Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. År for år


Vælg årstal:

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

1775

anonym: Tvende Brødres meget forunderlige ulige, lykkelige og ulykkelige Tildragelser, (1775, roman, tysk) BD4:sp478 👓
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
Detaljer
Tvende Brødres meget forunderlige ulige, lykkelige og ulykkelige Tildragelser. ♦ Kbh., 1775
anonym: Landby-Pigernes Tidsfordrib heele Aaret igiennem, (1775, digte, dansk) BD4:sp262
af Anonym
Detaljer
Landby-Pigernes Tidsfordrib heele Aaret igiennem. 1775. ♦ Odense. 4 blade
kollaps Noter
 note til titel Med titelvignet.
 note til titel Findes også med: ♦ Kbh, 1787.
anonym: Pølse-Gildet, (s.a., novelle(r), dansk) BD4:sp509
af Anonym
Detaljer
Pølse-Gildet eller 50 Fortællinger ved den sidste Slagtertid. 2. forbedrede og forøgede Oplag. ♦ [uden år, men efter 1774]. 48 sider
Oversigt over andre udgaver:
1774 1. udgave: Pølse-Gildet eller sex og fyrgetive Fortællinger til den sidste Slagter-Tid. ♦ 1774. viii + 56 sider
anonym: Den slette Poets Himmel-Fald, (1775, digte, dansk) BD4:sp262
af Anonym
Detaljer
Den slette Poets Himmel-Fald. ♦ Kbh., 1775. 2 blade
anonym [Andersen, Hans]: Den forelskede Philosoph, (1775, dramatik, dansk) BD4:sp307
af Hans Andersen, f 1750
Detaljer
Den forelskede Philosoph. Et Skuespil i 5 Optoge. ♦ Kbh., 1775
anonym [Ewald, Johs.]: Landsbye-Høitiden, (1775, dramatik, dansk) BD4:sp316
af Johannes Ewald (1743-1781)
musik af Paolo Scalabrini (1713-1803)
Detaljer
Landsbye-Høitiden. Et Forspil i Anledning af Kongens Fødsels-Fest den 29. Jan. 1775. Musiken af Scalabrini. ♦ Kbh., 1775
Oversigt over andre udgaver:
1972 Senere udgave: De brutale Klappere og Landsbye-Høitiden. Fotografisk optryk efter Johannes Ewalds Samlede Skrifter II (1915), s. 117-143, og III (1916), s. 9-18. ♦ Århus, Akademisk Boghandel, 1972. 39 sider
anonym [Favart, Charles Simon]: Venskab paa Prøve, (1775, dramatik, fransk) BD4:sp397
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
andet: Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
Detaljer
Venskab paa Prøve. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger, tagen af Marmontels Fortællinger, Musiken er af Gretri til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal. Kbh., 1775
anonym [Holck, Hans]: Stephen i Viinfadet, (1775, digte, dansk) BD4:sp231
af Hans Holck (1726-1783)
Detaljer
Stephen i Viinfadet. ♦ [Kbh., 1775]
anonym [Medelthon, Henr. Bryssel]: Haddings Syn, (1775, dramatik, dansk) BD4:sp333
af Henrik Bryssel Middelthon (1741-1787)
Detaljer
Haddings Syn. Et Syngestykke paa H. M. Kongens Fødsels-Dag 1775 opført af det Harmon. Selskab i Bergen. Bergen, u.A.
kollaps Noter
 note til forfatter Bibliotheca Danica angiver forfatterens navn som Henr. Bryssel Medelthon.
anonym [Sterne, Laurence]: Yoricks Følsomme Reise, (1775, roman, engelsk) EMP1306 BD4:sp486
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
oversat af H.J. Birch (1750-1795)
Detaljer
Yoricks Følsomme Reise igiennem Frankrig og Italien i Tvende Deele. Af det Engelske overs. ved H.J. Birch. ♦ Kbh., 1775. 240 sider
originaltitel: A setimental journey, 1768
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Oversætteren til Læseren [De to ægte dele, de to falske til fortsættelse udeladt].
Oversigt over andre udgaver:
1815 Senere udgave: Voyage sentimental. Traduit de l'Anglais. ♦ Copenh., 1815
1815 Senere udgave: Yorick's sentimental journey. A new edition. For the use of schools. ♦ Copenhagen, 1815
1841 Senere udgave: Yoricks sentimentale Reise giennem Frankrig og Italien. Efter Laurence Sterne, ved J. C. Magnus. ♦ Kbh., Trier, 1841. 182 sider
antologi: Moersomme Læse- og Synge-Kabinet, (1775-76, samling, dansk) BD4:sp162
Detaljer
Moersomme Læse- og Synge-Kabinet. Indeholder læseværdige Stykker, samt nye Kiempeviser, andre Viser og Arier, mørke Taler og Sindbilleder etc. ♦ Kbh., 1775-76. [1.]-2. Aarg.
antologi: Poetiske Samlinger, (1775-93, digte, dansk) BD4:sp201
udgiver: uidentificeret
Detaljer
Poetiske Samlinger. Udgivet af et Selskab [ie: det norske litteraire Selskab]
Indhold

[1a] Fr., P. H.: Axel Thordsen og skiøn Waldborg. Af P. H. Fr. (1775, tekster)
af Peter Harboe Frimann (1752-1839)

[1b] Meyer, O. G.: Den ringe Stands Fordeele. Af O. G. Meyer. (1775, digte)
af Ove Gjerløw Meyer (1744-1790)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[1c] Fr., P. H.: Ode til Søvnen. Af P. H. Fr. (1775, tekster)
af Peter Harboe Frimann (1752-1839)

