jeppe: Gammel Jehannes hans Nøjesvis. Side 98-102 (1918, digte)
1916 1. udgave: Gammel Jehannes hans Nöjesvis. ♦ Holstebro, Tr. h. Niels P. Thomsen [ikke i boghandlen], 1916. [24] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3] Aakjær, Jeppe: Skuespil. (Odense), 1918. [8] + 357 + [3] sider (1918, dramatik)
[3a] Aakjær, Jeppe: Livet på Hegnsgaard. Side 1-88 (1918, dramatik)
1907 1. udgave: Livet paa Hegnsgaard. Bondekomedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 118 + [2] sider

[3b] Aakjær, Jeppe: Ulvens Søn. Side 89-188 (1918, dramatik)
1909 1. udgave: Ulvens Søn. Skuespil i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1909. [4] + 134 + [2] sider
kollaps Noter

[3c] Aakjær, Jeppe: Naar Bønder elsker. Side 189-274 (1918, dramatik)
1911 1. udgave: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1911. [4] + 108 sider

[3d] Aakjær, Jeppe: Himmelbjergpræsten. Side 275-357 (1918, dramatik)
1917 1. udgave: Himmelbjærgpræsten. Et Skuespil. [Et Forspil og 4 Akter]. ♦ Gyldendal, 1917. 108 + [4]

[4] Aakjær, Jeppe: Artikler og Taler. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. [10] + 566 + [4] sider (1919, tekster)
1913 1. udgave: Sommer-Taler. ♦ Gyldendal, 1913. 197 + [3] sider
1915 1. udgave: Hedevandringer. ♦ Gyldendal, 1915. 100 [4] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord, signeret Jenle, 2. Septbr. 1918, Jeppe Aakjær].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s023] Aakjær, Jeppe: Missionen og dens Høvding. Side 23-57 (1919, tekster)
andet: Vilhelm Beck (1829-1901)
1897 1. udgave: Missionen og dens Høvding. ♦ I kommission hos Jacob Erslew, 1897. 58 sider

[5] Aakjær, Jeppe: Af min Hjemstavns Saga. Lidt Bondehistorie. ♦ 1919. viii + 734 sider (1919, tekster)
1910 1. udgave: En Landsby-Tragedie. ♦ Holstebro, Trykt hos Niels P. Thomsen [ikke i boghandlen], [1910]. [4] + 16 + [6] sider
1917 1. udgave: En Skarns-Præst og andre Syndere. Kulturbilleder fra Hjemstavnen. ♦ 1917. 123 sider

[6s001] Aakjær, Jeppe: Bondens Søn (1919, roman)
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider

[6s115] Aakjær, Jeppe: Vadmelsfolk. [1] (1919, novelle(r))
1900 1. udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. ♦ Søtoftes Forlag, 1900. 255 sider

[6s116] Aakjær, Jeppe: Mens Pølsen koger. (1900). Side 116-34 (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [a] 1. udgave: Mens Pølsen koger

[6s135] Aakjær, Jeppe: Eros og Bierne. (1900). Side 135- (1919, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [b] 1. udgave: Eros og Bierne

[6s149] Aakjær, Jeppe: Da Lampen tændtes (1919, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [c] 1. udgave: Da Lampen tændtes

[6s160] Aakjær, Jeppe: Dødsfjender (1919, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [a] 1. udgave: Dødsfjender

[6s188] Aakjær, Jeppe: Bakgaarden og dens Beboere (1919, novelle(r))
[6s221] Aakjær, Jeppe: Frederik Tapbjergs Plovgilde. (1900). Side 221-36 (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [c] 1. udgave: Frederik Tapbjergs Plovgild
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6s237] Aakjær, Jeppe: I Daalum Mølle (1919, novelle(r))
[6s264] Aakjær, Jeppe: Jens Tanderup (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [b] 1. udgave: Jens Tanderup

[6s285] Aakjær, Jeppe: Ene (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [f] 1. udgave: Ene

[6s303] Aakjær, Jeppe: En Omløber (1919, novelle(r))
[6s345] Aakjær, Jeppe: To om én (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [f] 1. udgave: To om én

[6s356] Aakjær, Jeppe: Julebagning. (1901). Side 356-99 (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [a] 1. udgave: Julebagning

[6s400] Aakjær, Jeppe: Snaps (1919, novelle(r))
[6s411] Aakjær, Jeppe: Paa Brandsyn. (1902). Side 411-17 (1919, novelle(r))
[6s418] Aakjær, Jeppe: Var Grundtvig ikke Præst (1919, novelle(r))
[6s423] Aakjær, Jeppe: Naar Bier sværmer (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [h] 1. udgave: Naar Bier sværmer

[6s439] Aakjær, Jeppe: Vredens Børn (1919, roman)
1904 1. udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider

[7s001] Aakjær, Jeppe: Selvplageren (1919, novelle(r))
[7s006] Aakjær, Jeppe: Kromand imod sin Vilje (1919, novelle(r))
[7s009] Aakjær, Jeppe: Dorres Kat. (1905). Side 9-21 (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [e] 1. udgave: Dorres Kat

[7s022] Aakjær, Jeppe: Vesterfra (1919, novelle(r))
[7s026] Aakjær, Jeppe: Under Sablen (1919, novelle(r))
[7s030] Aakjær, Jeppe: Antonius' Fistelser (1919, novelle(r))
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [c] 1. udgave: Antonius' Fristelser

[7s043] Aakjær, Jeppe: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven (1919, novelle(r))
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [a] 1. udgave: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven

[7s056] Aakjær, Jeppe: Paa Aftægt. (1907). Side 56-122 (1919, roman)
1907 1. udgave: Paa Aftægt. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1907. [4] + 160 sider

[7s342] Aakjær, Jeppe: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur Folk. Side 341-73 (1919, roman)
1911 1. udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider

[7s375] Aakjær, Jeppe: Esper Tækki (1919)
1913 1. udgave: Esper Tækki. En Sallingbo-Empe. ♦ Gyldendal, 1913. 59 sider

