Projekt: Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900. Skønlitteratur 1500-1975. År for år

se også oversigt over danske forfattere.

samt øvrige lister over forfattere hvor originalsproget er:
engelsk -- finsk -- fransk -- islandsk -- italiensk -- norsk -- plattysk -- russisk -- spansk -- svensk -- tysk -- pt. ukendt sprog -- andre sprog.

Dramatik opført på danske teatre 1722-1975

Mere om projektet


Vælg årstal:


Antal titler listet ovenfor: 108776


Dette er starten til projektet "Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900", der skal lukke hullet mellem Erslews forfatterleksikon og Dansk skønlitterært Forfatterleksikon.

Projektet Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900, tænkes kun dække skønlitterære forfattere, men til gengæld også forfattere, hvis værker ikke findes i bogform, dvs. teaterdramatik og bidrag til tidsskrifter og aviser.

Første del af projektet tager udgangspunkt i at registrere skønlitteraturen udgivet i bogform i perioden, både dansk og udenlandsk. Første udgave af denne registrering offentliggøres hermed. Til denne registrering er der taget udgangspunkt i Ehrencron-Müllers: Stikordsregister til den danske skønliteratur for aarene 1841-1908 og tillægget i sammes Stikordsregister til den danske skønlitteratur for 1909-40 med tillæg indtil 1840. I første omgang sker registreringen udelukkende på grundlag af sekundære kilder, men når tidens fylde kommer vil Det kongelige Bibliotek og dets samlinger bliver inddraget.

Nedenstående liste bygger på en indskanning af stikordsregisteret, men vil blive bearbejdet på forskellig vis i forhold til den trykte udgave. Bl.a. vil der blive tilføjet litterær type (dramatik, roman (incl. noveller), digte) originalsprog og link til oplysninger om forfatteren hvis denne er dansk. Der tages her udgangspunkt i registreringen i Dansk Bogfortegnelse for perioden.

Sorteringen vil blive bearbejdet i forhold til Ehrencron-Müllers:

Det kan ind imellem nok være forvirrende, men håbet er dog at det i det store og hele vil være til hjælp, specielt for værker, der er udkommet i flere udgaver i perioden, og hvor stavemåden er forskellig for disse.

Stikordsordningen, dvs. ordning efter betydende ord vil blive ophævet f.eks. ved efternavne på fiktive personer mv., mens der stadig ses bort fra en/et, den/det osv. Begrundelsen for dette er, at i forbindelse med brug via web, er denne ordning ikke nødvendig, og det er mere læseligt med titlen gengivet i ligefrem orden.

Bemærk venligst:

Kilder:

Se også: Kilder i al almindelighed.


Dette er starten til projektet "Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900", der skal lukke hullet mellem Erslews forfatterleksikon og Dansk skønlitterært Forfatterleksikon.

Projektet Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900, tænkes kun dække skønlitterære forfattere, men til gengæld også forfattere, hvis værker ikke findes i bogform, dvs. teaterdramatik og bidrag til tidsskrifter og aviser.

Første del af projektet tager udgangspunkt i at registrere skønlitteraturen udgivet i bogform i perioden, både dansk og udenlandsk. Første udgave af denne registrering offentliggøres hermed. Til denne registrering er der taget udgangspunkt i Ehrencron-Müllers: Stikordsregister til den danske skønliteratur for aarene 1841-1908 og tillægget i sammes Stikordsregister til den danske skønlitteratur for 1909-40 med tillæg indtil 1840. I første omgang sker registreringen udelukkende på grundlag af sekundære kilder, men når tidens fylde kommer vil Det kongelige Bibliotek og dets samlinger bliver inddraget.

Nedenstående liste bygger på en indskanning af stikordsregisteret, men vil blive bearbejdet på forskellig vis i forhold til den trykte udgave. Bl.a. vil der blive tilføjet litterær type (dramatik, roman (incl. noveller), digte) originalsprog og link til oplysninger om forfatteren hvis denne er dansk. Der tages her udgangspunkt i registreringen i Dansk Bogfortegnelse for perioden.

Sorteringen vil blive bearbejdet i forhold til Ehrencron-Müllers:

Det kan ind imellem nok være forvirrende, men håbet er dog at det i det store og hele vil være til hjælp, specielt for værker, der er udkommet i flere udgaver i perioden, og hvor stavemåden er forskellig for disse.

Stikordsordningen, dvs. ordning efter betydende ord vil blive ophævet f.eks. ved efternavne på fiktive personer mv., mens der stadig ses bort fra en/et, den/det osv. Begrundelsen for dette er, at i forbindelse med brug via web, er denne ordning ikke nødvendig, og det er mere læseligt med titlen gengivet i ligefrem orden.

Bemærk venligst:

Kilder:

Se også: Kilder i al almindelighed.