[1d] Fr., P. H.: Tanker ved en Flod. En Rhapsodie, af P. H. Fr. (1775, tekster)
af Peter Harboe Frimann (1752-1839)

[1e] Colbiørnsen, Edvard: Foraaret. Af Edvard Colbiørnsen (1775, digte)
af Edvard Colbjørnsen (1751-1792)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[1f] Wessel, J. H.: Søvnen. Af J. H. Wessel (1775, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[1g] Biehl, C. D.: Brev fra Waldborg Immers Datter til Hendes Veninde. Af Jfr. C. D. Biehl (1775, digte)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[1h] Wessel, J. H.: Nøysomhed. Af J. H. Wessel (1775, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[2a] anonym: Tilegnelse (1783, tekster)
af Anonym

[2b] Frimann, Cl.: Fredriksborg Egn og Udsigten fra samme. Et Digt, ved Cl. Frimann (1783, digte)
af Claus Frimann (1746-1829)

[2c] Stockfleth, Th.: Philippa til Eric. En Heroide, ved Th. Stockfleth (1783, digte)
af Th. Stockfleth (1742-1808)

[2d] Castberg, M. S.: Brev fra Adeluds til Thorkild Trøndesen. Ved Mad. M. S. Castberg (1783, digte)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[2e] Castberg, M. S.: Elegie til min Mand. Ved Secretair Wiibes [ie: Johan Vibe] Død ved samme [ie: M. S. Castberg] (1783, digte)
andet: Johan Vibe (1748-1782)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[2f] Pram, Christen: Elegie i Anledning af Justitsraad og Rector Herslebs Død (1783, digte)
af C.H. Pram (1756-1821)
andet: Jacob Peter Hersleb (1716-1781)
Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no

[3a] Zetlitz, Jens: Til Cleon. En Satire af Jens Zetlitz (1793, tekster)
af Jens Zetlitz (1761-1821)

[3b] Zetlitz, Jens: Den første Morgen. En Sang til Elisa den 1. Maii 1791, af samme [ie: Jens Zetlitz] (1793, tekster)
af Jens Zetlitz (1761-1821)

[3c] Monrad, Søren: Damynt eller den forulykkede Digter, en Satire af Søren Monrad (1793, tekster)
af Søren Monrad (1745-1798)

[3d] Rein, Jonas: Ved J. H. Wessels Grav. En Elegie, af Jonas Rein. Side 41-50 (1793, tekster)
af Jonas Rein (1760-1821)
andet: Johan Herman Wessel (1742-1785)

[3e] Friman, Claus: Hagen Adelsteen. Ved Claus Friman (1793, tekster)
af Claus Frimann (1746-1829)

[3f] Rahbek, K. L.: Laurbærlunden. Et Syn, ved K. L. Rahbek. (1793, digte)
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
Noter
 url Dagbladet.no, diktregister. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
antologi: Skuespil til Brug for den danske Skueplads, (1775-89, dramatik, flere sprog) BD4:sp289 👓
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
Detaljer
Skuespil til Brug for den danske Skueplads. [Den Gyldendalske Samling]. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendals Forlag, 1775-89. Bind 1-12
kollaps Noter
 note til titel Hvert skuespil med egen paginering i de tre første bind. De enkelte skuespils titelblad er uden årstal.
 note til titel Første Bind, 5 upaginerede sider: Til Læseren [signeret: Kiøbenhavn, d. 4 September 1775, Gyldendal].
 note til titel Tolvte Bind, [side 476], P.M.: Jeg slutter hermed denne Samling, som nu bestaaer af 12 Bind, der indeholde 62 Skuespil, hvilke alle, paa et Stykke nær, nemlig Adjutanten, som slutter foregaaende Bind, ere, og endnu for det meste aarlig blive opførte paa vor danske Skueplads. Prisen paa hvert Bind er 72 Skill. paa Trykpapiir, og 1 Rdlr. 16 Skilling paa Postpapir. Skulde Omstændighederne herefter bestemme mig til at udgive flere Skuespil i Samling, vil jeg begynde den under en anden Titel, og nu anbefale mig og mine Bestræbelser til det gunstige Publikums Yndest og Bifald. Kbh. den 24. Octobr. 1789, Gyldendal.
Indhold

[1a] Beaumarchais: Eugenie. Et Skuespil i fem Acter [oversat af T. C. Bruun]. 108 sider (1775, dramatik)
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Tragédies [2d] 1. udgave: Eugénie. Drame en 5 actes en prose. Copenh., 1771
Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 31-1-1775.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[1b] Destouches: Den Ærgierrige. Tragi-Comedie i fem Acter [oversat af Chr. Fr. Jacobi]. 120 sider (1775, dramatik)
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, start på pdf-side 125) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[1c] Goldoni: De nysgierrige Fruentimmer. Comedie i tre Acter [overs. af Oluf Müller]. 120 sider (1775, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Oluf Müller
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 245) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[1d] Hume [i.e.: Voltaire]: Caffe-Huset eller Skotlænderinden. Comedie i fem Acter af Hr. Hume [oversat af A. C. Teilmann]. 89 sider (1775, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
Noter
 note til titel Den franske original foregiver at være oversat af Voltaire efter M. Hume,.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 365) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[2a] Saurin: Beverlei. En borgerlig Tragoedie i fem Acter [bearbeidet] af Monsr. Saurin [efter Edward Moores: The gamester], paa dansk af Reersløw. 84 sider (1776, dramatik)
originaltitel: Béverlei, 1768
af Bernard-Joseph Saurin (1706-1781, sprog: fransk)
af Edward Moore (1712-1757, sprog: engelsk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[2b] Voltaire: Den ryggesløse eller forlorne Søn. Comoedie i fem Acter. Oversat af Fransken [ved Bolle W. Luxdorph] efter Msr. Voltaires L'Enfant Prodigue. 96 sider (1776, dramatik)
originaltitel: L'enfant prodigue
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af B.W. Luxdorph (1716-1788)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 99) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[2c] Des Touches: Den givte Philosoph eller Ægtemanden, som blues ved at være det. Comoedie i fem Acter. Oversat af Fransken efter Msr. Des Touches Le Philosophe Marié. 130 sider (1776, dramatik)
originaltitel: Le philosophe marié, 1727
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Frederik de Løvenørn (1715-1779)
Noter