[8s001] Aakjær, Jeppe: Arbejdets Glæde. Side 1-186 (1919, roman)
1914 1. udgave: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder. ♦ Gyldendal, 1914. 370 + [6] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s187] Aakjær, Jeppe: Hvor der er gjærende Kræfter. Landarbejderroman. Side 187-349 (1919, roman)
1916 1. udgave: Hvor der er gjærende Kræfter. Landarbejderroman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 361 + [7] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s351] Aakjær, Jeppe: Jens Langkniv. Af Fjends Herreds Krønikebog. Side 351-546 (1919)
1915 1. udgave: Jens Langkniv. Af Fjends Herreds Krønikebog. ♦ Gyldendal, 1915. 367 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Aakjær, Jeppe: Ravperler. Julen 1918. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1918. [32] sider (1918, digte)
Detaljer
1921 Senere udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 + [3] sider
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt som manuskript i 150 eksemplarer, hvoraf 10 på japansk papir og 20 på Old Stratford.
 Bog Aakjær, Jeppe: Glimmersand. Smaavers. Julen 1919. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1919. [10] + 47 + [3] sider + portræt og autogr.facs. (1919, digte)
Detaljer
1921 Senere udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 + [3] sider
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 200 eksemplarer.
 Bog Aakjær, Jeppe: Vadmelsfolk. [Ny Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. [Bind] 1-2, 326 + 397 sider (1919, novelle(r))
Detaljer
1900 1. udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. ♦ Søtoftes Forlag, 1900. 255 sider
1911 1. udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider
kollaps Indhold

[a] Aakjær, Jeppe: Fjandboer (1919, novelle(r))
1901 1. udgave: Fjandboer. Fortællinger fra Heden. ♦ Gyldendal, 1901. [8] + 167 sider

[b] Aakjær, Jeppe: Fra Jul til Sanct Hans (1919, novelle(r))
1905 1. udgave: Fra Jul til Sanct Hans. Historier. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 211 sider

[c] Aakjær, Jeppe: Paa Aftægt (1919, roman)
1907 1. udgave: Paa Aftægt. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1907. [4] + 160 sider

[d] Aakjær, Jeppe: Hvor Bønder bor (1919, novelle(r))
1908 [Uddrag] 1. udgave: Hvor Bønder bor. Tolv Smaahistorier. ♦ Gyldendal, 1908. 213 sider

[e] Aakjær, Jeppe: Jævnt Humør (1919, novelle(r))
1913 [Uddrag] 1. udgave: Jævnt Humør. Smaahistorier. ♦ Gyldendal, 1913. [8] + 203 + [5] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Arbejdets Glæde. 3. Udgave. [Separatudgave af Samlede Værker]. ♦ Gyldendal, 1919. 186 sider (1919, roman) 👓
Detaljer
1914 1. udgave: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder. ♦ Gyldendal, 1914. 370 + [6] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Samlede Digte. 1885-1918. ♦ Gyldendal, 1920 [ie: 1918]. Bd. 1-3, 368 + 328 + 328 sider (1920, digte)
Detaljer
1918 i: Samlede Værker [1] 1. udgave: Digte. 1885-1908. #Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918. [12] + 288 + [8] sider
1918 i: Samlede Værker [2] 1. udgave: Digte. 1908-1918. (Odense), 1918. [12] + 280 + [8] sider
1947 Senere udgave: Samlede Digte. Bd. 1-3
kollaps Noter
 note til titel Særudgave af Digte 1885-1908 og Digte 1908-1918 fra Samlede Værker, bind 1-2.
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 5, side 190 [Anmeldelse af Ingeborg Simesen, signeret: I.S.].
 Afsnit i bog (udgiver) Blicher, Steen Steensen: Samlede Skrifter. Udgivne af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1920-34. 33 Bind (1920-34, samling)
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
udgiver: Henrik Ussing (1877-1946)
udgiver: Georg Christensen (1877-1966)
udgiver: Johannes Nørvig (1898-1965)
udgiver: Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet med undersøttelse af Carlsbergfondet.
 note til titel Bind 1-4 udgivet af Jeppe Aakjær og Henrik Ussing.
 note til titel Bind 5-20 udgivet af Jeppe Aakjær og Georg Christensen.
 note til titel Bind 21-22 og 24-26 udgivet af Jeppe Aakjær og Johs. Nørvig.
 note til titel Bind 23 udgivet af Jeppe Aakjær og Helge Topsøe-Jensen.
 note til titel Bind 27-33 udgivet af Johs. Nørvig.
kollaps Indhold

[1-2] Macpherson, James: Ossians Digte. 252 + 175 sider (1920, digte)
af James Macpherson (1736-1796, sprog: engelsk)
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1790-91 1. udgave: Digte. Oversatte af det Engelske ved Andr. Chr. Alstrup. ♦ Kbh., 1790-91. 1-2. Deel

[3-8] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 212 + 263 + 244 + 314 + 264 + 198 sider (1920-21)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[4s001] Blicher, Steen Steensen: Generalprøven i Kragehul (1920, dramatik)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1819 1. udgave: Generalprøven i Kragehul. Comedie i tre Acter. ♦ Aarhuus, trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1819. 78 sider

[5s031] Blicher, Steen Steensen: Avisfrieriet (1920, dramatik)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1849 1. udgave: Avisfrieriet. Original Comedie i een Act. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordan, 1849. 32 sider. (Privat-Theatret, 1)

[6s060] Blicher, Steen Steensen: Løn, som forskyldt (1920, dramatik)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1875 1. udgave: Løn som forskyldt. Comedie i tre Acter. ♦ København, L. Jordans Forlag, 1875. 34 sider. (Privat-Theatret, hft. 4)

[6s141] Blicher, Steen Steensen: Jydske Røverhistorier (1920, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1c] 1. udgave: Jydske Røverhistorier. Side 1-8

[6s147] Blicher, Steen Steensen: Oldsagn paa Alheden (1920, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1d] 1. udgave: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24

[6s162] Blicher, Steen Steensen: Johanna Gray (1920, dramatik)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1825 1. udgave: Johanna Gray. Tragoedie i 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1825. 131 sider

[7s001] Blicher, Steen Steensen: En Landsbydegns Dagbog (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[7s043] Blicher, Steen Steensen: Den barnløse Kone (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s050] 1. udgave: Den barnløse Kone. En jydsk Legende. Side [50]-53

[7s051] Blicher, Steen Steensen: Et Eventyr paa Heden (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[7s073] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Thorning (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[7s097] Blicher, Steen Steensen: Nøddaaben (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1h] 1. udgave: Nøddaaben. Side 101-08

[7s106] Blicher, Steen Steensen: Epella von Galla, den mesterlige Rytter. Side 106 (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 26, 1824, side 368-70.
 note til titel Opført i St.St. Blicher. En bibliografi, 1993 som nr 138 og betegnet novelle. I samtlige skrifter betegnet anekdote.
 url [Om den tyske røverridder Eppele von Gailingen (1310-1381)]. Link til ekstern webside www.nuernbergwiki.de

[7s108] Blicher, Steen Steensen: Donna Leonora (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[7s134] Blicher, Steen Steensen: Det lykkelige Møde (1921, dramatik)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Digte [2s254] 1. udgave: Det lykkelige Møde. Side 254-74

[8s003] Blicher, Steen Steensen: Fruentimmerhaderen (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[8s044] Blicher, Steen Steensen: En Aften-Underholdning på Dagbjerg Dos (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, januar 1827, side 102-07.
 note til titel Blev i omarbejdet form et kapitel i Høstferierne.

[8s060] Blicher, Steen Steensen: Kjærlighed i Syden (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[8s113] Blicher, Steen Steensen: Peer Spillemand (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1899 indgår i: Skizzer og Bladartikler [s090] 1. udgave: Peer Spillemand. Side 90-97

[8s132] Blicher, Steen Steensen: Krybeskytten (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48

[8s164] Blicher, Steen Steensen: Gyldholm (1921, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[9] Goldsmith, Oliver: Præsten i Wakefield. 250 sider (1921, roman)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kbh., 1779. x + 370 sider

[10-16] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 220 + 228 + 221 + 232 + 251 + 252 + 235 sider (1922-26)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[10s045] Blicher, Steen Steensen: De forunelest Oer i Jens Jensen Lyu (1922, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 2, maj 1827, side 216-20.
 note til titel Senere optaget som en del af: E bindstouw.

[10s052] Blicher, Steen Steensen: Røverstuen (1922, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[10s117] Blicher, Steen Steensen: Uolle Vistisens Stryuels hjem fræ Kjøvnhaun te hans kiere Foræller (1922, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprydenlig trykt i: Nordlyset, bind 3, juli 1827, side 115-21.

[10s123] Blicher, Steen Steensen: Urtepotten (1922, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[10s160] Blicher, Steen Steensen: Stakkels Louis! (1922, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[11s004] Blicher, Steen Steensen: Den sachsiske Bondekrig (1923, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[11s107] Buchwald, Heinrich v.: En ung Krøblings sidste Tanker. Efter Buchwald (1923, novelle(r))
originaltitel: Les dernières pensées d'un jeune invalide, 1824
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 4, december 1827, side 253-91, med noten: Oversat med Forfatterens Tilladelse af den franske Orignal.

[11s164] Blicher, Steen Steensen: Jøderne paa Hald (1923, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[12s026] Blicher, Steen Steensen: Sildig Opvaagnen (1923, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[12s065] Blicher, Steen Steensen: De Uadskillelige. Efter Fransk [Jouy] (1923, novelle(r))
af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til oversat titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 6, april 1828, side 4-13, med undertitlen: Omarbejdet efter en Tirade i L'hermite en Italie. Par Jouy. Paris 1824.

[12s087] Blicher, Steen Steensen: Rodiserinden (1923, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[12s114] Blicher, Steen Steensen: En opfyldt højst ulyksalig Spaadom (1923, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 6, maj 1828, side 143-57, med undertitlen: En med alle Omstændigheder sandfærdig Begivenhed, som tildrog sig i Neapel Aar 1783. [Signeret B.].

[12s141] Blicher, Steen Steensen: Eva (1923, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[12s179] Blicher, Steen Steensen: Jordbærret (1923, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2c] 1. udgave: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33

[12s197] Blicher, Steen Steensen: Laaneren. Efter Fransk (1923, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 7, juli 1828, side 103-10, med undertitlen: Efter det Franske; men noget forandret og localiseret. [Signeret B.].

[13s029] Blicher, Steen Steensen: Fiore og Fioretta (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[13s056] Blicher, Steen Steensen: Den døve Mand og den blinde Kone (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[13s086] Blicher, Steen Steensen: Den svenske Major (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[13s123] Blicher, Steen Steensen: Ak! hvor forandret (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[13s194] Blicher, Steen Steensen: Fire Perioder (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[14s001] Blicher, Steen Steensen: Maria de Carmo. Side 1-24 (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36

[14s033] Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Side 33-54 (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[14s062] Blicher, Steen Steensen: Falddøren. Side 62-85 (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[14s124] Blicher, Steen Steensen: Peer Spillemands Skibsjournal. Side 124-148 (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[14s155] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlby. Side 155-200 (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[14s203] Blicher, Steen Steensen: Kjeltringliv. Side 203- (1924, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[15s012] Blicher, Steen Steensen: Telse. Side 12-100 (1925, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[15s132] Blicher, Steen Steensen: Letacq. Side 132-203 (1925, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[16-18] Blicher, Steen Steensen: Diana. 1die-6te Hæfte (1926-27, tekster)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[18s156] Blicher, Steen Steensen: Himmelbjerget. Side 156-189 (1927, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[18s190] Blicher, Steen Steensen: Eremitten ved Grenaae. Side 190- (1927, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[19-21] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 216 + 238 + 305 sider (1927-28)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[19s007] Blicher, Steen Steensen: Hævnen. Side 7-44 (1927, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[19s045] Blicher, Steen Steensen: Juleferierne. Side 45-122 (1927, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[19s123] Blicher, Steen Steensen: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 123-49 (1927, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[19s181] Blicher, Steen Steensen: Marie. Side 181- (1927, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[20s001] Blicher, Steen Steensen: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-156 (1928, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[20s178] Blicher, Steen Steensen: Svithiod. Side 178-216 (1928, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1837 1. udgave: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836. ♦ Randers, Fr. Smiths Forlag, 1837. 64 sider

[21s098] Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene. Side 98-136 (1928, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[21s199] Blicher, Steen Steensen: Viborg Amt. Almindelig Udsigt Over Amtet I. Side 199- (1928, tekster)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[22] Blicher, Steen Steensen: Viborg Amt. Almindelig Udsigt Over Amtet II. 258 sider (1928, tekster)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[23-30] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 221 + 242 + 252 + 321 + 265 + 191 + 218 + 274 sider (1929-32)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[23s120] Blicher, Steen Steensen: [Jens Landkniv] (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s059] 1. udgave: Jens Landkniv. Side 59-65

[23s128] Blicher, Steen Steensen: [Stoffer Jennyww] (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s066] 1. udgave: [Stoffer Jennyww]. [del af: Bowbjerg, side 66-72]

[23s138] Blicher, Steen Steensen: [Færgeborg] (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s080] 1. udgave: Færgeborg. Side 80-86