[2d] Regnard: Dobleren. Comoedie i fem Acter af Regnard. Oversat til Brug for den danske Skueplads [af Did. Sekman efter: Le joueur]. 132 sider (1776, dramatik)
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
1725 1. udgave: Comoedie om Dobleren. Oversat til Det Danske Theatri brug efter det bekandte franske Stykke Le Joueur. ♦ Kjøbenhavn, 1725
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 325) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[2e] Engel: Den taknemmelige Søn. Comoedie i een Act, efter Herr Engels tydske Original af F[r.] S[chwarz]. 42 sider (1776, dramatik)
af Johann Jakob Engel (1741-1802, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 457) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[3a] Beaumarchais: Barberen i Sevilla eller den unyttige Forsigtighed. Comoedie i fire Acter. Oversat efter Msr. de Baumarchais franske Original af F. Schwartz. 130 sider (1777, dramatik)
originaltitel: Le Babier de Séville
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1861 Senere udgave: Barberen i Sevilla. Lystspil i 4 A. Overs. af A. L. C. de Coninck. ♦ Wroblewsky, 1861
1961 Senere udgave: Barberen fra Sevilla eller Forgæves forsigtighed. Komedie i fire akter. Overs. fra fransk af Povl Ingerslev-Jensen. ♦ Hans Reitzel, 1961. 95 sider
1972 Senere udgave: Barberen fra Sevilla eller Forgæves forsigtighed. Komedie i fire akter på prosa. På dansk ved Povl Ingerslev-Jensen. Tegninger: Erik Werner. ♦ Poul Kristensen, 1972. 137 sider, illustreret
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[3b] anonym [Romanus, Karl Franz]: Crispin som Fader. Comoedie i tre Acter. Oversat efter det nye Stykke: Crispin als Vater [af Andr. Charl. Teilmann]. 100 sider (1777, dramatik)
originaltitel: Crispin als Vater, 1761
af Karl Franz Romanus (1731-1787, sprog: tysk)
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 131) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[3c] Lessing, Gotthold Ephraim: Emilie Galotti. Tragoedie i fem Acter. Oversat af det Tydske efter Hr. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti [af Charlotte Dor. Biehl]. 136 sider (1777, dramatik)
originaltitel: Emilie Galotti, 1772
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1828 Senere udgave: Emilie Galotti. Sørgespil i 5 Acter [Oversat af Charlotte Dor. Biehl. ♦ Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 1)
1947 Senere udgave: Emilia Galotti
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 221) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [28-12-1825] læste der min Emilie Galottis 1 ste Act.

[3d] Engel: Pagen. Comoedie i een Act. Efter Hr. Engels Tydske Original oversat for den Danske Skueplads [ved D.C. Biehl]. 50 sider (1777, dramatik)
af Johann Jakob Engel (1741-1802, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 357) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[3e] Dancourt: Søe-Havnen. Comoedie i een Act af Hr. Dancourt. [Oversat af C.D. Biehl]. 48 sider (1777, dramatik)
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 407) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[3f] anonym [Chamfort, de]: Den unge Indianerinde. Comoedie i een Act. Oversat af det Franske [af C.D. Biehl]. 34 sider (1777, dramatik)
af Sebastien Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 455) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4s001] Monvel, de: Den butte Elsker. Comoedie i tre Acter. Oversat efter Mr. de Monvels L'Amant Boureu af Peder Topp Wandall. Side [1]-88 (1778, dramatik)
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4s089] Goldoni: Huuset i Oprør. Comoedie i tre Acter. [Oversat af Chr. Fr. Jacobi]. Side [89]-260 (1778, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Staal (sprog: tysk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
Noter
 note til titel Oversat efter den tyske oversættelse af Staal: Die häuslichen Zwistigkeiten.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4s261] Moliere: Don Juan eller den Ugudelige. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Molieres Comoedie Don Juan ou le festin de Pierre [ved Barthold Joh. Lodde]. Side [261]-360 (1778, dramatik)
originaltitel: Don Juan ou le festin de pierre, 1665
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
1813 i: Udvalgte Skuespil [1c] Senere udgave: Don Juan
1844 Senere udgave: Don Juan eller Steengjæstebudet. Comedie i fem Acter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1844. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 152)
1869 i: Lystspil [2b] Senere udgave: Don Juan
1890 Senere udgave: Don Juan eller Marmorgæsten. Lystspil i 5 Akter. Oversat af Carl Michelsen. ♦ Mackeprang, 1890. 96 sider
Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 25-4-1749.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4s361] Sedaine: Væddemaalet. Comoedie i een Act. Oversat af det Franske [ved C.D. Biehl] efter Herr Sedaines La Gageure [imprévue]. Side [361]-426 (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4s427] Boindin: De tre Friere. Comoedie i een Act. Oversat efter Monsieur [de la Mottes og] Boindins Les trois Gascons af Lars Knudsen. Side [427]-72 (1778, dramatik)
originaltitel: Les trois Gascons, 1702
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
af Nicolas Boindin (1676-1751, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
Noter