[24s020] Blicher, Steen Steensen: Maskeraden (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[24s044] Blicher, Steen Steensen: Skytten paa Aunsbjerg (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[24s067] Blicher, Steen Steensen: Baglænds (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[24s101] Blicher, Steen Steensen: Landsbydoctoren (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[24s113] Blicher, Steen Steensen: Den jydske hvide Dam (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[24s124] Blicher, Steen Steensen: Høstferierne (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[25s007] Blicher, Steen Steensen: Julianes Giftermaal (1929, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[26s001] Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener (1930, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[26s133] Blicher, Steen Steensen: Eneste Barn (1930, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[27s001] Blicher, Steen Steensen: Hannibal (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s001] 1. udgave: Hannibal. Side 1-25

[27s024] Blicher, Steen Steensen: Erik Hakonsøn (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s026] 1. udgave: Erik Hakonson. Side 26-46

[27s044] Blicher, Steen Steensen: Viinhandleren og Herremanden (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[27s154] Blicher, Steen Steensen: Stodderkongen (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16

[27s169] Blicher, Steen Steensen: Guillaume de Martonniere (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[27s183] Blicher, Steen Steensen: Den hule Eeg (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52

[27s201] Blicher, Steen Steensen: Le Petitmaître d'Ecole (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67

[27s215] Blicher, Steen Steensen: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843 (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88

[28s011] Blicher, Steen Steensen: Livø (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[28s055] Blicher, Steen Steensen: Kjeresterier i Vesterjylland (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62

[28s068] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed på Dagvognen (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[28s112] Blicher, Steen Steensen: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39

[28s138] Blicher, Steen Steensen: En jydsk Mordbrænderhistorie (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[29s001] Blicher, Steen Steensen: Fiirkløveret (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[29s019] Blicher, Steen Steensen: Rødstenen paa Fuur (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[29s038] Blicher, Steen Steensen: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62

[29s053] Blicher, Steen Steensen: Kniplerinden (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96

[29s085] Blicher, Steen Steensen: En jydsk Røverhistorie (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117

[29s103] Blicher, Steen Steensen: Kjærlighed i Pinen (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[29s120] Blicher, Steen Steensen: Ravnen (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62

[29s141] Blicher, Steen Steensen: To paa een Hest (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91

[29s170] Blicher, Steen Steensen: Skinsyge (1931, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s467] 1. udgave: Skinsyge. Side 467-81

[30s011] Blicher, Steen Steensen: Tulipanen (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [a] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15

[30s021] Blicher, Steen Steensen: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [b] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45

[30s041] Blicher, Steen Steensen: De Udøbte. Efter Fransk (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [c] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72

[30s058] Blicher, Steen Steensen: Faawal Hammeløw (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [d] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91

[30s070] Blicher, Steen Steensen: Menneskelighed (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [e] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104

[30s101] Blicher, Steen Steensen: Halv Spansk og halv Dansk (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] 1. udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74

[30s126] Blicher, Steen Steensen: Bettefanden (1932)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73

[30s166] Blicher, Steen Steensen: Lella Zohra og Lella Hradudja (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89

[30s190] Blicher, Steen Steensen: Vaagekonen (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45

[30s202] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed i Vildmosen (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48

[30s225] Blicher, Steen Steensen: Valdbypigen (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65

[30s237] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed i Vildmosen II (1932, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50

[31] Blicher, Steen Steensen: Breve. 1809-37. ♦ 1932. 258 sider (1932)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[32] Blicher, Steen Steensen: Breve. 1838-47. ♦ 1933. 228 sider (1933)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også: Registrant over embedsbreve (1820-41). Tillæg til brevene.

[33] Blicher, Steen Steensen: Noter. 343 sider (1934)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Forord. Blicher-Portrætter. Tillæg og rettelser. Registre I-VI. Efterslet. Fortegnelse over uvisse Blicher-skrifter.
 Bog Aakjær, Jeppe: Den Daad. ♦ I kommission hos Gyldendals Sortiment, 1920. [40] sider (1920, digte)
del af: Politiken
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1921 Senere udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 + [3] sider
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 note til titel Indtægten af Bogen tilfalder de tre Redningsmænd [der redede 3 kæntrede fiskere i Limfjorden 20-12-1919].
 note til titel Dekor. af Axel Nygaard. Autogr.facs.
 note til titel Oprindelig trykt i: Politiken, 14-1-1920, kroniken.
 Bog Aakjær, Jeppe: Bondens Søn. Fortælling. 3. Oplag [ie: ny Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919 [først udsendt 1921]. [4] + 111 sider (1921, roman)
Detaljer
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 + [3] sider (1921, digte)
Detaljer
1918 1. udgave: Ravperler. Julen 1918. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1918. [32] sider
1918 i: Samlede Værker [2] 1. udgave: Digte. 1908-1918. (Odense), 1918. [12] + 280 + [8] sider
1919 1. udgave: Glimmersand. Smaavers. Julen 1919. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1919. [10] + 47 + [3] sider + portræt og autogr.facs.
1920 1. udgave: Den Daad. ♦ I kommission hos Gyldendals Sortiment, 1920. [40] sider
1944 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s048] Senere udgave: Spurvene ved Helliggejst
kollaps Noter
 note til titel Indhold svarer stort set til Samle Værker, bind 2, dvs. digte 1908-1918.
 Bog Aakjær, Jeppe: Hvor der er gjærende Kræfter. [Ny Udgave, separatudgave af Samlede Værker]. ♦ Gyldendal, 1919 [udsendtes først 1921]. 161 + [3] sider (1921, roman)
Detaljer
1916 1. udgave: Hvor der er gjærende Kræfter. Landarbejderroman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 361 + [7] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Den ny Klokke. En Historie fra Heden. Julen 1921. ♦ Holstebro, Tr. h. Niels P. Thomsen, 1921. [2] + 17 + [5] sider, illustreret (1921, novelle(r))
del af: Dansk Jul
Detaljer
illustrationer af Aage Jørgensen, f 1888 (f. 1888)
1952 indgår i antologien: Seks danske Bondenoveller [d] Senere udgave: Den ny klokke
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Aage Jørgensen.
 note til titel Oprindelig trykt i: Dansk Jul, 1919.
 Bog Aakjær, Jeppe: Pigen fra Limfjorden. Roman. ♦ Danske Forf.s Forlag, 1921. 200 sider (1921, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 108 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
 Bog Aakjær, Jeppe: Skuespil. ♦ Gyldendal, 1918 [først udsendt 1921] (1921, dramatik)
Detaljer
1907 1. udgave: Livet paa Hegnsgaard. Bondekomedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 118 + [2] sider
1911 1. udgave: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1911. [4] + 108 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s139]] [Digte]. Side 139- (1922, digte)
 Tekster Aakjær, Jeppe: Min første Jul. En Skizze. Julen 1922. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1922. 32 + [8] sider (1922, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 225 eksemplarer.
 Bog Aakjær, Jeppe: Prolog. Fremsagt af Skuespiller Svend Methling ved Kino-Palæets Matiné Lørdag den 8. April Kl. 3 til Fordel for Prinsesse Helenas Spædbørnshjem i "Danmark". ♦ [1922]. [4] sider (1922, digte)
Detaljer
1927 Senere udgave: Under Aftenstjærnen. Digte. ♦ Gyldendal, 1927. 121 + [3] sider, med noder i tekst
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Bonden og hans Jord. Et Digt. Julen 1923. ♦ (Trykt hos Niels P. Thomsen, Holstebro), 1923. [2] + 17 + [5] sider, illustreret (1923, digte)
del af: Skive Folkeblad
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
1927 Senere udgave: Under Aftenstjærnen. Digte. ♦ Gyldendal, 1927. 121 + [3] sider, med noder i tekst
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 note til titel Med frise, initial og vignet af Axel Therkildsen.
 note til titel Trykt i 275 eksemplarer.
 note til titel Oprindelig trykt i Skive Folkeblad, 10-9-1923.
 Bog Aakjær, Jeppe: Po fir glowend Pæl. Fræ jen si bitte Tid. En Sagnsamling. ♦ Gyldendal, 1923. 170 + [2] sider (1923, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Omarbejdelse af bidrag trykt i Skattegraveren (Udgivet af Ev.T. Kristensen), 1884ff.
 Bog Aakjær, Jeppe: Rugens Sange. 8. meget forøgede Udgave. ♦ Gyldendal, 1923. 214 + [2] sider, illustreret (1923, digte)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Vredens Børn. 5. Oplag [ie: ny Udgave]. ♦ Gyldendal, 1923. 218 sider (1923, roman)
Detaljer
1904 1. udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider
 Bog (digte) antologi: Dyrenes Bog. Poesi og Prosa. Samlet og udgivet af Agnes Friis Schmitto. ♦ København, Eget Forlag (I kommission hos Boghandler Ditlev Schmoll), 1924. 356 sider (1924)
Detaljer
redigeret af Agnes Friis Schmitto (1875-1953)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Vilhelm Høm (1860-1956)
digte af Rigmor Groth (1859-1937)
kollaps Noter
 note til titel Side [?]: Forord [af Agnes Friis Schmitto].
 note til titel Side 354-56: Indhold.
 Bog Aakjær, Jeppe: Hejmdals Vandringer. Et Højskoledigt. ♦ Gyldendal, 1924. 58 + [6] sider, illustreret (1924, digte)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
 Tekster Aakjær, Jeppe: I Oplysningens Tjeneste. Julen 1924. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen. 1924. 27 + [5] sider, illustreret (1924, tekster)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Kr. Kongstad.
 Tekster Aakjær, Jeppe: Blandkorn. Smaa Afhandlinger fra Skivebogen. ♦ Skive, 1925-26 [Bind] 1-2 (1925, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Artikler tidligere trykt i: Skivebogen, 1925 og 1926.
 Dramatik Aakjær, Jeppe: Rejsegildet. Skuespil i 5 Akter. ♦ Gyldendal, 1925. 86 sider (1925, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (forord) Hegelahr, Nicolaus: Forlystelser i Hederne. Med en Fortale af Jeppe Aakjær. ♦ Levin & Munksgaard, 1926. 44 sider (1926, digte)
Detaljer
af Nicolaus Hegelahr (1746-1822)
1788 1. udgave: Forlystelser i Heederne. ♦ Haderslev 1788
 Bog Aakjær, Jeppe: Rugens Sange. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1926 (1926, digte)
Detaljer
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Jakob og hans Sønner. Et Højsommerdigt. (Trykt hos Egmont H. Petersen), 1926. [4] + [49] + [3] upag. facs. sider + portræt, [Tvær-kvartformat] (1926, digte)
del af: Politiken
del af: Skive Dagblad
Detaljer
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
1931 Senere udgave: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider
kollaps Noter
 note til titel Facsimile manuskript udgivet i anledning af forfatterens 60 års fødselsdag.
 note til titel Oprindelig trykt i: Politiken, kroniken, 31-7-1905 og Skive Dagblad 31-7-1905.
 Bog (redigeret) Blicher, St. St.: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. 2. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1927. 123 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger) (1927, novelle(r))
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1916 1. udgave: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal - Nordisk Forlag, 1916. 119 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger)
 Bog Aakjær, Jeppe: Under Aftenstjærnen. Digte. ♦ Gyldendal, 1927. 121 + [3] sider, med noder i tekst (1927, digte)
Detaljer
1922 1. udgave: Prolog. Fremsagt af Skuespiller Svend Methling ved Kino-Palæets Matiné Lørdag den 8. April Kl. 3 til Fordel for Prinsesse Helenas Spædbørnshjem i "Danmark". ♦ [1922]. [4] sider
1923 1. udgave: Bonden og hans Jord. Et Digt. Julen 1923. ♦ (Trykt hos Niels P. Thomsen, Holstebro), 1923. [2] + 17 + [5] sider, illustreret
1943 Senere udgave: Julekvæld. Digt. ♦ [Uden trykkested], 1943. [8] sider, med titelvignet
 Bog Aakjær, Jeppe: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. (4. Udg. Med Glossarium). Omsl. og Titelbillede tegnet af Achton Friis. ♦ Gyldendal, 1928. 104 sider, med 1 portræt (1928, roman)
Detaljer
omslag af Achton Friis (1871-1939)
1911 1. udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider
 Tekster Aakjær, Jeppe: Digte og Fortællinger. For Mellemskolen og Folkeskolens ældste Klasser. Ved N. P. Pedersen og P. Horn. Udgivet af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1928. 111 + [1] sider (1928)
Detaljer
redigeret af uidentificeret
redigeret af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Indholdeholder også: Digte.
kollaps Indhold

[b] Aakjær, Jeppe: Frederik Tapbjergs Plovgilde (1928, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [c] 1. udgave: Frederik Tapbjergs Plovgild