[4s473] Desportes: Den coqvette Enke. Comoedie i een Act. Oversat efter Monsieur Desportes La Veuve Coquette, af Lars Knudsen. Side [473]-516 (1778, dramatik)
originaltitel: La veuve coquette, 1732
af Cl. F. Desportes (1695-1774, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
Noter

[5s001] Cailhava: Den bedragede Formynder. Comoedie i fem Acter efter Cailhava's le Tuteur dupe, af Frideric Schwartz. Side [1]-82 (1779, dramatik)
originaltitel: Le tuteur dupé
af Jean François Cailhava d'Estandoux (1731-1813, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[5s083] Regnard: Menechmi eller Tvilling-Brødrene. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Msr. Regnards Les Menechmes, ou les Jumeaux til det danske Theaters Brug [af Did. Sekman og Falck, revideret af L. Holberg]. Side [83]-212 (1779, dramatik)
originaltitel: Les ménechmes ou les jumeaux, 1706
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af [P.?] Falck
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
Noter
 note til titel Premiere på Det kongelige Teater 19-7-1752.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[5s213] Diderot, D.: Faderen. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Diderots le Pere de Famille af Lars Knudsen. Side [213]-376 (1779, dramatik)
af Denis Diderot (1713-1784, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [2c] 1. udgave: Le père de famille. Comédie en 5 actes et en prose. Copenh., 1769
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[5s377] Marivaux: Mødrenes Skole. Comoedie i een Act. Efter Monsr. Marivaux's l'Ecole des Meres. Oversat af Reersløv. Side [377]-426 (1779, dramatik)
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
Noter

[5s427] Le Grand: Hver Mands Ven. Comoedie i een Act. Efter Monsieur Le Grands l'Ami de tout le Monde. Oversat af Reersløv. Side [427]-68 (1779, dramatik)
originaltitel: L'ami de tout le monde, 1724
af M. A. le Grand (1673-1728, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
Noter

[6s001] Goldoni: Cavalieren og Damen. Comoedie i tre Acter. Af Herr Goldoni. Oversat af L. Knudsen. Side [1]-182 (1780, dramatik)
originaltitel: Il cavaliere e la dama, 1752
originaltitel: Der Cavalier und die Dame, 1755
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Karl August Suabe (sprog: tysk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[6s183] Des Touches: Det sære Menneske. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Hr. Des Touches L'Homme Singulier [ved C.D. Biehl]. Side [183]-340 (1780, dramatik)
originaltitel: L'Homme singulier, 1757
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
Noter

[6s341] Des Touches: Den forstilte Taabelige eller Landsbye-Poeten. Comoedie i tre Acter. Oversat efter Herr Des Touches la Fausse Agnes ou le Poete Compagnard [ved C.D. Biehl]. Side [341]-488 (1780, dramatik)
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [4a] 1. udgave: La fausse Agnès ou le poète campagnard. Comédie en 3 actes et en prose. Copenh., 1772
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[6s489] Moliere: Det tvungne Givtermaal. Comoedie i een Act. Af Monsr. Moliere [Overs. af Eenev. De Falsen]. Side 489-532 (1780, dramatik)
originaltitel: Le mariage forcé, 1668
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
1854 Senere udgave: Det tvungne Giftermaal. Comedie i 1 Act af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Gandrup, 1854. 11 sider
1869 i: Lystspil [2a] Senere udgave: Det tvungne Giftermaal
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [2s407] Senere udgave: Det tvungne Giftermaal
Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på teatret i Bergs hus, Læderstræde, 22-9-1747.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[7s001] anonym [Patrat]: Den fornuftige Daare. Comoedie i een Act. [Oversat af C.F. Jacobi]. Side [1]-54 (1782, dramatik)
originaltitel: L'Anglais ou Le fou raisonnable, 1781
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
fejlagtig tillagt: Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
Noter
 note til forfatter I Bibliotheca Danica fejlagtigt tillagt Goldoni.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[7s055] Grosmann: Kun sex Retter. [Comoedie i 5 Acter]. Oversat efter Grosmanns tydske Original af Friderich Schwarz. Side [55]-248 (1782, dramatik)
originaltitel: Nicht mehr als sechs Schüsseln, 1786
af Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann (1746-1796, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [8-1-1782] Læst Nicht mehr als sechs Schüssel og derved ikke just gandske forspildt min Tiid.

[7s249] Stephanie den Yngre: Den velbaarne Frue. Comoedie i fem Acter. Efter Stephanie den Yngres Die Wohlgebohrne. Oversat af Friderich Schwartz. Side [249]-376 (1782, dramatik)
originaltitel:
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[7s377] Cailhave: Det standsede Bryllup. Comoedie i tre Acter af Monsieur Cailhave. [Oversat af Chr. Fr. Jacobi]. Side [377]-438 (1782, dramatik)
af Jean François Cailhava d'Estandoux (1731-1813, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[7s439] anonym [La Fontaine og Champmêle]: Florentineren eller den Hildede i sin egen Snare. Comoedie i een Act. [Oversat af Bolle Willum Luxdorph]. Side [439]-72 (1782, dramatik)
originaltitel: Le Florentin, 1675
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Charles Chevillet Champmesle (1645-1701, sprog: fransk)
oversat af B.W. Luxdorph (1716-1788)
Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 6-6-1749.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[8s001] Stephanie den Yngre: Hververne. Et Skuespil i fem Akter [efter Farquahr]. Oversat efter Stephanie den Yngres tydske Original, ved J[oach.] D[aniel] Preisler. Side [1]-148 (1783, dramatik)
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af J.D. Preisler (1755-1809)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[8s149] Stephanie den yngre, G.: Raptussen eller den eene har for meget, den anden for lidet. Komedie i tre Akter. En Efterlignelse af Herr Stephanies Der Spleen [ved C.D. Biehl]. Side [149]-242 (1783, dramatik)
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[8s243] Voltaire: Nanine eller Manden uden Fordomme. Komedie i 3 Akter, oversat af Fransk efter Hr. Voltaires Nanine, ou l'homme sans prejugé [ved Dorothea Biehl]. Side [243]-314 (1783, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2f] 1. udgave: Nanine ou l'homme sans préjugé. Coméedie en 3 actes, en vers de dix syllables. Suivant la dernière édition de 1764. Copenh., 1767
Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 3-11-1773.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[8s315] Moliere: Mændenes Skole. Komedie i 3 Akter. Oversat efter Hr. Molieres l'Ecole des Maris [ved Didrik Seckman]. Side [315]-80 (1783, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
1813 i: Udvalgte Skuespil [1b] Senere udgave: Mændenes Skole
Noter