[c] Aakjær, Jeppe: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven (1928, novelle(r))
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [a] 1. udgave: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven

[d] Aakjær, Jeppe: Da Lampen tændtes (1928, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [c] 1. udgave: Da Lampen tændtes

[e] Aakjær, Jeppe: Mens Pølsen koger (1928, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [a] 1. udgave: Mens Pølsen koger
 Tekster Aakjær, Jeppe: Svenske Jacob og hans Vise. Julen 1928. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1928. [2] + 24 + [6] sider (1928)
del af: Skive Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Skive Folkeblad, 10-11-1925 med titlen: En Barndomsven.
 Bog (forord) Naur, Elias Eskildsen: Ære- og Takkedigt til Holstebro. Med Indledning af Jeppe Aakjær. ♦ Holstebro, Levin & Munksgaard, 1928. xi + 33 sider (1928, digte)
Detaljer
af Elias Eskildsen Naur (1650-1728)
1687? 1. udgave: Ære- og Takke-Digt til sin gamle Skole-By Holszbroe i Jydland, for beviiste Velgierninger, Ao. 1667, 68, 69. ♦ Odense, [1687?]
kollaps Noter
 note til titel Omslagstitel: Ære- og Takke-Digt til sin gamle Skole-By, Holszbroe i Jydland, for beviiste Velgjerninger Anno 1667-68-69.
 note til titel Fotografisk optryk.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s229]] Aften (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s020a]] Den første Lærke (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s284]] Havren (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s300]] Høst (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s348]] Jenn hjemm' (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s407]] Kjørmes Knud (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s275]] Kornmod (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s180]] Morgen (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s171]] Morgendugg (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s311]] Maanen kysser Rugneget (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s049]] Piger paa Engen (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s423]] Påskeøsten (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s064a]] Storken (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s151]] Sundt Blod (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s254]] Søndenvind (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s218]] Ved Bækken (1929, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s015a]] Vinterrugen (1929, digte) 👓
 Tekster Aakjær, Jeppe: Markedet og Markedsviser. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, Julen 1929. 40 sider, illustreret (1929)
Detaljer
illustrationer af Hans Smidth (1839-1917)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 275 eksemplarer.
 note til titel Illustreret efter malerier af Hans Smidth og Vilh. Rosenstand.
 Bog Aakjær, Jeppe: Livet paa Hegnsgaard. Skuespil i 4 Akter. 5. Udg. [Udgivet af Svend Aakjær]. Udg. med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1930. 118 sider (1930, dramatik)
serietitel: Gyldendals Skuespil Serie
Detaljer
udgiver: Svend Aakjær (1894-1963)
1907 1. udgave: Livet paa Hegnsgaard. Bondekomedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 118 + [2] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Naar Bønder elsker. Skuespil i 5 Akter. [Udgivet af Svend Aakjær]. 4. Udg. Udgave med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1930. 120 sider (1930, dramatik)
serietitel: Gyldendals Skuespil Serie
Detaljer
udgiver: Svend Aakjær (1894-1963)
1911 1. udgave: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1911. [4] + 108 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Samlede Digte. Mindeudgave. [Udg. af Svend Aakjær]. ♦ Gyldendal, 1931. Bd. 1-3, (367 + [1]) + (361 + [3]) + (326 + [2]) sider (1931, digte)
Detaljer
udgiver: Svend Aakjær (1894-1963)
illustrationer af Achton Friis (1871-1939)
1899 [Uddrag] 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
1905 [Uddrag] 1. udgave: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider
1909 [Uddrag] 1. udgave: Muld og Malm. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1909. [8] + 177 + [3] sider
1910 [Uddrag] 1. udgave: Den Sommer og den Eng. Digte. ♦ Gyldendal, 1910. [6] + 100 sider
1916 1. udgave: Vejr og Vind og Folkesind. Digte. ♦ Gyldendal, 1916. 138 + [6] sider
1918 1. udgave: Ravperler. Julen 1918. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1918. [32] sider
1919 1. udgave: Glimmersand. Smaavers. Julen 1919. ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, 1919. [10] + 47 + [3] sider + portræt og autogr.facs.
1920 1. udgave: Den Daad. ♦ I kommission hos Gyldendals Sortiment, 1920. [40] sider
1922 1. udgave: Prolog. Fremsagt af Skuespiller Svend Methling ved Kino-Palæets Matiné Lørdag den 8. April Kl. 3 til Fordel for Prinsesse Helenas Spædbørnshjem i "Danmark". ♦ [1922]. [4] sider
1923 1. udgave: Bonden og hans Jord. Et Digt. Julen 1923. ♦ (Trykt hos Niels P. Thomsen, Holstebro), 1923. [2] + 17 + [5] sider, illustreret
1924 1. udgave: Hejmdals Vandringer. Et Højskoledigt. ♦ Gyldendal, 1924. 58 + [6] sider, illustreret
1926 1. udgave: Jakob og hans Sønner. Et Højsommerdigt. (Trykt hos Egmont H. Petersen), 1926. [4] + [49] + [3] upag. facs. sider + portræt, [Tvær-kvartformat]
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede af Achton Friis.
 Bog Aakjær, Jeppe: Spildkorn. Dedicationer og Smaavers. (Samlet og udgivet af Solvejg Aakjær). ♦ Holstebro, trykt hos Niels P. Thomsen, Julen 1931. [36] sider med fasc. i tekst (1931, digte)
Detaljer
udgiver: Solvejg Bjerre (1908-2001)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Lev. & Mksgd.
 note til titel Trykt i 300 eksemplarer.
 Samling Aakjær, Jeppe: Digte og Noveller. Spredte Fund i Jenles Bibliotek i Maj 1932. ♦ Gyldendal, 1932. 79 sider (1932, samling)
Detaljer
noter af August F. Schmidt (1899-1965)
kollaps Noter
 note til titel Forord og noter af August F. Schmidt.
 note til titel Indeholder også: Digte.
kollaps Indhold

[b] Aakjær, Jeppe: Den ny Klokke (1932, novelle(r))
[c] Aakjær, Jeppe: Til Mors Fødselsdag (1932, novelle(r))
[d] Aakjær, Jeppe: Hugormen (1932, novelle(r))
 Afsnit i bog (redigeret) Blicher, St. St.: Jydske Digte i Bondemaal. Samlede af Jeppe Aakjær. [Initialer og Dekorationer af Axel Hou]. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Christensen, 1932. 47 sider, illustreret (1932, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
illustrationer af Axel Hou (1860-1948)
 Bog Aakjær, Jeppe: Over den blanke Aa. Udvalgte Prosaværker. (Udvalget foretaget af Svend Aakjær). ♦ Gyldendal, 1938. [Bind] 1-2, (381 + [3]) + (353 + [3]) sider (1938, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Svend Aakjær (1894-1963)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1949.
kollaps Indhold

[1] Aakjær, Jeppe: Vadmelsfolk. 381 + [3] sider (1938, novelle(r))
1900 1. udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. ♦ Søtoftes Forlag, 1900. 255 sider

[1?] Aakjær, Jeppe: Fjandboer (1938, novelle(r))
1901 1. udgave: Fjandboer. Fortællinger fra Heden. ♦ Gyldendal, 1901. [8] + 167 sider

[1?] Aakjær, Jeppe: Fra Jul til Sanct Hans (1938, novelle(r))
1905 1. udgave: Fra Jul til Sanct Hans. Historier. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 211 sider

[1?] Aakjær, Jeppe: Hvor Bønder bor (1938, novelle(r))
1908 1. udgave: Hvor Bønder bor. Tolv Smaahistorier. ♦ Gyldendal, 1908. 213 sider

[2a] Aakjær, Jeppe: Bondens Søn (1938, novelle(r))
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider

[2b] Aakjær, Jeppe: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri (1938, novelle(r))
1911 1. udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider

[2c] Aakjær, Jeppe: Arbejdets Glæde (1938, novelle(r))
1914 1. udgave: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder. ♦ Gyldendal, 1914. 370 + [6] sider
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen, f. 1881 (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Aakjær, Jeppe: Rugens Sange. 10. Udg. ♦ Gydendal, 1941. 237 + [3] sider (1941, digte)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Liv og Sang. Digte i Udvalg (1942, digte)
 Bog (digte) antologi: Moderne danske Kærlighedsdigte. Udvalgt og indledet af Hakon Stangerup. Tegninger af Ebbe Sadolin. ♦ København, Jespersen og Pios Forlag, 1942. vii + 148 sider, illustreret (delvis i farver) (1942, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Hakon Stangerup (1908-1976)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Alex Garff (1904-1977)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-vii: [Indledning, signeret: Hakon Stangerup].
 note til titel Uddrag af Indledning: Udvalget er som jo alle Udvalg maa blive: subjektivt, det vil sige: Udgiveren har bestemt hvilke Digtere, der skulde repræsenteres og derunder anstrengt sig for, at Udvalget, skulde blive saa alsidigt som muligt. Kun een af de opfordrede Digtere mente ikke, han kunde være med i denne Sammenhæng, nemlig Harald Herdal, hvad Udgiveren beklager. Herdal, Harald Harald Herdal
 note til titel Side 143-48: Indhold [anfører hvilke digtsamlinger de enkelte digte stammer fra].
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Den danske Muld [s010]] Bondevise (1943, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Den danske Muld [s022]] Havren (1943, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Den danske Muld [s046]] Høst (1943, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: Julekvæld. Digt. ♦ [Uden trykkested], 1943. [8] sider, med titelvignet (1943, digte)
del af: Juleroser
Detaljer
udgiver: uidentificeret
1927 1. udgave: Under Aftenstjærnen. Digte. ♦ Gyldendal, 1927. 121 + [3] sider, med noder i tekst
kollaps Noter
 note til titel Udsendt som julehilsen af typograf Paul Schmidt.
 note til titel Oprindelig trykt i: Juleroser, 1921.
 note til titel Trykt i digtsamlingen: Under Aftenstjærnen, 1927.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s048]] Spurvene ved Helliggejst (1944, digte) 👓
Detaljer
1921 [Uddrag] 1. udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Ved Sø og Aa [s008]] Karup Aa (1945, digte)
 Bog Aakjær, Jeppe: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. 6. Udg. Gyldendal, 1946 (1946, roman)
Detaljer
1911 1. udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Livet paa Hegnsgaard. Skuespil i fire Akter. 6. Udg. Udg. med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1946. 118 sider. (Gyldendals Skuespil Serie) (1946, dramatik)
serietitel: Gyldendals Skuespil Serie
Detaljer
1907 1. udgave: Livet paa Hegnsgaard. Bondekomedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 118 + [2] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Digte til Mor [s071]] Mor ved Brønden (1946, digte) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. 5. Udg. Udg. med Tekstgengivelse paa Jysk og Østdansk. ♦ Gyldendal, 1946. 120 sider. (Gyldendals Skuespil Serie) (1946, dramatik)
serietitel: Gyldendals Skuespil Serie
Detaljer
1911 1. udgave: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1911. [4] + 108 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Rugens Sange. 11. Udg. ♦ Gyldendal, 1946. 233 + [3] sider (1946, digte)
Detaljer
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1947. 72 sider og 1 portræt (1947, roman)
Detaljer
1911 1. udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Samlede Digte. Bd. 1-3 (1947, digte)
Detaljer
1920 1. udgave: Samlede Digte. 1885-1918. ♦ Gyldendal, 1920 [ie: 1918]. Bd. 1-3, 368 + 328 + 328 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Vredens Børn. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1947. 191 sider (1947, roman)
Detaljer
1904 1. udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [1s064]] Landstrygerens Juleaften (1948, novelle(r))
Detaljer
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [h] 1. udgave: Landstrygerens Juleaften
 Bog Aakjær, Jeppe: Rugens Sange. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 234 sider (1948, digte)
Detaljer
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
 Bog Aakjær, Jeppe: Bjergmandssnak. Ved en Markfest på Kaphøje 12. Juli 1908. [Illustreret af Henning Gantriis]. ♦ (Gadgaard Nielsens Bogtr., Lemvig), Julen 1949. [2] + 17 + [5] sider, illustreret (1949, digte)
Detaljer
illustrationer af Henning Gantriis (1918-1989)
1909 [digtet Bjergmands-Monolog] 1. udgave: Muld og Malm. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1909. [8] + 177 + [3] sider
kollaps Noter
 note til titel Privattryk i 285 nummererede eksemplarer.
 note til titel Lokaliteten Kaphøje er Store og Bitte Kaphøj i Aakjær.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Digte til Bogen [s025]] Bogens Tjener (1949, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt som festsang ved firmaet Levin & Munksgaards 10 års jubilæum 1927, tilegnet forlagsboghandler Ejnar Munksgaard.