[8s381] anonym [Ayrenhoff, Corn. Herm. v.]: De noble Passioner. Komedie i to Akter. Oversat af det Tydske ved Frederich Schwartz. Side [381]-470 (1783, dramatik)
originaltitel: Der Postzug oder die noblen Passionen, 1769
af Cornelius Hermann von Ayrenhoff (1733-1819, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[8s471] anonym [Carmontelle ie: Carrogis, Louis de]: Træe-Husaren. Komedie i een Akt. Efter den franske l'Abbé de Platre. Oversat af Friderich Schwartz. Side [471]-512 (1783, dramatik)
originaltitel: L'abbé de plâtre, 1779
af Louis de Carrogis (1717-1806, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[9s001] Gemmingen: Den værdige Fader eller Familien. Komedie i fem Akter. Oversat efte Geheimeraad v. Gemmingens Tydske Original ved Friderich Schwarz. Side [1]-112 (1784, dramatik)
originaltitel: Der deutsche Hausvater oder Die Familie, 1780
af Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg (1755-1826, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[9s113] Stephanie den Yngre: Deserteuren af sønlig Kierlighed. Et Lystspil i 3 Akter. [Oversat af Knud L. Rahbek]. Side [113]-210 (1784, dramatik)
originaltitel: Der Deserteur aus Kinds-Liebe
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[9s211] Stephanie den Yngre: Den Nysgierrige. Et Lystspil i fem Akter. Oversat efter Stephanie den Yngres der Neugierige. Side [211]-332 (1784, dramatik)
originaltitel: Die Neugierige
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Anonym
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[9s333] anonym [Marsollier des Vivetieres, Benoit Jos.]: Den Tienstfærdige. Komedie i tre Akter. Oversat af det Franske [ved Schack]. Side [333]-416 (1784, dramatik)
originaltitel: L'officieux
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
oversat af Hans Schack, f 1735 (1735-1796)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[9s417] Goldoni: Den butte Velgiører. Komedie i tre Akter. Efter Goldonis Le bourru bienfaisant, ved F. Schwarz. Side [417]-508 (1784, dramatik)
originaltitel: Le bourru bienfaisant, 1771
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på fransk.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[10s001] Goldsmith: Feiltagelserne. Komedie i fem Akter. Oversat efter Dr. Goldsmith's The Mistakes of a Night ved Friderich Schwarz. Side [1]-138 (1786, dramatik)
originaltitel: She stoops to conquer, 1773
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1838 Senere udgave: Feiltagelserne. Ved N. V. Dorph. [Kbh., 1838]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 98)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[10s139] Gozzi: Juliane von Lindorak. Et Skuespil i fem Akter. Efter Gozzi. [Oversat af Michael Rosing efter Schrøder og Gotters tydske bearbejdelse]. Side [139]-232 (1786, dramatik)
originaltitel: Juliane von Lindorak, 1779
af Carlo Gozzi (1720-1806, sprog: italiensk)
bearbejdelse: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
bearbejdelse: Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Michael Rosing, f 1756 (1756-1818)
1790 Senere udgave: Juliane. Et Skuespil i fem Akter, oversat af J.L. Keller. ♦ Kbh., [ca. 1790]. 98 sider
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[10s233] Garrick, [David]: Den løgnagtige Tiener. Komedie i to Akter. Af det Engelske efter Garriks The Lying Valet ved Friderich Schwarz. Side [233]-96 (1786, dramatik)
originaltitel: The lying valet, 1741
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[10s297] Patrat: Ægteskabet ved Feiltagelse. Skuespil i een Akt. Oversat efter Patrat's L'heureuse Erreur, ved Friderich Schwarz. Side [297]-362 (1786, dramatik)
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1803 Senere udgave: Nytaarsgaven eller Den heldige Feiltagelse. Comedie i een Act. Frit oversat af N. T. Bruun. ♦ 1803. 40 sider
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[10s363] Capacelli, Francesco Albergati: Natten. Komedie i een Akt. Af Marq. Francesco Albergati Capacelli. Oversat ved Adam Gottlob Thoroup. Side [363]-424 (1786, dramatik)
af Francesco Albergati Capacelli (1728-1804, sprog: italiensk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
Noter
 note til oversat titel Ikke opført.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[10s425] Molière: De latterlig peene Jomfruer. Komedie i een Akt. Oversat efter Molieres: Precieuses Ridicules [af Knud L. Rahbek]. Side [425]-74 (1786, dramatik)
originaltitel: Les précieuses ridicules, 1660
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1790 i: Prosaiske Forsøg [2a] Senere udgave: De latterlig Følsomme. Lystspil i een Act efter Molieres Les precieufes ridicules
1874 Senere udgave: Les Précieuses ridicules. Komedie i 1 Act, m. Anmærkn. ved C. Sick. ♦ Høst, 1874.
1917 Senere udgave: De Zirlige Damer. Oversat af Poul Reumert. (Trykt i 325 nummererede Ekspl.). ♦ Hage & Clausen, 1917. 76 sider, illustreret
1967 Senere udgave: De ziirlige Damer
Noter

[11s001] Brandes, [Joh. Chr.]: Mediceerne. Komoedie i fem Akter. Af Hr. Brandes. Oversat af M. Rosing. Side [1]-80 (1787, dramatik)
originaltitel: Die Mediceer, 1776
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
oversat af Michael Rosing, f 1756 (1756-1818)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[11s081] anonym [Pilon, Fred.]: Den døve Elsker. Komoedie i to Akter. Oversat af Rosing [efter Schröder tydske Bearbejdelse af Pilons The deaf lover]. Side [81]-142 (1787, dramatik)
originaltitel: Der taube Liebhaber
originaltitel: The deaf lover
af Frederick Pilon (1750-1788, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Michael Rosing, f 1756 (1756-1818)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[11s143] Moliere: Scapins Skalkestykker. Komoedie i tre Akter. Oversat efter Molieres franske Original [af Barthold Joh. Lodde]. Side [143]-234 (1787, dramatik)
originaltitel: Les fourberies de Scapin, 1671
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
1841 Senere udgave: Scapins Skalkestykker. Lystspil i 3 Acter af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 135)
1870 i: Lystspil [3d] Senere udgave: Scapins Skalkestreger
1888 Senere udgave: Scapins Gavtyvestreger. Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat af Dr. S. Schandorph. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 136 sider
1931 Senere udgave: Scapins Gavtyvestreger. Skuespil i 3 Akter. Overs. af Sofus Schandorph. ♦ Dansk Skolescenes Kontor, [1931]. 109 sider
Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere i Gjethuset (Tjærehuset) 28-2-1748.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[11s235] Hauteroche, [Noel de Breton Sieur de]: Crispin Lakei og Doktor. Comedie i tre Akter. Oversat af det Franske efter Hauteroches Crispin Medicin [ved Falck]. Side [235]-328 (1787, dramatik)
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
1813 Senere udgave: Crispins Forvandlinger. Comisk Syngestykke i tre Acter. Tildeels efter Hauteroches Crispin medecin og til Musik af Mozart, Mehul og Pær ved N. T. Bruun. ♦ 1813. 134 sider
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s193] Senere udgave: Crispin Médecin. Side [193]-256 + 2 tavler
Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 22-9-1751.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[11s329] Sedaine: Den virkelige Viise. Et Skuespil i fem Akter. Oversat efter Sedaines: Le Philosophe sans le Savoir ved Friderich Schwarz. Side [329]-416 (1787, dramatik)
originaltitel: Le philosophe sans le savoir, 1766
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[11s417] anonym [Brömel, W.H.]: Adjutanten. En Komedie i tre Akter. Oversat af det Tydske. Side [417]-92 (1787, dramatik)
originaltitel: Adjutant, 1780
af Wilhelm Heinrich Brömel (1754-1808, sprog: tysk)
oversat af Anonym
Noter
 note til oversat titel Ikke opført.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[12s001] Schrøder, Frederik Ludevig: Fændriken eller den falske Mistanke. Et original Lystspil i tre Optog paa Tydsk af Frederik Ludevig Schrøder. Oversat ved Friderik Schwardtz. Side [1]-112 (1789, dramatik)
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[12s113] anonym [Farquhar og Schröder]: Ringen. Et Lystspil i fem Optog. Oversat af Tydsk ved F. Schwarz. Side [113]-268 (1789, dramatik)
af George Farquhar (1677-1707, sprog: engelsk)
bearbejdelse_teater: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1792 i: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3e] Samhørende, fortsættes af (2. del): Ringen eller Det af Delicatesse ulykkelige Ægteskab. Et Lystspil i 4 Acter, Fortsættelse af Lystspillet Ringen, [efter Farquahrs: Sir Harry Vildair] oversat ved [Fr.] Schwarz
1868 Senere udgave: Ringen. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 194)
Noter
 note til titel bearbejder efter Farquahrs: The constant couple or a trip to the jubilee.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 125) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[12s269] Colman [den Ældre, George, og Garrick]: Den skinsyge Kone. Et Lystspil i fem Akter. Af Colmann. [Overs. af K.L. Rahbek]. Side [269]-420 (1789, dramatik)
originaltitel: The jealous wife, 1761
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1850 Senere udgave: Den skinsyge Kone. Comedie i 5 Acter af G. Colman, oversat af N. V. Dorph. ♦ Schubothe, 1850. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 169)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 281) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[12s421] anonym [Pont de Veyle, Ant. Ferriol Grev De]: Somnambulus eller Frieren som gaaer i Søvne. Komoedie i een Akt. Oversat af Fransk ved W. [i.e.: Thom. Chr. Walter]. Side [421]-75 (1789, dramatik)
originaltitel: Le somnambule, 1739
af A. F. de Pont de Veyle (1697-1774, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 433) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Balling, Emanuel: Kierlige Sødskende [indgår i: Skuespil for Børn [a]], (1775, dramatik, dansk) BD4:sp308
af Emanuel Balling (1733-1795)
Detaljer
Kierlige Sødskende i 3 Acter. Kbh., 1775
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [30-1-1776] Læst de Kiærlige Sødskende af Balling. En gandske nye Idee og vel udført Piece.
Balling, Emanuel: Skuespil for Børn, (1775, dramatik, dansk) BD4:sp308
af Emanuel Balling (1733-1795)
Detaljer
Skuespil for Børn. Første Stykke
Indhold

[a] Balling, Emanuel: Kierlige Sødskende i 3 Acter. Kbh., 1775 (1775, dramatik)
af Emanuel Balling (1733-1795)
Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [30-1-1776] Læst de Kiærlige Sødskende af Balling. En gandske nye Idee og vel udført Piece.
Bark, C.: Den medlidende Tyrk, (1775, ballet, dansk)
af Carl Wilhelm Barch (1743-1805)
Detaljer
Den medlidende Tyrk. Componeret af Ballet-Mesteren Hr. Carl Bark til at opføres paa Hof-Theatret d. 31. Oct. 1775
kollaps Noter
 note til titel tekst på dansk og fransk.
Beaumarchais: Eugenie [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [1a]], (1775, dramatik, fransk) AEJ114 BD4:sp289 👓
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
Detaljer
Eugenie. Et Skuespil i fem Acter [oversat af T. C. Bruun]. 108 sider
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 31-1-1775.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Tragédies [2d] 1. udgave: Eugénie. Drame en 5 actes en prose. Copenh., 1771
Biehl, C. D.: Brev fra Waldborg Immers Datter til Hendes Veninde [Poetiske Samlinger [1g]], (1775, digte, dansk)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
Detaljer
Brev fra Waldborg Immers Datter til Hendes Veninde. Af Jfr. C. D. Biehl
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
Biehl, C. D.: Euphemia, (1775, dramatik, dansk)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
Detaljer
Euphemia. Tragedie i fem Akter. Kbh., 1775
Colbiørnsen, Edvard: Foraaret [Poetiske Samlinger [1e]], (1775, digte, dansk)
af Edvard Colbjørnsen (1751-1792)
Detaljer
Foraaret. Af Edvard Colbiørnsen
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
Collé, [Charles]: Henrich den Fierdes Jagt, (1775, dramatik, fransk) BD4:sp391
af Charles Collé (1709-1783, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
Detaljer
Henrich den Fierdes Jagt. Comoedie i 3 Acter. Oversat af L[ars] Knudsen. Kbh., 1775
Destouches: Den Ærgierrige [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [1b]], (1775, dramatik, fransk) BD4:sp289 👓
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
Detaljer
Den Ærgierrige. Tragi-Comedie i fem Acter [oversat af Chr. Fr. Jacobi]. 120 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, start på pdf-side 125) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Fr., P. H.: Axel Thordsen og skiøn Waldborg [Poetiske Samlinger [1a]], (1775, tekster, dansk)
af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
Detaljer
Axel Thordsen og skiøn Waldborg. Af P. H. Fr.
Fr., P. H.: Ode til Søvnen [Poetiske Samlinger [1c]], (1775, tekster, dansk)
af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
Detaljer
Ode til Søvnen. Af P. H. Fr.
Fr., P. H.: Tanker ved en Flod [Poetiske Samlinger [1d]], (1775, tekster, dansk)
af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
Detaljer
Tanker ved en Flod. En Rhapsodie, af P. H. Fr.
Gellert, C. F.: Den svenske Grevinde v. G***s Liv, (1775, roman, tysk) BD4:sp458
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
Detaljer
Den svenske Grevinde v. G***s Liv. Oversat af det Tydske, efter det sidste forbedrede Opl. Kbh., 1775. 186 sider
originaltitel: Leben der Schwedischen Gräfin von G*, 1747
Goldoni: De nysgierrige Fruentimmer [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [1c]], (1775, dramatik, italiensk) BD4:sp289 👓
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Oluf Müller
Detaljer
De nysgierrige Fruentimmer. Comedie i tre Acter [overs. af Oluf Müller]. 120 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 245) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Hume [i.e.: Voltaire]: Caffe-Huset [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [1d]], (1775, dramatik, fransk) BD4:sp289 👓
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
Detaljer
Caffe-Huset eller Skotlænderinden. Comedie i fem Acter af Hr. Hume [oversat af A. C. Teilmann]. 89 sider
kollaps Noter
 note til titel Den franske original foregiver at være oversat af Voltaire efter M. Hume,.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 365) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Lessing, G. E.: Fritænkeren, (1775, dramatik, tysk)
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
Marmontel: Bélisaire, (1775, roman, fransk) BD4:sp492
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
Detaljer
Bélisaire. Avec les Fragmens de Philosophie Morale. ♦ Copenh., 1775
kollaps Noter
 note til titel Fragmenterne har særskilt titelblad, paginering og signatur.
 note til titel Findes også i udgave med undertitlen: Avec des lettres relatives à Belisaire. ♦ Copenh., [uden år] [uden fragmenterne].
Oversigt over andre udgaver:
1768 1. udgave: Belisarius. Skreven i det Franske Sprog og nu i Dansk oversat [af Alb. Pet. Bartholin]. ♦ Kbh., 1768
Marmontel: Skov-Byggeren, (1775, dramatik, fransk) BD4:sp402
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
Detaljer
Skov-Byggeren. En lyrisk Comoedie i een Handling. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat ved Niels Krog Bredal. ♦ Kbh., 1775. 56 sider
kollaps Noter
Oversigt over andre udgaver:
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Opéra-comiques [5i] 1. udgave: Silvain. Comédie en un acte meslée d'ariettes. La musique est de Gretry. ♦ Copenh., 1771
Meyer, O. G.: Den ringe Stands Fordeele [Poetiske Samlinger [1b]], (1775, digte, dansk)
af Ove Gjerløw Meyer (1744-1790)
Detaljer
Den ringe Stands Fordeele. Af O. G. Meyer.
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
Normand, U. L.: Den mistænkelige Mand, (1775, dramatik, dansk) BD4:sp334
af U.L. Normand
Detaljer
Den mistænkelige Mand. Et original Skuespil i 5 Acter. ♦ Kbh., 1775
Piattoli: Mølleren, som er Hexemester, (1775, ballet, dansk)
af Vincenzo Piatoli
pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: De tre Venner, (1775, roman, dansk) BD4:sp449
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
Detaljer
De tre Venner eller Hialmar, Asbiørn og Orvarodd. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1775
pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Haldan, (1775, roman, dansk) BD4:sp449 👓
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
Detaljer
Haldan. En Hyrde-Tildragelse ved Forfatteren til Sigrid. ♦ Kiøbenhavn, trykt og faaes til Kiøbs hos August Friderich Stein, 1775. 40 sider
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Mine Hændelser, (1775, samling, dansk) BD4:sp169
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
Detaljer
Mine Hændelser. Ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1775
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Tvistigheden, (1775, digte, dansk) BD4:sp248
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
Detaljer
Tvistigheden. En Idylle ved Forfatteren af Sigrid. ♦ Kbh., 1775. 4 Blade
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Smaae-Skrifter.
Ramler: Ino, (1775, digte, tysk) BD4:sp275
af Karl Wilhelm Ramler (1725-1798, sprog: tysk)
oversat af H.J. Birch (1750-1795)
Detaljer
Ino. En Kantate. Oversat ved H[ans] J[ørg.] Birch. Kbh., 1775
Schrøder, H. C.: Blandede Poesier, helligede for Religion og Venskab, (1775, digte, dansk) BD4:sp245
af Hans Christopher Schrøder (1729-1788)
Detaljer
Blandede Poesier, helligede for Religion og Venskab. Samt nogle Oversættelser. ♦ Kbh., 1774. Kvartformat
Sedaine, [Jean Michel]: Deserteuren, (1775, dramatik, fransk) BD4:sp411
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
Siversen, Erland [ie: Storm, Edvard]: Adskilligt paa Vers, (1775, digte, dansk) BD4:sp247
af Edvard Storm (1749-1794)
Detaljer
Adskilligt paa Vers. Kbh., 1775
Sneedorff, [Jens Schelderup]: Samtlige Skrivter, (1775-77, samling, dansk) BD4:sp168
af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
Detaljer
Samtlige Skrivter. ♦ Kbh., trykt paa Boghandler Gyldendals Forlag, 1775-77. 1-9 Bind
kollaps Noter
 url Fuld visning af bind 1-2, Den patriotiske tilskuer, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 3, Den patriotiske tilskuer, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 4, Den patriotiske tilskuer, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 5, Den patriotiske tilskuer, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 6, Den patriotiske tilskuer, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 7, Om den borgerlige Regiering, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 8, Breve og andre smaa Skrifter, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
Indhold

[9s001] Sneedorff, [Jens Schelderup]: Oversættelser af Zadig. En østlig Historie. Side 1-117 (1777, samling)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
1750 1. udgave: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider
Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[9s254] Sneedorff, [Jens Schelderup]: Fortale af Comoedien Soliman den Anden. Side 254-56 (1777, samling)
andet: Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
Swift, Jonathan: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag, (1775, roman, engelsk) BD4:sp487
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
Detaljer
Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter kun 2. rejse.
Oversigt over andre udgaver:
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1836 Senere udgave: Gullivers Reise til adskillige fjerne Folkeslag i Verden. Overs af Engelsk ved C. Jansen. ♦ 1836. 579 sider + 3 tavler
1864 Senere udgave: Gullivers Reise til Lilliput og Brobdingnag. Overs. fra Engelsk. Med 6 Billeder. ♦ 1864. 108 sider + 6 lithografier
1898 Senere udgave: Gullivers Rejse til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa dansk ved L. Budde. Med 32 Træsnit. ♦ H. Hagerups Forlag, 1898. 316 sider, illustreret
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Uforkortet overs. fra engelsk af H. C. Huus, der også har forsynet denne nye gennemsete udg. med efterskrift og noter. Ill. af Gavarni. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 363 sider, 10 tavler
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Efterskrift af Kai Friis Møller. Overs. af H. C. Huus. Ill. af Granville. ♦ Lademann, [1972]. 1.-2. bind, 239 + 238 sider, illustreret
tidsskrift: De nye Magazin, (1775-77)
oversat af H.J. Birch (1750-1795)
Detaljer
De nye Magazin. Indeholdende Fortællinger af adskillige berømte Forfattere. ♦ Godiche, 1775-77. I-II
Wessel, J. H.: Nøysomhed [Poetiske Samlinger [1h]], (1775, digte, dansk)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
Detaljer
Nøysomhed. Af J. H. Wessel
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
Wessel, J. H.: Søvnen [Poetiske Samlinger [1f]], (1775, digte, dansk)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
Detaljer
Søvnen. Af J. H. Wessel
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
Weyde, Johanna Maria: Susanna eller Den opdagede Uskyldighed, (1775, dramatik, dansk) BD4:sp344
af Johanna Maria Weyde
Young, Edw.: Syv karakteristiske Satyrer over Ærebegierligheden, (1775, digte, engelsk) BD4:sp283
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
oversat af Erik Werdel (1719-1784)
Detaljer
Syv karakteristiske Satyrer over Ærebegierligheden. Oversatte af E. W. [ie: Erik Werdel]. ♦ Kbh., 1775
Young, Edw.: Uopdigtede Centaur, (1775, digte, engelsk) BD4:sp283
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
oversat af Emanuel Balling (1733-1795)
Detaljer
Uopdigtede Centaur eller halvdyriske Menneske i sex Breve til en Ven. Tilligemed denne berømmelige Forfatters Levnet. Oversat af Eman. Ballling. ♦ Kbh., 1775

Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.