 Bog Aakjær, Jeppe: Jeppe Aakjærs Digterrige. Tegninger af Henry Bailum til Udvalg af Jeppe Aakjærs Digtning med Forord af Svend Aakjær. ♦ Vinderup, Tegneren H.B., 1949. 68 ensidigtrykte sider, illustreret (1949, roman)
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [2s076]] Mod jul (1949, novelle(r))
 Bog (digte) Skautrup, Peter, (udg.): Jysk Sinnelaw. Antologi af jyske Digte. Ved Peter Skautrup. Tegninger af Marlie Brande. Udsendt af Forening for Boghaandværk. ♦ Gyldendal, 1950. 151 sider, illustreret (1950, digte)
Detaljer
redigeret af Peter Skautrup (1896-1982)
illustrationer af Marlie Brande (1911-1979)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Karsten Thomsen, f 1837 (1837-1889)
digte af Peter Fenger (1856-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Nikolaj Andersen (1862-1919)
digte af Jens Thise (1868-1955)
digte af Søren Noe-Nygaard (1870-1934)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Kristen Klastrup (1887-1936)
digte af Martin N. Hansen (1893-1976)
digte af Steffen Steffensen, f. 1897 (1897-1977)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Jens Kirk (1904-1986)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: Steen Steensen Blicher, Karsten Thomsen, Pæ Øwles (Peter Fenger), Johan Skjoldborg, Nikolaj Andersen, Jeppe Aakjær, Jens Thise, Søren Noe-Nygaard, Johannes V. Jensen, Anton Berntsen, Thøger Larsen, Hans Povlsen, Kristen Klastrup, Martin N. Hansen, Steffen Steffensen, William Waagner, Jens Kirk.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Seks danske Bondenoveller [d]] Den ny klokke (1952, novelle(r))
Detaljer
1921 1. udgave: Den ny Klokke. En Historie fra Heden. Julen 1921. ♦ Holstebro, Tr. h. Niels P. Thomsen, 1921. [2] + 17 + [5] sider, illustreret
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s180]] Da Lampen tændtes. Side 180-[90] (1953, novelle(r)) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: Da lampen tændtes og andre jyske fortællinger. [Ny udg.] (1953, roman)
serietitel: Fremads Folkebibliotek, 7
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [p]] Tre på en stige (1954, novelle(r))
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [w]] [Digt] (1954, digte)
 Bog Aakjær, Jeppe: Rugens Sange. 13. Udg (1954, digte)
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Barnets fest [s107]] Juleføllet (1955, novelle(r))
 Bog Aakjær, Jeppe: Kong Wolle og andet jydsk. Med Træsnit af Povl Christensen (1956, roman)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
 Bog Aakjær, Jeppe: Udvalgte Digte (1956, digte)
 Bog Aakjær, Jeppe: Aakjær i udvalg. I udvalg og med indledning ved Hans Povlsen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1957. 140 sider (1957, roman)
redigeret af Hans Povlsen (1886-1973)
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Jydske Fortællere [s200]] Frederik Tapbjergs Plovgilde. Side [200]-14 (1958, novelle(r)) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: En Daad. [Ny udg.] Tegningerne udført af Sigurd Bjeld (1959, digte)
illustrationer af Sigurd Bjeld
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [s]] Eros og bierne (1961, roman)
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s143]] Da Lampen tændtes. Side 143-[53] (1965, novelle(r)) 👓
 Bog Aakjær, Jeppe: Jydske Fortællinger. Et Udvalg af Prosa og Vers. Udvalget foretaget af Solvejg Bjerre og Carl Bergstrøm-Nielsen (1966, novelle(r))
redigeret af Solvejg Bjerre (1908-2001)
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
 Bog Aakjær, Jeppe: Min første Jul (1966, roman)
Detaljer
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Mads Stage.
 Bog (oversætter) Burns, Robert: Should auld acquaintance be forgot. Jeppe Aakjær, Skuld gammel Venskab rejn forgo (1966, digte)
af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
 Bog Aakjær, Jeppe: Jakob og hans Sønner. Et Højsommerdigt. Ill. af J. Mejer-Larsen (1968, digte)
illustrationer af J. Mejer-Larsen
 Bog Aakjær, Jeppe: Karup Aa. Træsnit: Henry Bailum (1968, digte)
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
 Bog Aakjær, Jeppe: An' Væver (1969, digte)
Detaljer
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
kollaps Noter
 note til titel Med træsnit af Henry Bailum.
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.
 Bog Aakjær, Jeppe: Den jydske Lyng. Træsnit: Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri, 1970. [15] sider, illustreret (28 cm) (1970, digte)
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [i]] Da Lampen tændtes (1971, novelle(r))
Detaljer
1901 indgår i: Fjandboer [c] 1. udgave: Da Lampen tændtes
 Bog Aakjær, Jeppe: Den jydske Hede. Tegninger af Henry Bailum. ♦ Otto Friis Boghandel, 1975. 27 sider, illustreret (1975, digte)
Detaljer
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Adelgade 16, 7800 Skive.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: De bedste Julehistorier af danske Forfattere [s064]] Landstrygerens Juleaften. Side 64-[73] (1975, novelle(r)) 👓
Detaljer
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [h] 1. udgave: Landstrygerens Juleaften

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Åkjær, Jeppe: Livet paa HegnsgaardBondekomedie i 4 Akter af Jeppe Aakjær. Musiken til Sangene af Dr. Torrild
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
musik af Johs. Torrild (1870-1908)
(premiere 29-09-1907 på Århus Teater)
Åkjær, Jeppe: Ulvens SønFolkeskuespil i 4 Akter af Jeppe Aakjær. Musikken til Sangene af Carl Nielsen
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
(premiere 14-11-1909 på Århus Teater)
Åkjær, Jeppe: Naar Bønder elskerSkuespil i fem Akter af Jeppe Aakjær
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
(premiere 22-10-1911 af Albert Helsengreen-Turnéen)
Åkjær, Jeppe: HimmelbjærgpræstenSkuespil i 4 Akter og et Forspil af Jeppe Aakjær
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
(premiere 21-09-1917 på Aalborg Teater)
Åkjær, Jeppe: RejsegildetFolkeskuespil med Sange i 4 Akter af Jeppe Aakjær. Melodier af Gunder Knudsen og Richard Christensen
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
musik af Gunder Knudsen, f 1883 (1883-1947)
musik af Richard Christensen, f 1887 (1887-1944)
(premiere 09-09-1925 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden